novinky z radnice

1. 8. 1810 – V Trnave umrel ostrihomský kanonik a titulárny biskup JÁN NEPOMUK ARADY, člen Slovenského učeného tovarišstva a jeho mecén, ktorý dal roku 1792 označiť pamätným nápisom dom v Trnave, v ktorom bola uschovaná uhorská koruna (205. výročie).

2. 8. 1930 – V Trnave počas trojdňových osláv 60. výročia Spolku sv. Vojtecha odhalili na budove jezuitského kláštora pamätnú tabuľu bývalému správcovi SSV, básnikovi a publicistovi ANDREJOVI KUBINOVI a na starom cintoríne pomník bývalému predsedovi SSV FRANTIŠKOVI RICHARDOVI OSVALDOVI (85. výročie).

5. 8. 1845 – Trnavou sa prehnala silná víchrica, ktorá spôsobila v meste veľké škody a z vrcholca mestskej veže zhodila dvojmetrovú sochu Panny Márie (170. výročie).

5. 8. 1860 – V Trnave sa narodil učiteľ, publicista a zberateľ slovenských ľudových piesní ĽUDOVÍT GERYK (155. výročie).

9. 8. 1905 – V Gajaroch sa narodil spisovateľ, básnik a prekladateľ ŠTEFAN GRÁF, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave ako vedúci nakladateľstva Spolku sv. Vojtecha (110. výročie).

10. 8. 1635 – V dnešnom Rumunsku sa narodil profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár a v rokoch 1678-80 aj rektor GAŠPAR SARKA (380. výročie).

13. 8. 1740 – V Rakúsku sa narodil profesor Trnavskej univerzity a neskôr aj Kráľovskej akadémie v Trnave MATÚŠ PANKL, prírodovedec, autor učebníc fyziky a poľnohospodárstva (275. výročie).

13. 8. 1925 – V Krivanoch sa narodil historik, publicista, prekladateľ a kňaz MILAN ĎURICA, profesor na univerzite v Padove a predseda Slovenského ústavu v Ríme, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave (90. narodeniny).

14. 8. 1675 – V Nemecku sa narodil profesor Trnavskej univerzity a riaditeľ seminára v Trnave FRANTIŠEK WAGNER, historik, lexikograf, geograf a autor učebníc (340. výročie).

18. 8. 1735 – V Ružomberku sa narodil profesor histórie a geografie na Trnavskej univerzite, biskup KAROL FRANTIŠEK PALMA, historik, heraldik, a autor učebníc (280. výročie).

19. 8. 1830 – Trnavu navštívil rakúsky cestovateľ JOZEF ADALBERT KRICKEL, ktorý svoju dvojdňovú návštevu opísal neskôr vo svojej knihe Wanderung von Wien űber Presburg und Tyrnau (185. výročie).

19. 8. 1900 – V Trnave bola založená Mestská plynáreň (115. výročie).

22. 8. 1680 – V Trnave umrel chorvátsky pedagóg ŠTEFAN GLAVAČ, ktorý na Trnavskej univerzite prednášal matematiku, kazuistiku a kánonické právo (335. výročie).

23. 8. 1765 – V maďarskom Rábe umrel profesor Trnavskej univerzity MICHAL LIPŠIC, autor prvej učebnice algebry v Uhorsku (250. výročie).

23. 8. 1855 – V Trnave umrel náboženský spisovateľ a františkán BERNARD MICHAL SEIFRIED, autor 11 zväzkov kázní písaných v bernolákovčine (160. výročie).

26. 8. 1920 – Vo Zvončíne sa narodil sochár, výtvarník a medailér pôsobiaci v Paríži WILLIAM SCHIFFER, Čestný občan Trnavy, kde prežil detstvo a kde aj umrel (95. výročie).

27. 8. 1985 – V Bratislave umrel herec, režisér a konferencier FRANTIŠEK BRESTOVANSKÝ, rodák z Modranky (30. výročie).

28. 8. 2005 – V Trnave umrel stredoškolský profesor BOHUMIL MORAVČÍK, ktorý učil na trnavskom gymnáziu, bol riaditeľom Hotelovej školy v Piešťanoch i riaditeľom SPŠ stavebnej v Trnave (10. výročie).

30. 8. 1850 – V Bučanoch sa narodil národný buditeľ, ľudovýchovný spisovateľ a publicista AUGUSTÍN PAULOVIČ, ktorý pôsobil v Trnave ako úradník v Spolku sv. Vojtecha (165. výročie).

31. 8. 1960 – V Trnave skončila svoju činnosť Pedagogická škola (55. výročie).

31. 8. 2005 – Vo Veľkom Krtíši umrel trnavský rodák VLADIMÍR SIVÁČEK, historik výtvarného umenia, publicista a prvý riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave (10. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené