novinky z radnice

3. 6. 1930 – Do Trnavy prišla 150-členná výprava amerických Slovákov, aby sa zúčastnila jubilejných slávností Spolku sv. Vojtecha pri príležitosti 60. výročia jeho založenia a cestou z Prahy priviezla do Trnavy ostatky sv. Vojtecha (85. výročie).

5. 6. 1930 – Krajinské zastupiteľstvo na svojom zasadaní rozhodlo o výstavbe nového interného pavilónu nemocnice v Trnave (85. výročie).

8. 6. 1690 – V Bratislave sa narodil pedagóg, historik a náboženský spisovateľ MATEJ POCK, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty, (325. výročie).

10. 6. 1915 – V Trnave sa narodila pedagogička, publicistka a autorka vysokoškolských skrípt EDITA SIEGLOVÁ, absolventka Učiteľskej akadémie v Trnave, ktorá pôsobila ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky PdFUK v Trnave (100. výročie).

11. 6. 1905 – V Trstenej sa narodil literárny historik, muzikológ, pedagóg, publicista a prekladateľ CELESTÍN ALOJZ LEPÁČEK, absolvent trnavského gymnázia a člen františkánskej rehole, ktorý pôsobil v Doľanoch a v Trnave, kde aj umrel (110. výročie).

14. 6. 1925 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná vysviacka nových slovenských biskupov PAVLA JANTAUSCHA a JOZEFA ČÁRSKEHO (90. výročie).

15. 6. 1930 – V Trnave na Starej strelnici sa uskutočnila prvá skúška robotníckeho spevokolu Bradlan, ktorý viedol dirigent RUDOLF SLOVÁČEK (85. výročie).

16. 6. 1770 – Trnavu navštívil cisár JOZEF II., ktorý svoj príhovor magistrátu mesta a zhromaždeným obyvateľom povedal po slovensky a takisto sa s nimi aj rozlúčil (245. výročie).

17. 6. 1360 – Kráľ ĽUDOVÍT I. oslobodil Trnavčanov od mýtnych poplatkov vo všetkých mestách kráľovstva (655. výročie).

19. 6. 1930 – V Novom Meste nad Váhom sa narodil akademický maliar JÚLIUS BARTEK, ktorý pôsobil od roku 1956 v Trnave, kde aj umrel (85. výročie).

21. 6. 1660 – Konzistórium Trnavskej univerzity sa zaoberalo sťažnosťou na študentov, ktorí sa potulovali ozbrojení, bili sluhov, ničili záhrady a páchali nočné neprístojnosti (355. výročie).

21. 6. 1965 – V Trnave bolo zrušené Krajové divadlo, ktorého časť hereckého súboru prešla do bratislavských divadiel a do KD Nitra (50. výročie).

22. 6. 1985 – V Belgicku umrel saleziánsky pedagóg, dirigent, skladateľ a Čestný občan mesta Trnavy in memoriam JOZEF STREČANSKÝ, rodák zo Špačiniec, ktorý pôsobil ako gymnaziálny profesor a zbormajster chlapčenského speváckeho spevokolu v Trnave (30. výročie).

23. 6. 1635 – Generálny predstavený jezuitskej rehole MUTIO VITELLESCHI formálne akceptoval Trnavskú univerzitu (380. výročie).

24. 6. 1730 – V Trnave sa narodil biskup FRANTIŠEK BERCHTOLD, rektor Pázmanea vo Viedni a náboženský spisovateľ (285. výročie).

24. 6. 1925 – V Borovej sa narodil lekár, spoluzakladateľ molekulárnej a klinickej genetiky na Slovensku, univerzitný profesor a odborný publicista VILIAM IZAKOVIČ, absolvent trnavského gymnázia (90. výročie).

24. 6. 1925 – V Šípkove sa narodil teológ, filozof a spisovateľ JOZEF PORUBČAN, predstaviteľ tajnej cirkvi, ktorý v Trnave študoval a Trnavská univerzita mu roku 1996 ako prvému Slovákovi udelila čestný doktorát filozofie (90. výročie).

24. 6. 1930 – V Trnave sa narodil filmár PAVOL FORISCH, tvorca dokumentárnych filmov a producent animovaných filmov (85. narodeniny).

25. 6. 1925 – V Trnave sa narodil ligový futbalista KAROL KOHÚCIK, hráč Trnavského športového spolku TŠS (90. výročie).

27. 6. 1870 – Vo Vrbovom sa narodil prvý apoštolský administrátor trnavský a biskup PAVOL JANTAUSCH, absolvent trnavského gymnázia, ktorý sa pričinil o vybudovanie kňazského seminára v Trnave, kde aj umrel (145. výročie).

30. 6. 1620 – Trnavu obsadil vodca proticisárskeho povstania GABRIEL BETLEN so svojim vojskom (395. výročie).

P.R.

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)