novinky z radnice

1. 2. 2006 – V Ivanke pri Dunaji umrel prorektor novodobej Trnavskej univerzity, profesor na univerzite Gregoriana v Ríme, zakladateľ vydavateľstva Dobrá kniha, publicista a kňaz FÉLIX LITVA, ktorý vyrastal v Trnave, kde mu r. 1997 udelili Cenu Mesta Trnavy a kde je aj pochovaný (10. výročie).

2. 2. 1551 – V Suchej nad Parnou sa narodil politik, diplomat a cirkevný hodnostár ŠTEFAN SUHAI, ktorý v Trnave študoval a neskôr pôsobil na trnavskom seminári (465. výročie).

3. 2. 1906 – V Rajci sa narodil matematik, stredoškolský pedagóg, autor učebníc matematiky ANTON DUBEC, absolvent trnavského gymnázia a jeho neskorší profesor (110. výročie).

3. 2. 1936 – V Trnave sa narodil dramatik, básnik, rozhlasový dramaturg, prekladateľ a publicista IGOR RUSNÁK (80. narodeniny).

4. 2. 1736 – V Košiciach umrel historik, mecén výtvarného umenia a bývalý profesor Trnavskej univerzity FRANTIŠEK ČERNOVIČ, trnavský rodák, autor historickej práce o vzniku Trnavskej univerzity (280. výročie).

4. 2. 1821 – V Moravskom Svätom Jáne sa narodil predseda Spolku sv. Vojtecha a biskup JOZEF BOLTIŽÁR, ktorý v Trnave študoval a neskôr aj pôsobil vo funkcii arcibiskupského vikára (195. výročie).

4. 2. 1986 – V Bratislave umrel pedagóg, redaktor a odborný publicista LAURENT HOREČNÝ, ktorý pôsobil v Trnave ako učiteľ na Obchodnej akadémii, na Vyššej hospodárskej škole a v rokoch 1966 – 77 bol vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry PdFUK (30. výročie).

7. 2. 1946 – V Košiciach sa narodil futbalový tréner KAROL PECZE, ktorý v rokoch 1994 – 1997 a 2008 – 2009 trénoval futbalistov prvoligového Spartaka Trnava (70. narodeniny).

9. 2. 1971 – V Trnave umrel profesor a riaditeľ Strednej ekonomickej školy JÚLIUS LANÁK, priekopník zavedenia strojopisu ako učebnej a praktickej disciplíny na Slovensku (45. výročie).

11. 2. 1616 – V Rakúsku sa narodil profesor Trnavskej univerzity a dekan jej teologickej fakulty KRIŠTOF WEISS (400. výročie).

11. 2. 1946 – V Pezinku sa narodil tanečník, baletný majster, choreograf a pedagóg DUŠAN NEBYLA, dlhoročný sólista Baletu SND v Bratislave, ktorý v Trnave založil Štúdio baletu a súčasného scénického tanca a Súkromné tanečné konzervatórium. V roku 2007 mu za osobný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania v Trnave udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (70. výročie).

13. 2. 1946 – V Dolnej Krupej umrela grófka MÁRIA HENRIETA CHOTEKOVÁ, pestovateľka a šľachtiteľka ruží, zakladateľka rozária v Dolnej Krupej, ktorá počas 1. svetovej vojny robila ako dobrovoľníčka vrchnú ošetrovateľku v lazarete Červeného kríža umiestenom v Treimannovej sladovni v Trnave (70. výročie).

15. 2. 2011 – V Prahe umrel zaslúžilý majster športu ALEXANDER ZVOLENSKÝ, rodák z Modranky a absolvent trnavského gymnázia, majster Slovenska v behu na 800 a 1 500 metrov, reprezentant a neskorší tréner (5. výročie).

16. 2. 1931 – V Trnave sa narodil orientalista, arabista, prekladateľ a odborný publicista SVETOZÁR PANTŮČEK, v rokoch 1991 – 93 riaditeľ Orientálneho ústavu ČSAV v Prahe (85. výročie).

20. 2. 1996 – V Trnave bol založený Filatelistický klub Tirnavia, ktorému udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava za rok 1997 (20. výročie).

23. 2. 1811 – V Hrnčiarovciach sa narodil v Budapešti pôsobiaci kováč, zvonolejár a vynálezca JOZEF POZDECH, jeden z vodcov Novej školy slovenskej (205. výročie).

24. 2. 1941 – V Trnave sa narodil novinár, publicista a pedagóg EDUARD KRIŠTOFOVIČ, bývalý riaditeľ Mestského domu osvety v Trnave a predseda Vincechu – Trnavského spolku priateľov vína (75. narodeniny).

25. 2. 1896 – V Dohňanoch sa narodila spisovateľka a prekladateľka ANNA GLEIMANOVÁ, dcéra Ferka Urbánka, ktorá prežila detstvo v Trnave, kde chodila do ľudovej i meštianskej školy (120. výročie).

27. 2. 1746 – V maďarskom Györi umrel historik, profesor Trnavskej univerzity a rektor seminára MICHAL FÖLDVÁRI (270. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené