novinky z radnice

Domov si nosia ľudia v sebe. Aj Trnavu nosia mnohí z nás, ktorých očarila a poznamenala, vo svojom srdci i v svojej mysli. Patrí k nim i Michal Lošonský, ktorý napriek emigrácii v roku 1949 a odlúčenosti od rodného Slovenska až do novembra 1989 má dodnes Trnavu rád a často na ňu spomína. Známy redaktor Slobodnej Európy, spisovateľ a priateľ umenia sa v týchto dňoch dožíva deväťdesiatky. Pri tejto príležitosti sa uskutoční 2. mája 2015 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika prezentácia jeho novej knihy Listy aj pre Teba.

Popri pozoruhodnej umeleckej zbierke Michala Lošonského, ktorú predstavil aj Trnavčanom v západnom krídle radnice, je mimoriadne zaujímavá i jeho zbierka listovej korešpondencie s významnými osobnosťami sveta. V dnešnej dobe rýchlej výmeny informácií, keď mobil, internet, facebook či email nahrádzajú nielen písomný listový kontakt, ale i osobné stretnutia, sa rukou písané listy stávajú raritou a mnohé z nich sú vďaka rukopisu i samotnému obsahu nielen dokumentom doby, ale i umeleckým dielom. Nahliadnutie doň nám prináša i najnovšia kniha Listy aj pre Teba.

Začítaním sa do nej vnikáme do pomaly miznúceho sveta myslenia, v ktorom rýchlosť nehrá rozhodujúcu úlohu, ale čas je priestorom zrenia, kryštalizácie úvah a prehlbovania viery v porozumenie. Uvážlivé ukladanie slov v rytme myslenia, s priestorom pre inšpiračný nápad, ktorý sa „deletom“ nedá zmazať, zvažovanie tónu v kontexte textu a niekoľkodňové, týždňové až mesačné odmlčanie, tiché čakanie na odozvu, to všetko vtláčalo stopu hodnoty každému slovu napísanému na listový papier. Čas vsakoval do človeka ako atrament do papiera a napriek skrčeniu mocou a tlakom doby uchovával v sebe chuť života a hodnoty ducha.

Rytmus slov odzrkadľujúci vzťah medzi pisateľom a adresátom, odmlka spájajúca túžbu s očakávaním, ticho prerušované šuchotom dotyku pera a prstov s papierom, to nepozorovateľné a neuchopiteľné, čo sa skrýva za každým slovom, to je to, čo sa vytráca s miznúcimi listami písanými vlastnou rukou.

Kniha Michala Lošonského Listy aj pre Teba vracia čitateľa späť a pripomína mu atmosféru sveta, v ktorom čas zanechával stopu v človeku a každá jeho minúta vrstvila v ňom skúsenosť spojenú s myslením. Odkrýva nám ducha doby, pozadie úsilia a myslenia ľudí odlúčených od pozemskej vlasti, ktorú však nosili v sebe. V knihe preto nejde len o osobnú korešpondenciu, ale i o pokus myšlienkového spojenia toho, čo bolo násilne oddelené. Akoby nám samotný autor chcel naznačiť, že to podstatné, čo spája našu kultúru, ducha a myslenie, spája i nás osobne. Fyzické rozdelenie či násilná moc nás nemôžu prinútiť zabudnúť, ani sa vnútorne rozdeliť. Veď Koloman Sokol, Hana Ponická, Dominik Tatarka, Vincent Hložník, Karel Kryl vstúpili nielen do korešpondencie Michala Lošonského, ale aj do života národa, z ktorého kultúry a myslenia čerpáme dodnes. Myslenie a listy týchto osobností sú preto dnes adresované nielen Michalovi Lošonskému, ale každému z nás. Aj preto buďme vďační autorovi tejto knihy, že nám ich ponúka.

Pavol Tomašovič

 

Zatiaľ nehodnotené