novinky z radnice

Skladba č. 29, Jozef Vilem, Pravda 22. 5. 1970, Mat 5. ťahom (11 – 9)

Medzi málo početnou skupinou trnavských šachových skladateľov sa objavovalo v minulom storočí v slovenských šachových rubrikách aj meno a priezvisko autora skladby na diagrame. Zo začiatku si Jozef Vilem písal ako bydlisko Nové Zámky, kde sa aj narodil (*26. 8. 1939), pracoval v Elektrosvite a prežil 35 rokov, ale neskôr, od r. 1974 Trnavu, kde pracoval ako technik – strojár a neskôr, až do svojho odchodu do dôchodku, ako majster v lakovni TAZ. Bol ženatý a spolu s manželkou vychovali dvoch synov. Vo voľnom čase rád relaxoval vo svojej záhradke v Suchej nad Parnou. Do „šachového neba“ odišiel 17. 10. 2010, v októbri si jeho šachoví priatelia pripomenuli piate výročie úmrtia.

Prvotinu mal uverejnenú 27. 6. 1964 v kompozičnej rubrike denníka Smena, teda skoro ako 25-ročný. Uverejnil niekoľko desiatok problémov rôzneho typu. V turnajoch získal viacej ako desať vyznamenaní (z toho asi šesť cien – dve prvé). Pri riešení mnohoťažky si treba dať pozor na tematické pokusy: 1.Jc1? s vyvrátením 1. - a6! a 1.Jc3? s vyvrátením 1. - a5! Päťťažka získala v dvojročnej súťaži šachovej rubriky denníka Pravda (1969 – 1970) II. cenu. Biely začne a dá mat najneskôr 5. ťahom.

Riešenie koncovky z partie Szitkey vs. Kolčák: 39.V×f6! g×f6 40.g×h5 a biely vyhrá, lebo čierny kráľ je ďaleko od pešiaka na h-stĺpci, nie je v tzv. štvorci (39. - h×g4 40.Vc6+ Kd7 41.h×g4 +-). Milan Szitkey ako bývalý učiteľ matematiky je ďalším dôkazom toho, že matematika a šach nemajú ďaleko od seba.

GK

 

Zatiaľ nehodnotené