novinky z radnice

1. 9. 1715 – V obci Svinica sa narodil profesor Trnavskej univerzity ANDREJ JASLINSKÝ, autor dvojzväzkovej učebnice fyziky, ktorá vyšla r. 1756 v Trnave (300. výročie).

1. 9. 1950 – Pred 60 rokmi v Trnave začala svoju činnosť Pedagogická škola (65. výročie).

1. 9. 1970 – Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Trnave sa vrátila k svojmu pôvodnému názvu – Gymnázium Jána Hollého (45. výročie).

2. 9. 2010 – Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave udelili čestný názov SPŠ stavebná Dušana Samuela Jurkoviča (5. výročie).

5. 9. 1755 – V Trnave umrel spisovateľ, prekladateľ a kňaz JÁN KRSTITEĽ VRABĽANSKÝ, autor práce o zhubnej cholere v Trnave a o termálnych kúpeľoch na Slovensku (260. výročie).

8. 9. 1670 – V Zemianskych Kostoľanoch sa narodil profesor Trnavskej univerzity a v rokoch 1726-28 aj jej rektor JURAJ RAJČÁNI, autor práce o vzniku Trnavy (345. výročie).

8. 9. 1875 – Rakúsky klampiarsky majster a staviteľ veží ANTON FREIBERGER spolu so svojimi dvomi pomocníkmi ukončil opravu mestskej veže v Trnave, ktorú roku 1845 poškodila veľká víchrica (140. výročie).

10. 9. 1770 – V Trnave vyšla latinská rezolúcia Norma studiorum..., ktorá obsahovala základné zásady reformy Trnavskej univerzity (245. výročie).

10. 9. 1935 – Na Červenom Kameni sa narodil herec MICHAL MONČEK, ktorý od roku 1974 pôsobí v Trnavskom divadle (80. narodeniny).

10. 9. 2005 – V Trnave umrel akademický sochár, maliar a výtvarný pedagóg JOSEPH JURČA, nositeľ Ceny mesta Trnava za celoživotné umelecké dielo (10. výročie).

11. 9. 2010 – V Trnave umrel hádzanár a reprezentačný tréner IVAN HARGAŠ (5. výročie).

13. 9. 1995 – V Trnave slávnostne odhalili na budove Spolku sv. Vojtecha pamätnú tabuľu jeho zakladateľa ANDREJA RADLINSKÉHO (20. výročie).

14. 9. 1870 – V Trnave sa uskutočnilo zakladajúce zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha (145. výročie).

15. 9. 1625 – V Santovke sa narodil profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár a trojnásobný rektor MICHAL GRIBÓCI, ktorý umrel v Trnave (390. výročie).

15. 9. 1935 – V Trnave slávnostne otvorili Múzeum F. R. OSVALDA (80. výročie).

18. 9. 1565 – Kráľ FERDINAND I. donačnou listinou dal jezuitskému kolégiu v Trnave 400 florénov z dôchodkov Turčianskej prepozitúry (450. výročie).

18. 9. 1915 – V Suchej nad Parnou sa narodil prekladateľ, redaktor a odborný publicista BLAHOSLAV HEČKO, absolvent trnavského gymnázia (100. výročie).

18. 9. 1995 – Pri Hodoníne havaroval autobus s trnavskými futbalovými internacionálmi, z ktorých viacerí utrpeli zranenia a brankár Vlastimil Opálek na ich následky o tri týždne umrel (20. výročie).

23 .9. 1910 – V Paderovciach sa narodil športový lekár ALEXANDER BÍNOVSKÝ, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave a neskôr aj pôsobil (105. výročie).

25.9. 1965 – V Trnave sa narodil IVO KÁNIK, medzinárodný komerčný pilot a architekt vzdušného priestoru a príletových tratí pôsobiaci v Austrálii, ktorý pred rokom nečakane umrel v Trnave (50. výročie).

26. 9. 1865 – V Šaštíne sa narodil cirkevný hodnostár, botanik, ovocinár, publicista a prekladateľ KAROL NEČESÁLEK, podpredseda a čestný predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave (150. výročie).

27. 9. 1925 – V Trnave slávnostne otvorili Mestskú sporiteľňu (90. výročie).

29. 9. 1920 – V Bučanoch sa narodil herec, spevák a rozhlasový hlásateľ MICHAL BELÁK, absolvent trnavského gymnázia (95. výročie).

30. 9. 1845 – V Liptovskej Lúžnej sa narodil národovec a publicista FRANKO VESELOVSKÝ, ktorý pôsobil ako advokát, riaditeľ Ľudovej banky a funkcionár Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj umrel (170. výročie).

30. 9. 1930 – V Trnave sa narodil biochemik, mikrobiológ, vysokoškolský pedagóg, autor učebníc a vynálezca ĽUDOVÍT DROBNICA (85. výročie).

P.R.

 

 

Zatiaľ nehodnotené