novinky z radnice

Vrece sa nečakane roztrhlo a zemiaky sa rozkotúľali po zemi. Nervózny predajca zaklial. Zohol sa pod stánok a do prepravky pozbieral vysypaný tovar. Svoj hnev tlmil rozprávaním, v ktorom kritizoval domáce pomery. Dozvedel som sa, že aj on patrí k ľuďom, ktorým známa automobilka predala auto so zámerne skreslenými technickými parametrami. Očakával, že si vymôže odškodné.

Na jeho rozprávanie by som bol aj zabudol, keby mi pri kúpe jabĺk iný predajca nepoznamenal: „Tieto sú naozaj zo záhrady, nie ako tamtie. Tí nakupujú vo veľkosklade v Maďarsku, tvária sa ako farmári a požadujú úľavu na podnikanie.“ S nákupom v taške som premýšľal, ako sobotný trh poodkryl jeden z problémov našej doby. Poukázal na stratu poctivých medziľudských vzťahov. Spomedzi nás ho vytlačila lákavá predstava rýchlych ziskov na úkor ostatných a nekompromisná konkurencia silných dodávateľov. To, že trh vyselektuje najlepšie a najkvalitnejšie výrobky, čomu poniektorí na začiatku reforiem skutočne verili, sa vytratilo ako zemiaky z roztrhnutého vreca. Zozbierať roztrúsenú vieru a úctu nebude také jednoduché ako na sobotňajšom trhu.

Netreba však viniť iba systém, politicko-spoločenskú situáciu či tamtých hore. Poctivosť, úcta k iným a k spoločným hodnotám sa tvoria a udržiavajú v každodennom živote, v našich vzťahoch. Nestanovuje ich trh ani zákon. Ľudskosť a ohľaduplnosť prinášame do prostredia, v ktorom žijeme. Klamstvo, polopravdy či strata úcty sú dôsledkom našich zlyhaní a praktických krokov na malej úrovni vzťahov. Z takéhoto podhubia vyrastajú i naši reprezentanti v politike. Ak nemáme podľahnúť rezignácii, ak sa nemáme podieľať na miznutí hodnôt, musíme pestovať vlastné poctivé ovocie v záhrade osobných vzťahov. Tak ako malý trh s ovocím a zeleninou čiastočne udržiava alternatívu voči nekontrolovateľnému množstvu tovaru v supermarketoch, tak môže každý z nás svojím postojom, svojimi vzťahmi a väzbami vytvárať alternatívu k sklamaniu a zlyhávaniu vedúcich osobností. Iste sme či už v osobnej rovine, alebo medzi najbližšími často zažili trápenie i podvod. No rezignácia, pokračovanie v nepoctivosti a neochota podať si ruku urýchľujú rozpad nielen trhu, ale i celej spoločnosti. Rozhodnutie záleží na nás.

Mimochodom, tie jablká boli naozaj z domácej záhrady. Voňali jesenným slnkom a v ústach dlho rezonovala ich dozretá vyvážená sladkokyslá chuť.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (10x hodnotené)