novinky z radnice

1. 12. 1980 – Trnava i s pričlenenými obcami Biely Kostol, Hrnčiarovce a Modranka mala 64 062 trvale bývajúcich obyvateľov (35. výročie).

2. 12. 1930 – V Krakovanoch sa narodil historik, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista VINCENT SEDLÁK, ktorý prednášal na Trnavskej univerzite a bol predsedom jej Akademického senátu (85. výročie).

5. 12. 1760 – V Trnave umrel právnik, historik práva a pedagóg JÁN SEGEDI, profesor Trnavskej univerzity, dekan jej právnickej i filozofickej fakulty a neskôr aj riaditeľ seminára v Trnave (255. výročie).

5. 12. 1915 – V Trnave umrel lekár – chirurg PAVOL NAGY, riaditeľ župnej nemocnice a jej modernizátor (100. výročie).

6. 12. 1240 – V Předklášteří u Tišnova na Morave umrela česká kráľovná KONŠTANCIA, majiteľka rozsiahleho územia medzi Malými Karpatmi a Váhom, súčasťou ktorého boli aj prosperujúce trnavské osady. S jej menom sa spája prvá fáza výstavby hradieb v Trnave (775. výročie).

7. 12. 1870 – V Majcichove umrel dramatik, novinár a kňaz JÁN PALÁRIK, člen výboru Spolku sv. Vojtecha, ktorého meno nesie ulica a divadlo v Trnave (145. výročie).

10. 12. 1935 – V Trnave umrela publicistka AGNEŠA JANKOVIČOVÁ, ktorá písala pod pseudonymom Igora Trnavská (80. výročie).

11. 12. 1805 – Trnavu navštívil uhorský palatín JOZEF, ktorý sa na druhý deň stretol pri Trstíne s ruským generálom KUTUZOVOM, ktorý tam táboril so svojim vojskom (210. výročie).

12. 12. 1765 – V Bratislave umrel prírodovedec, historik a prekladateľ TOMÁŠ ROST, trnavský rodák, profesor Trnavskej univerzity a prefekt akademickej tlačiarne (250. výročie).

16. 12. 1770 – V Bonne sa narodil svetoznámy nemecký hudobný skladateľ a klavirista LUDWIG van BEETHOVEN, ktorý viackrát navštívil Dolnú Krupú. Hlohovec, Piešťany a pravdepodobne aj Trnavu (245. výročie).

16. 12. 1785 – V Trnave umrel profesor a dekan právnickej fakulty Trnavskej univerzity a jej posledný rektor JÁN JOZEF ZELENAI (230. výročie).

18. 12. 1965 – V Trnave umrel herec a režisér DEZIDER JANDA, riaditeľ Krajového divadla v Trnave, zostaviteľ prvého slovenského divadelného slovníka (50. výročie).

20. 12. 1900 – V Ružomberku sa narodil básnik, publicista a hudobník ŠTEFAN SCHULTZ, ktorý pôsobil ako tajomník a archivár Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj umrel (115. výročie).

20. 12. 1925 – V Trnave sa po prvýkrát objavil na verejnom priestranstve osvetlený vianočný stromček (90. výročie).

20. 12. 1965 – V Trnave umrel lekár, odborný publicista a kultúrny historik PAVOL ŽARNOVICKÝ (50. výročie).

24. 12. 1825 – V Trnave sa narodil historik, spisovateľ, publicista a vojenský kňaz ŠTEFAN RÚČKA, absolvent gymnázia v Trnave, kde potom študoval filozofiu i teológiu, člen výboru Spolku sv. Vojtecha, autor historickej monografie o Trnave a Hlohovci (190. výročie).

24. 12. 1975 – V Trnave umrel literárny historik, spisovateľ, prekladateľ a ev. farár GUSTÁV VIKTORY, ktorému mesto Trnava roku 1998 udelilo Čestné občianstvo in memoriam a jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa na Evanjelickom kostole v Trnave (40. výročie).

24. 12. 2005 – V Prahe umrel trnavský rodák JAROSLAV ČÍHALÍK, chemik, profesor Karlovej univerzity a odborný publicista (10. výročie).

26. 12. 1600 – V Zlatnej na Ostrove sa narodil ŠTEFAN KERESTEŠ, profesor a v rokoch 1646-49 rektor Trnavskej univerzity, ktorý umrel v Trnave (415. výročie).

27. 12. 1965 – V Zavare umrel saleziánsky pedagóg, spisovateľ a publicista JÁN HLUBÍK, rodák z Hrnčiaroviec, ktorý pôsobil v Trnave ako organizátor mládeže na Kopánke, kde má pamätnú tabuľu. Roku 1996 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam a v Trnave je po ňom pomenovaná aj ulica (50. výročie).

29. 12. 1985 – V Trnave umrel speleológ a publicista JÁN MAJKO, objaviteľ a výskumník jaskyne Domica, ktorej najväčšia sieň nesie jeho meno (30. výročie).

30. 12. 1760 – V Malženiciach sa narodil biskup ALEXANDER ALAGOVIČ, zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva a jeho mecén, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave (255. výročie)

 PR

Zatiaľ nehodnotené