novinky z radnice

1. 3. 1941 – V Poprade-Kvetnici umrel básnik a kňaz PAĽO OLIVA, vl. menom Pavol Ušák, rodák z Kátloviec a absolvent gymnázia v Trnave (75. výročie).

3. 3. 1786 – V Budíne umrel lekár a pedagóg MICHAL ŠORETIČ, bývalý profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty (230. výročie).

5. 3. 1326 – Vo Vyšehrade sa narodil uhorský a poľský kráľ ĽUDOVÍT I., ktorý často navštevoval Trnavu, kde vlastnil svoju kúriu a kde aj umrel. Jeho pamiatku v Trnave pripomína pamätná tabuľa umiestená na budove hlavnej pošty, ktorá stojí na mieste starej kráľovskej kúrie (690. výročie).

6. 3. 1846 – Študenti trnavského seminára združení okolo JÁNA PALÁRIKA a JOZEFA VIKTORINA sa súhlasne pripojili k vyhláseniu reformy spisovnej slovenčiny štúrovcami (170. výročie).

7. 3. 1811 – V Ompitáli (dnešné Doľany) umrel národný buditeľ, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva, spisovateľ a kňaz JURAJ FÁNDLY, ktorý študoval v Trnave, kde jeho meno nesie vo svojom názve knižnica a ulica (205. výročie).

7. 3. 1976 – V Bratislave umrel spisovateľ, prekladateľ a novinár JOŽO NIŽŇÁNSKY, rodák z Brestovian a absolvent trnavského gymnázia, autor populárnych historicko-dobrodružných románov, z ktorých viaceré boli aj sfilmované (40. výročie).

12. 3. 1636 – Taliansky staviteľ PIETRO SPAZZO položil základný kameň stavby jezuitského kolégia v Trnave (380. výročie).

15. 3. 1756 – V Trnave umrel historik a pedagóg ANDREJ PATAI, profesor a v rokoch 1746 – 48 aj rektor Trnavskej univerzity (260. výročie).

17. 3. 2015 – V Trnave umrel právnik, hudobník a horolezec EUGEN „Bubo“ NEMEŠ, zakladateľ a dlhoročný predseda Horolezeckého oddielu v Trnave, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy (1. výročie).

18. 3. 1816 – V Trnave umrel národný buditeľ, kultúrny dejateľ a cirkevný hodnostár ALFONZ PAVOL KRCHŇÁK, rodák z Bohdanoviec, gvardián františkánskeho kláštora v Trnave a zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva (200. výročie).

19. 3. 1666 – V Trnave umrel riaditeľ seminára, ostrihomský kanonik a titulárny biskup ŠTEFAN BARTÓK, vydavateľ veršov Petra Benického (350. výročie).

20. 3. 1911 – V Leviciach sa narodil spisovateľ, historik, lexikograf a novinár CELESTÍN RADVÁNYI – ERCÉ, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave, kde je aj pochovaný. Čestný občan mesta Trnavy in memoriam (105. výročie).

20. 3. 1991 – V Trnave umrel hokejista a hokejový tréner KAROL HOLOVIČ, na ktorého počesť sa každoročne uskutočňuje súťažný Memoriál hokejových družstiev nesúci jeho meno (25. výročie).

21. 3. 1801 – V Trnave umrel profesor cirkevného práva na Trnavskej univerzite a dekan jej právnickej fakulty ŠIMON FÁBA, zakladateľ verejnej knižnice v Trnave, člen a podporovateľ Slovenského učeného tovarišstva (215. výročie).

22. 3. 2011 – V Bratislave umrel športový funkcionár, tréner a odborný publicista JÁN MITOŠINKA, prvý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave, bol brankárom i trénerom trnavských hokejistov a roku 2009 mu bolo udelené Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy (5. výročie).

24. 3. 1901 – V Liptovskom Mikuláši sa narodil učiteľ, hudobný pedagóg a organista JÁN LAUKO, ktorý pôsobil od roku 1938 v Trnave ako riaditeľ školy, dirigent Miešaného učiteľského spevokolu a robotníckeho spevokolu Bradlan (115. výročie).

26. 3. 2011 – V Trenčíne umrel teológ, salezián, univerzitný profesor, redaktor Hlasu Ameriky a Rádia Slobodná Európa, spisovateľ, prekladateľ a publicista ANTON HLINKA, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu a neskôr, po návrate z emigrácie prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (5. výročie).

27. 3. 2006 – V Trnave umrel pedagóg, vedec a teoretik v oblasti sociálnej práce, odborný publicista a vysokoškolský učiteľ ŠTEFAN STRIEŽENEC, predseda Asociácie vzdelávateľov na Slovensku, ktorý bol aj autorom dvoch zbierok aforizmov (10. výročie).

30. 3. 1926 – V Dolnej Strede sa narodil básnik, prekladateľ a redaktor VOJTECH MIHÁLIK, absolvent trnavského gymnázia (90. výročie).

30. 3. 1946 – V Trnave sa narodila baletná umelkyňa a pedagogička GABRIELA DEMOVIČOVÁ-ZÁHRADNÍKOVÁ, sólistka SND v Bratislave (70. narodeniny).

31. 3. 1921 – V Trnave sa narodil operný spevák a režisér BEDŘICH KRAMOSIL, umelecký šéf Novej scény v Bratislave (95. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené