novinky z radnice

1. 5. 1935 – V Trnave bolo podľa štatistických údajov 208 344 ovocných stromov (80. výročie).

3. 5. 1270 – Na Margitinom ostrove v dnešnej Budapešti umrel uhorský kráľ BELO IV., ktorý udelil Trnave mestské privilégiá (745. výročie).

4. 5. 1985 – Trnavskí akademickí maliari LADISLAV ČECH a KAROL HUČKO dostali titul zaslúžilých umelcov (30. výročie).

4. 5. 1990 – Pred 20 rokmi v Trnave slávnostne znovu odhalili sochu generála MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA (25. výročie).

5. 5. 1605 – Trnava sa vzdala hajdúchom sedmohradského kniežaťa ŠTEFANA BOČKAJA (410. výročie).

7. 5. 1885 – V Trnave umrel ev. farár, literárny pracovník a cirkevný historik JÁN KAROL STELCZER (130. výročie).

7. 5. 1925 – V Šelpiciach sa narodil kňaz, náboženský spisovateľ, biblista, saleziánsky misionár v Japonsku a profesor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme JOZEF HERIBAN, absolvent trnavského gymnázia a Čestný občan mesta Trnavy (90. výročie).

9. 5. 2000 – V Trnave umrel novinár MILAN JURINA, dlhoročný šéfredaktor okresného týždenníka Trnavský hlas (15. výročie).

10. 5. 1930 – V Nových Zámkoch sa narodil divadelný a filmový herec LOTÁR RADVÁNYI, ktorý vyrastal v Trnave a neskôr v rokoch 1960 – 65 pôsobil v Krajovom divadle (85. výročie).

12. 5. 1435 – Po porážke husitov hajtman BLAŽKO z Borotína so svojím vojskom opustil dovtedy obsadenú Trnavu (580. výročie).

12. 5. 1635 – Uhorský prímas a kardinál PETER PÁZMAŇ vydal zakladajúcu listinu Trnavskej univerzity (380. výročie).

13. 5. 1435 – Trnavu navštívil kráľ ŽIGMUND (580. výročie).

13. 5. 1905 – V Nemčiciach na Morave sa narodil prírodovedec, ornitológ a odborný publicista FRANTIŠEK MATOUŠEK, spoluzakladateľ a prvý riaditeľ Krajského múzea v Trnave, kde aj umrel (110. výročie).

14. 5. 1985 – Na trnavskej železničnej stanici sa uskutočnila slávnosť otvorenia elektrifikovanej železničnej trate z Bratislavy do Trnavy (30. výročie).

15. 5. 1360 – V Trnave sa uskutočnila tzv. porada kráľov, mierová porada, ktorej sa zúčastnili kráľ ĽUDOVÍT I., cisár KAROL IV. a rakúsky vojvoda RUDOLF IV. (655. výročie).

16. 5. 1815 – V Trnave umrel hudobný skladateľ a organista JOZEF FERDINAND REHÁK, člen františkánskej rehole a autor učebnice gregoriánskeho spevu (200. výročie).

17. 5. 1725 – V Rakúsku umrel univerzitný profesor a v rokoch 1710 – 12 rektor Trnavskej univerzity JAKUB WENNER (290. výročie).

17. 5. 1905 – V Ostrihome umrel predseda Spolku sv. Vojtecha a biskup JOZEF BOLTIŽÁR, ktorý v Trnave študoval a neskôr pôsobil vo funkcii arcibiskupského vikára (110. výročie).

18. 5. 2005 – V Piešťanoch umrel trnavský rodák MIKULÁŠ GRAJCAR, hráč prvoligového hádzanárskeho oddielu Slávia Trnava, tréner a pedagóg (10. výročie).

20. 5. 2000 – Na budove arcibiskupského úradu v Trnave slávnostne odhalili pamätnú tabuľu dirigentovi, hudobnému skladateľovi a kňazovi JOZEFOVI STREČANSKÉMU (15. výročie).

22. 5. 1920 – V Trnave sa narodil lekár, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista ŠTEFAN HUPKA, zakladateľ odboru nukleárnej medicíny v ČSR (95. výročie).

28. 5. 1645 – Trnavu obsadilo povstalecké vojsko JURAJA RÁKOCIHO (370. výročie).

28. 5. 1990 – V Trnave umrela dlhoročná riaditeľka Hudobnej školy, klaviristka a hlasová pedagogička ROZÁLIA ARNOLDOVÁ, ktorej bolo roku 2005 udelené Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy in memoriam (25. výročie).

30. 5. 1930 – V Trnave bol založený robotnícky spevokol Bradlan (85. výročie).

30. 5. 1945 – V Trnave umrel náboženský spisovateľ, redaktor, publicista a cirkevný hodnostár NAPOLEON JOZEF JANDA, trnavský kanonik, rektor seminára a funkcionár Spolku sv. Vojtecha (70. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené