novinky z radnice

1. 11. 1785 – V Košickej Belej sa narodil ostrihomský arcibiskup, prímas Uhorska a kardinál JÁN SCITOVSKÝ, mecén Slovenského učeného tovarišstva a náboženský spisovateľ, ktorý zriadil v Trnave vyššie gymnázium a venoval 200 tisíc forintov na jeho rozvoj (230. výročie).

4. 11. 1920 – V Trnave sa uskutočnilo valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha, ktoré zvolilo za svojho predsedu ANDREJA HLINKU a správcom sa stal JÁN PÖSTÉNYI (95. výročie).

5. 11. 1940 – V Jablonci sa narodila spisovateľka, publicistka, redaktorka a zakladateľka Literárneho klubu Bernolák MARGITA KÁNIKOVÁ, ktorá od mladosti žije v Trnave, kde vyštudovala Obchodnú akadémiu a v rokoch 1955 – 65 hrávala hádzanú za Spartak Trnava (75. narodeniny).

5. 11. 1995 – V Bratislave umrela trnavská rodáčka MÁRIA PRECHOVSKÁ, zaslúžilá umelkyňa, herečka a členka činohry SND v Bratislave (20. výročie).

6. 11. 1935 – V Trnave sa narodil lekár, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista JOZEF PECHÁŇ, v rokoch 1992 – 94 prezident Slovenskej lekárskej komory (80. výročie).

7. 11. 1770 – V Trnave začala svoju činnosť Lekárska fakulta Trnavskej univerzity, ktorá bola prvou svojho druhu vo vtedajšom Uhorsku (245. výročie).

7. 11. 1925 – V Malých Levároch sa narodil keramik MILOŠ BALGAVÝ st., ktorý pôsobil v Trnave, kde je aj pochovaný. Nositeľ Ceny mesta Trnava za tvorivú činnosť v oblasti výtvarného umenia (90. výročie).

7. 11. 2000 – V Stupave umrel básnik, člen Trnavskej básnickej skupiny a prekladateľ JÁN ONDRUŠ, ktorý býval v Trnave, kde študoval na gymnáziu a pracoval ako knihovník. Jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa na Pekárskej ulici (15. výročie).

9. 11. 1920 – V Topoľčanoch sa narodil futbalista, hráč, tréner a funkcionár Spartaka Trnava JOZEF HAGARA, nositeľ Ceny mesta Trnava, ktorý pôsobil aj ako predseda MsNV a vysokoškolský pedagóg v Trnave, kde aj umrel (95. výročie).

10. 11. 1660 – Vo Varaždíne v Chorvátsku sa narodil ANDREJ HORVÁTH, profesor a v rokoch 1717 – 18 rektor univerzity v Trnave, kde aj umrel (355. výročie).

12. 11. 1940 – V Trnave sa narodil básnik a novinár JOZEF ZAVARSKÝ, píšuci pod pseudonymom Teofil Klas (75. narodeniny).

12. 11. 1960 – V Prahe umrel akademický maliar a grafik ERNEST ŠPITZ, rodák z Trnavy (55. výročie).

12. 11. 2014 – V Trnave umrel bývalý prvoligový futbalista, hráč Spartaka Trnava, tréner a športový riaditeľ mládeže JOZEF DIAN (1. výročie).

13. 11. 1635 – V Dóme sv. Mikuláša v Trnave sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Trnavskej univerzity, počas ktorého kardinál PETER PÁZMAŇ odovzdal zakladajúcu listinu prvému rektorovi JURAJOVI DOBRONOCKÉMU (380. výročie).

14. 11. 1635 – Na Trnavskej univerzite sa začali prvé prednášky (380. výročie).

14. 11. 1930 – V Trnave sa narodil architekt a pamiatkar JÁN LICHNER, riaditeľ Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (85. výročie).

17. 11. 1920 – V Trnave sa narodil novinár JOZEF SLAMKA, šéfredaktor ČTK a časopisu Svet vedy (95. výročie).

18. 11. 2010 – V Ríme umrel trnavský rodák AUGUSTÍN VISCO, pôvodným menom Vyskoč, literárny vedec, historik, prekladateľ, publicista a pedagóg, ktorý pôsobil od roku 1952 v emigrácii v Taliansku (5. výročie).

23. 11. 1980 – V Bratislave umrel muzikológ, redaktor a publicista JOZEF ŠAMKO, ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave ako vedúci Katedry hudobnej výchovy (35. výročie).

25. 11. 1935 – V Bratislave sa narodil psychológ, vysokoškolský pedagóg, publicista, karikaturista, humorista a horolezec IVAN BAJO, ktorý žije v Trnave a je nositeľom titulu Čestný občan mesta Trnava (80. narodeniny).

27. 11. 1890 – V Skalici sa narodil kníhtlačiar, spisovateľ, novinár, vydavateľ a verejný činiteľ GUSTÁV ADOLF BEŽO, predseda SNS a signatár Martinskej deklarácie, ktorý v rokoch 1919 – 32 vlastnil v Trnave tlačiareň (125. výročie).

29. 11. 1770 – Začalo sa vyučovanie na novozaloženej Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity (245. výročie).

29. 11. 1930 – V budove Albertina bola otvorená prvá verejná čitáreň v Trnave (85. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené