novinky z radnice

Trnavský cukrovar síce dnes už cukor nevyrába, ale celé desaťročia bol spojený s potravinárskou produkciou a osudmi stoviek Trnavčanov. O rozvoj tohto cukrovaru sa najviac zaslúžil barón August Stummer. Cukrovarnícka fabrika niesla jeho meno sedemdesiat rokov, až do roku 1946. Od roku 2004 sú časti objektov cukrovaru využívané na iné účely, päť z nich však bolo vyhlásených za národnú technickú pamiatku. Na jednej z historických budov cukrovaru odhalilo mesto v spolupráci s majiteľom areálu pamätnú tabuľu venovanú práve barónovi Augustovi Stummerovi.

Tabuľu slávnostne odhalili primátor Trnavy Peter Bročka a zástupca firmy United Industries prevádzkujúcej v súčasnosti areál cukrovaru Eduard Šebo. Z textu na tabuli sa dozvedáme, že barón August Stummer von Tavarnok (1827 – 1909), bol spoluzakladateľ a prevádzkovateľ trnavského cukrovaru, najväčšieho cukrovaru v Uhorsku, v Československu a na Slovensku. Barón von Tavarnok vlastnil zemiansku erbovú listinu, Rad železnej koruny II. triedy, bol členom spolu pre cukrovarnícky priemysel, založil poisťovací ústav pre pracovníkov cukrovaru a v Trnave patril medzi virilistov (v Uhorsku osoba, ktorá získavala členstvo v zastupiteľských orgánoch na základe toho, že platila vysoké dane a bola zámožná).

Pred viac ako rokom vyšla publikácia o trnavskom cukrovare od Miroslava Franka, dnes na ňu chce nadviazať aj pripomenutie osobnosti baróna Stummera prostredníctvom tabule. Umiestnili ju na priečelí administratívnej budovy cukrovaru, pri hlavnej bráne do areálu. Zostávajúce prevádzky rôznych malých firiem využívajú tento vstup dodnes.

Rodina Stummerovcov kúpila cukrovar začiatkom roka 1877, keď bol v konkurze. Nastala modernizácia podniku, obnovenie technológií a v neposlednom rade sa začala budovať aj železničná trať, ktorá spojila podnik s hlavnou traťou. Postupne sa zvyšovala produkcia i počet zamestnancov, v najlepšom období ich bolo okolo štyristo. „Najdôležitejším členom rodiny bol August Stummer. Bol to druhý syn Karola Stummera, ktorý firmu zakladal. Bol ťahúňom cukrovarníctva, čo dokazujú aj ocenenia Rakúsko-Uhorska, a bol významným predstaviteľom cukrovarníckeho priemyslu aj v Čechách. Žezlo cukrovarníctva po smrti Augusta Stummera prevzal nevlastný syn Leopold HauptStummer. Aktívne sa zúčastňoval na živote firmy. Zahynul pri poľovačke v roku 1924,“ hovorí spoluiniciátor odhalenia tabule a autor monografie o cukrovare Miroslav Franko a pripomína zaujímavé súvislosti: „August Stummer zomrel v roku 1909, čiže sa nedožil veľkého spustenia obnovenej prevádzky v roku 1910, keď mal trnavský cukrovar prídomok najväčší cukrovar Uhorska. Leopold HauptStummer sa zasa zaslúžil o rozvoj a nedožil sa ďalšieho veľkého spustenia prevádzky v druhej polovici 20. rokov, keď sa dostavala rafinéria a začal sa vyrábať biely cukor.“

Vizuálnu podobu dal pamätnej tabuli výtvarník Tomáš Kucman. Dosku bolo treba zapracovať do fasády, vytvoriť výklenkový priestor na jej umiestnenie. Keďže ide o pamiatkovo chránený objekt, všetko sa dialo v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom.

Areál dnes čaká na nové využitie. „Areál má veľkú budúcnosť. Skôr či neskôr sa mesto bude musieť rozširovať smerom na cukrovar. Isto príde k uzatvoreniu Rybníkovej ulice a obnoví sa trasa Mlynského potoka, ktorý tečie od štrkov, a tým sa obnoví pôvodné koryto. Všetky budovy sú po technickej stránke vo veľmi dobrom stave, je ich možné využiť na študentské areály, kongresové centrum, ale aj pre občianske združenia,“ uvažuje jeden z iniciátorov odhalenia tabule Bohumil Kráľovič.

Pripomeňme, že najväčšie množstvo cukru podnik vyrobil v roku 1910. Potom sa takáto úspešná kampaň nezopakovala, napriek tomu, že počas obdobia socializmu bol cukrovar v Trnave významným zamestnávateľom. Mohli za to aj kapacity cukrovaru, keďže sa neskôr do technológie veľmi neinvestovalo. Neďaleko cukrovaru v Trnave pribudla neskôr aj konzerváreň a pod názvom Cukrovar a konzerváreň Petra Jilemnického existoval podnik až do 90. rokov. Posledná kampaň bola v cukrovare v roku 2004.

Martin Jurčo, foto: autor

 

Zatiaľ nehodnotené