novinky z radnice

1. 1. 1936 – V Trnave sa narodil básnik, prekladateľ a redaktor JÁN STACHO, absolvent trnavského gymnázia a vedúci predstaviteľ tzv. Trnavskej básnickej skupiny konkretistov (80. výročie).

1. 1. 1946 – V Dolnej Strede nad Váhom sa narodil lekár – chirurg, odborný publicista, pedagóg, básnik a spisovateľ MIROSLAV DANAJ, prednosta chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave a profesor Trnavskej univerzity (70. narodeniny).

1. 1. 1976 – V Trnave začala svoju činnosť Okresná galéria, ktorú o dva roky neskôr premenovali na Galériu Jána Koniarka (40. výročie).

2. 1. 1941 – V Smoleniciach umrel ŠTEFAN BANIČ, vynálezca prvého použiteľného skladacieho leteckého padáka, ktorý si dal patentovať počas svojho pôsobenia v USA. Jeho meno nesie jedna z ulíc v Trnave (75. výročie).

3. 1. 1916 – Vo Zvolene sa narodil divadelný a filmový herec ĽUDOVÍT GREŠŠO, ktorý v rokoch 1960-65 pôsobil v Krajovom divadle v Trnave ako jeho umelecký šéf i herec (100. výročie).

3. 1. 1941 – V Trnave sa narodil filmový a divadelný herec i bábkoherec ANTON VACULÍK, ktorý v rokoch 1982 - 89 účinkoval v Divadle pre deti a mládež v Trnave (75. narodeniny).

4. 1. 2001 – V Bratislave umrela trnavská rodáčka AGNEŠA TRUHLÁŘOVÁ, hudobná redaktorka v rozhlase, novinárka a publicistka (15. výročie).

10. 1. 2006 – V Piešťanoch umrel futbalový brankár, reprezentant a zaslúžilý majster športu IMRICH STACHO, rodák z Trnavy, hráč Spartaka Trnava, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (10. výročie).

11. 1. 1921 – V Trnave sa narodil historik umenia KAROL VACULÍK, dlhoročný riaditeľ Slovenskej národnej galérie v Bratislave a autor odborných monografií (95. výročie).

14. 1. 1916 – V Rovňanoch sa narodil vysokoškolský pedagóg a odborný publicista ONDREJ STOJKA, ktorý pôsobil na Pedagogickom inštitúte a neskôr na PdFUK v Trnave (100. výročie).

15. 1. 1771 – V Trnave sa narodil cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ ANTON PALŠOVIČ, zakladajúci člen a mecén Slovenského učeného tovarišstva (245. výročie).

18. 1. 1911 – V Topoľčanoch sa narodil hudobník a hudobný skladateľ ALEXANDER GALBAVÝ, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (105. výročie).

18. 1. 2001 – Bratislavsko-trnavský arcibiskupský úrad zriadil v Trnave Arcibiskupské gymnázium, ktoré nesie meno biskupa P. JANTAUSCHA (15. výročie).

19. 1. 1996 – V Trnave umrel športovec a bývalý ľahkoatletický reprezentant MICHAL SIEGEL (20. výročie).

21. 1. 1921 – V Trnave sa narodila divadelná a filmová herečka MÁRIA PRECHOVSKÁ, členka činohry SND v Bratislave (95. výročie).

26. 1. 1921 – V Trnave sa narodil stredoškolský profesor, redaktor a odborný prekladateľ LADISLAV KENESSY, šéfredaktor časopisu Agrochémia (95. výročie).

27. 1. 1931 – V Trnave sa narodil mikrobiológ, pedagóg a odborný publicista VLADIMÍR KRČMÉRY (85. výročie).

27. 1. 1991 – V Bratislave umrel trnavský rodák MIROSLAV VÁLEK, básnik, prekladateľ, publicista a dlhoročný minister kultúry SR, ktorého pamiatku v Trnave pripomína pamätná tabuľa vo vstupnej hale budovy SPŠ dopravnej (25. výročie)

29. 1. 1816 – V Trnave sa narodil historik, archivár, náboženský spisovateľ, prekladateľ a cirkevný hodnostár FRANTIŠEK AUGUSTÍN OČOVSKÝ, člen výboru Spolku sv. Vojtecha a autor stručných dejín Trnavy a Pezinka (200. výročie).

30. 1. 1666 – V Trnave umrel ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas JURAJ LIPAI, zakladateľ seminára v Trnave a spoluiniciátor založenia právnickej fakulty Trnavskej univerzity (350. výročie).

30. 1. 1931 – V Lučenci sa narodil atletický tréner, univerzitný profesor a odborný publicista PAVOL GLESK, predseda Slovenskej olympijskej akadémie, ktorý od roku 1986 prednášal na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (85. výročie).

PR

 

Zatiaľ nehodnotené