novinky z radnice

Koncom mája ukončila automobilová havária život nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Johna F. Nasha. S jeho životom a dielom sme sa zoznámili na Slovensku skôr prostredníctvom filmu Čistá duša než na základe jeho vedeckej práce. Geniálny vedec v oblasti matematiky a teórie hier bojoval od mladosti s paranoickou schizofréniou, s „obrannou hrou“ duše so stavom civilizácie. Pri širšom pohľade na spoločnosť možno až znepokojivo konštatovať prítomnosť paranoje a schizofrénie aj u nás. Nielen z pohľadu lekárskej diagnostiky. Pri rozhovoroch s ľuďmi, čítaní tlače i súčasnej literatúry cítiť rezignáciu, ktorá pramení z nesprávne vnímaného okolia, vzťahov a svojho miesta vo svete. Paradoxne, zmätenie prináša i to, čo pôvodne malo pomôcť a urýchliť schopnosť porozumenia. Informácie na dosah kliknutím myšou, priatelia cez telefón či facebook rozširujú spektrum možností, no automaticky neprinášajú poznanie či dorozumenie. Pozornejší ľudia si zároveň uvedomujú, že všetko od telefónov až po takzvaný slobodný internetový priestor prebieha na platforme systému, ktorý je kontrolovaný a manipulovateľný. Skúsenosti potvrdzujú, že akákoľvek moc má tendenciu kontrolovať situáciu a podľa potreby využívať informácie i súkromie na upevnenie svojho postavenia. Domýšľanie dôsledkov nás vedie k postupnej rezignácii so silnejúcim pocitom bezmocnosti, hľadania nepriateľov a fabulovania javov. Možno až k diagnóze, akou je paranoja. Situácia je tým zložitejšia, čím sú kontrola i monitorovanie reálnejšie. Nie je to však dôvod stratiť vlastnú tvár, myslenie a čistú dušu. Práve v nej sa skrýva energia, tvorivosť i túžba po hlbšom porozumení, ktorá je nezávislá od techniky a svetskej moci. Je neodmysliteľným integrálom osobnosti, preto ju treba chrániť. Nie útekom od reality, ale v konfrontácii s rôznosťou spoznávame vlastné možnosti i hranice. V porozumení presahujúcich šírok nastupuje myslenie i tvorba.

John F. Nash dokázal bojovať s ťažkou diagnózou a nepodľahol strachu. Odovzdal študentom, vedcom i svetu časť geniality a podelil sa o vlastnú čistú dušu. Netrúfam si zhodnotiť hĺbku schizofrénie, rezignácie či paranoje našej spoločnosti. No iste nie je na mieste podľahnúť domýšľaniu, strachu či prekrúcaniu reality. Tú stále tvoríme spolu s ostatnými, pričom to najdôležitejšie nosíme v sebe. Jedinečnosť a nenahraditeľnosť. Nenechajme si ich vziať a udusiť strachom.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.7 (6x hodnotené)