novinky z radnice

Vo výhľade na historické Námestie sv. Mikuláša od Haulíkovej ulice by už nemali nevhodne dominovať parkujúce automobily. Mestská samospráva v júli vyznačila vodorovným dopravným značením sedemnásť parkovacích miest vyššie pri plote záhrady starého arcibiskupského úradu. Pri kovových stĺpikoch deliacich námestie od Kapitulskej ulice už parkovacie miesta nebudú, s ich vyznačením v tejto časti námestia nesúhlasili ani pamiatkari. Cieľom týchto úprav je nielen obnova vodorovného dopravného značenia, ale aj snaha regulovať nevhodné parkovanie v historickom centre mesta na miestach najviac navštevovaných turistami.

Na Námestí sv. Mikuláša a na Kapitulskej ulici je vyznačených dovedna 63 parkovacích miest.

 

Zatiaľ nehodnotené