novinky z radnice

Vo februári 2009 boli v Novinkách z radnice (s. 9 – 10) uverejnené doplnky k vedutám, ktoré v roku 1994 a 2002 vydalo mesto Trnava (Stará Trnava v obrazoch). V druhom doplnení vedút mesta Trnavy prinášame niekoľko obrazov z rokov 1840 až 1892: Pohľad na mesto približne z roku 18470 zhotovil perokresbou v kombinácii s akvarelom Ondrej Petrik. Tento málo jasný obraz je v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti (sign. MTH 1514), formát 140 x 250 mm. Veduta mesta, cez ktorú je text NAGY SZOMBATI (1) a nižšie pokračovanie (pod obrazom) LÖVÉSZ TÁRSULAT, bola vydaná Trnavským streleckým spolkom, datovaná je 30. septembra 1760. Formát veduty je 20 x 80 mm (je v Štátnom archíve Bratislava, pobočka Trnava). Obraz z roku 1789 (2) zobrazuje renesančnú budovu na Hviezdoslavovej ulici, v ktorej v septembri v roku 1382 zomrel po návrate z Poľska uhorský kráľ Ľudovít I. V dolnej časti je klenba pivnice. Peknú kresbu zhotovil a vyryl T. Weinwurm. Formát 140 x 105 mm. Bývalú lekársku fakultu Trnavskej univerzity v roku 1892 (3) odfotografoval a viackrát uverejnil trnavský fotograf Edmund Violand. Na obraze vľavo je časť ohrady pred hlavnou budovou Trnavskej univerzity. Formát 87 x 145 mm. Pohľad na mesto „od železnice“ (4) zhotovil spomínaný Edmund Violand v roku 1892. Obraz bol uverejnený vo výročnej správe Arcibiskupského gymnázia v Trnave na rok 1893. Formát 100 x 160 mm. Ďakujem tým, ktorí mi poslali alebo venovali veduty.

H. R.

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2 (2 hlasovali)