novinky z radnice

1. 7. 1960 – Podľa zákona o územnom členení štátu vznikol Trnavský okres so sídlom v Trnave (55. výročie).

3. 7. 1915 – V Dolnej Krupej sa narodil spisovateľ, prekladateľ a diplomat DOMINIK JARÁBEK, absolvent trnavského gymnázia a jeho neskorší profesor (100. výročie).

6. 7. 1605 – Hajdúsi ŠTEFANA BOČKAJA spoločne s oddielmi Tatárov vyplienili okolie Trnavy a odvliekli do otroctva asi 1 000 ľudí (410. výročie).

6. 7. 1925 – V Trnave na Tulipáne slávnostne otvorili futbalové ihrisko Rapidu Trnava (90. výročie).

7. 7. 1890 – V Trnave umrel gróf ARNOLD PONGRÁCZ, jeden z najlepších svetových šachistov svojej doby, skladateľ šachových úloh a účastník svetových kompozičných súťaží (125. výročie).

8. 7. 1870 – Uhorské Ministerstvo školstva schválilo stanovy Spolku sv. Vojtecha v Trnave (145. výročie).

11. 7. 1430 – V bitke neďaleko Trnavy husiti porazili vojsko uhorského kráľa ŽIGMUNDA vedené vojvodom STIBOROM (585. výročie).

12. 7. 2010 – V Trnave umrel horolezec, športový funkcionár a publicista CELESTÍN RADVÁNYI ml., dlhoročný tajomník HO Slávia Trnava a zakladateľ diaľkového pochodu Trnavská stovka (5. výročie).

13. 7. 2010 – V Grécku umrel turista, organizátor diaľkového pochodu Trnavská stovka, publicista a šéfredaktor mesačníka Malokarpatský diaľkoplaz PETER MINÁRIK, ktorého pamiatku pripomína pamätná tabuľa na Ostrej vo Veľkej Fatre (5. výročie)

14. 7. 1975 – V Trnave umrel akademický maliar, básnik a kňaz JOZEF TEODOR TEKEL, člen františkánskeho rádu, čestný občan mesta Trnava in memoriam, ktorého meno nesie jedna z trnavských ulíc (40. výročie).

15. 7. 1995 – V Trnave umrel filmový režisér JOZEF REŽUCHA, ktorému bolo roku 1996 udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam za jeho tvorivý prínos v oblasti slovenskej filmovej a televíznej tvorby (20. výročie).

15. 7. 1995 – V Bratislave umrel básnik, prekladateľ a lekár JÁN STACHO, trnavský rodák, absolvent trnavského gymnázia a člen tzv. Trnavskej básnickej skupiny konkretistov (20. výročie)..

16. 7. 2010 – V Trnave umrel architekt JOZEF ĎURKO, projektant Malého obchodného domu, obytných súborov na Koniarkovej a Botanickej ulici a mestského priemyselno-technologického parku v Trnave (5. výročie).

19. 7. 1905 – V Šúrovciach sa narodil stredoškolský profesor, výtvarník, odborník na sakrálne umenie a kňaz AUREL VALÉR ZAVARSKÝ, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave, kde je aj pochovaný (110. výročie).

20. 7. 1935 – V Kmeťove sa narodil prvoligový futbalista a tréner VALÉR ŠVEC, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal dva majstrovské tituly ako hráč a jeden ako tréner (80. narodeniny).

21.7. 1880 – V Košariskách sa narodil politik, diplomat, astronóm a generál MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, ktorého pamiatku v Trnave pripomína pomník a ulica v centre mesta (135. výročie).

25.7. 1930 – V Trnave sa narodil lekár a mikrobiológ EUGEN KUBALA (85. výročie).

27. 7. 1915 – V Cíferi sa narodil historik, bibliograf, pamiatkar a publicista VENDELÍN JANKOVIČ, ktorému roku 2005 udelili Cenu mesta Trnava in memoriam za štúdie z dejín mesta Trnava a za celoživotnú bibliografickú prácu (100. výročie).

28. 7. 1620 – Vodca protihabsburského povstania GABRIEL BETLEN obsadil so svojim vojskom Trnavu, z ktorej si urobil svoj hlavný stan a dva týždne neúspešne dobýjal Bratislavu (395. výročie).

31. 7. 1955 – V Trnave umrela rehoľná sestra ZDENKA SCHELLINGOVÁ, prvá Slovenka vyhlásená za blahoslavenú, ktorej roku 2008 udelili Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (60. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené