novinky z radnice

Budúci rok si Trnavská univerzita pripomenie 375 rokov od jej založenia. V Maďarsku sa univerzity, ktoré sa hlásia k založeniu TU Petrom Pázmaňom, pripravujú pripomenúť si tento významný medzník v oblasti vzdelanosti vo veľkom štýle. Na Slovensku si dôležitosť historickej kontinuity v súvislosti s univerzitou uvedomujú iba ľudia zviazaní s univerzitou a s Trnavou. Z celospoločenského hľadiska sa významu a historickej hodnote existencie Trnavskej univerzity, žiaľ, nevenuje patričná pozornosť.

Zmeniť to môže i najnovšia kniha vydaná Trnavskou univerzitou Rektori Trnavskej univerzity, ktorá počas jesene uzrela svetlo sveta. Reprezentačnú knihu spracovala PhDr. Alžbeta Hološová opierajúc sa o rozsiahly zdroj prameňov a použitej literatúry. Kniha prináša nielen zoznam 45 rektorov od Dobronockého Juraja v roku 1635 až po dnešného rektora Martina Mišúta, ale je aj obohatená o ich dôležité životopisné a profesijné fakty s bohatou fotografickou dokumentáciou listín a publikácií. Základné historické súvislosti, týkajúce sa Trnavskej univerzity a rektorov, prináša v úvode čitateľom profesor Jozef Šimončič. Vydanie tento dvojjazyčnej knihy, v slovenskom a anglickom jazyku, patrí k významným počinom a dobrým krokom k výročiu založenia Trnavskej univerzity.

-pt-

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.6 (5x hodnotené)