novinky z radnice

1. 10. 1955 – V Trnave sa začala výstavba Zimného štadióna (60. výročie)

3. 10. 1845 – V Hodruši-Hámroch sa narodil literárny historik, vydavateľ, prekladateľ a cirkevný hodnostár FRANTIŠEK RICHARD OSVALD, predseda Matice slovenskej i Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde pôsobil ako riaditeľ seminára a aj umrel. Jeho pamiatku v Trnave pripomína náhrobník na cintoríne vedľa Kalvárie a ulica (170. výročie).

3. 10. 1975 – V Bratislave umrela populárna speváčka a tanečnica EVA KOSTOLÁNYIOVÁ, rodáčka z Trnavy, kde je aj pochovaná, ktorej udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy in memoriam za rok 2011 a jej meno nesie jedna z nových ulíc v Trnave (40. výročie).

4. 10. 1570 – Vo Veľkom Varadíne v dnešnom Rumunsku sa narodil ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave a kardinál PETER PÁZMAŇ, zakladateľ Trnavskej univerzity, ktorého pamiatku pripomína bronzová busta vo vstupnej hale Trnavskej univerzity a jeho meno nesú Študentský domov a ulica v Trnave (445. výročie).

4. 10. 1985 – V Bratislave umrel trnavský rodák JOZEF HERDA, 15-násobný majster ČSR v športovom zápasení, ktorý získal roku 1936 aj striebornú medailu na OH v Berlíne. Jeho meno nesie Športové gymnázium a námestie v Trnave. Roku 2006 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (30. výročie).

5. 10. 1995 –V Trnave umrel na následky zranení utrpených pri autohavárii futbalista VLASTIMIL OPÁLEK, dlhoročný brankár Spartaka Trnava, kapitán mužstva a asistent trénera (20. výročie).

8. 10. 1955 – V Trnave umrel literárny historik, muzikológ, prekladateľ, pedagóg a publicista CELESTÍN LEPÁČEK, provinciál františkánskej rehole (60. výročie).

10. 10. 1985 – Vyšlo nariadenie vlády o preložení Pedagogickej fakulty UK z Trnavy do Bratislavy a zároveň aj o zriadení Strojársko-technologickej fakulty SVŠT v Trnave (30. výročie).

11. 10. 1920 – V Trnave umrel básnik, publicista a kňaz ŠTEFAN BEZÁK, dlhoročný správca a neskôr predseda Spolku sv. Vojtecha (95. výročie).

13. 10. 1980 – V Trnave umrel speleológ, priekopník jaskyniarstva na Slovensku, publicista a v rokoch 1940 – 42 profesor trnavského gymnázia LEONARD BLAHA (35. výročie).

16. 10. 1615 – V Sklených Tepliciach umrel uhorský miestodržiteľ, kardinál a gróf FRANTIŠEK FORGÁČ, ostrihomský arcibiskup zo sídlom v Trnave, kde je aj pochovaný, o ktorom sa predpokladá, že práve on priniesol milostivý obraz Panny Márie Trnavskej zo svojich štúdií v Ríme (400. výročie).

16. 10. 2005 – Na Univerzitnom námestí v Trnave slávnostne odhalili bronzovú sochu pápeža JÁNA PAVLA II. (10. výročie).

17. 10. 1950 – V Bratislave umrel telovýchovný pedagóg a ľahkoatletický tréner JÁN HAJDÓCZY, ktorý v rokoch 1919 – 1939 pôsobil ako profesor gymnázia v Trnave, kde jeho meno nesie jedna z ulíc (65. výročie).

17. 10. 1980 – Slávnostný prejazd parnej lokomotívy po železničnej trati Bratislava – Trnava – Leopoldov symbolicky ukončil éru parnej prevádzky v železničnej doprave na Slovensku (35. výročie).

18. 10. 1635 – Cisár FERDINAND II. schválil zriadenie Trnavskej univerzity a tzv. zlatou bulou potvrdil jej zakladaciu listinu (380. výročie).

20. 10. 2000 – V Trnave po pol roka trvajúcej rekonštrukcii slávnostne otvorili zmodernizovanú autobusovú stanicu (15. výročie).

21. 10. 1750 – V Častej sa narodil národný buditeľ, spisovateľ a kňaz JURAJ FÁNDLY, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva a autor prvého tlačeného diela v bernolákovskej slovenčine, ktorý študoval na seminári v Trnave, kde jeho meno nesie vo svojom názve knižnica a jedna z ulíc (265. výročie).

23. 10. 1980 – V Trnave slávnostne otvorili Obchodný dom Jednota (35. výročie).

23. 10. 2010 – V Čechách umrel učiteľ a dirigent speváckych zborov JÁN ČAMBÁL, absolvent trnavského gymnázia a nositeľ Čestného občianstva mesta Trnavy (5. výročie).

26. 10. 1980 – V Trnave umrel kultúrny historik, publicista, cirkevný hodnostár a dlhoročný správca Spolku sv. Vojtecha JÁN PÖSTÉNYI (35. výročie).

28. 10. 1970 – V Trnave otvorili Klub mládeže Fortuna (45. výročie).

29. 10. 1925 – V Trnave slávnostne otvorili Štátne železničné dielne, terajšie Železničné opravovne a strojárne ŽOS (90. výročie).

30. 10. 1700 – V Trnave úplne dokončili výstavbu univerzitného Kostola sv. Jána Krstiteľa, dnešného katedrálneho chrámu (315. výročie).

30. 10. 1995 – V Podunajských Biskupiciach umrel kňaz, funkcionár Slovenského orla, športovec a publicista ALEXEJ IZAKOVIČ, rodák z Borovej, absolvent trnavského gymnázia a zodpovedný redaktor týždenníka Trnavské noviny, ktorého pôsobenie v Trnave mesto ocenilo udelením Čestného občianstva in memoriam (20. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené