novinky z radnice

Osýpky (lat. morbilli) patria medzi najzávažnejšie ochorenia detského veku. Ide o vysoko nákazlivé exantematické vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša od chorých osôb vzdušnou cestou a vyvoláva epidémie. Vo svete je ročne hlásených okolo 40 miliónov ochorení, z ktorých 554 tisíc končí úmrtiami detí do 5 rokov. Viac ako 90 % úmrtí je hlásených z krajín juhovýchodnej Ázie a Afriky, kde je veľmi nízka úroveň zaočkovanosti. Napriek tomu, že výskyt osýpok v Euroregióne má v súvislosti s nárastom zaočkovanosti od začiatku 80-tych rokov klesajúci trend, v krajinách, kde sa nachádzajú neočkované skupiny obyvateľstva, sa stále vyskytujú lokálne epidémie. Zvýšená migrácia neočkovaných osôb predstavuje riziko šírenia tohto ochorenia a nie je vylúčené zavlečenie osýpok do neimúnnej populácie aj na Slovensko.

V apríli minulého roku vzplanula epidémia osýpok vo viacerých severovýchodných regiónoch Bulharska. Ku koncu roka 2009 bolo v tejto krajine zaznamenaných až 1 879 prípadov ochorení, z ktorých 5 sa skončilo úmrtiami detí, ktoré neboli riadne zaočkované.

Prvý prípad osýpok bol do Bulharska zavlečený mladým mužom z Nemecka, kde prebiehala veľká epidémia osýpok. Ďalšie ochorenia v Bulharsku sa šírili kontaktom v rodine chorého a u príbuzných v ďalších obciach. Bulharsko má podobnú schému očkovania proti osýpkam ako Slovenská republika. Podľa vyjadrenia bulharských zdravotníckych autorít súčasná epidémia osýpok jasne demonštruje existenciu vakcinačných dier v bulharskej (ako i nemeckej) populácii.

Od začiatku roka 2010 priamo v hlavnom meste Nemecka v Berlíne v priebehu prvých dvoch mesiacov roka 2010 ochorelo na osýpky 21 neočkovaných detí vo veku 1 až 18 rokov. Ochorenie sem prinieslo dvanásťročné neočkované dieťa po návrate z rodinnej dovolenky v Indii.

V januári až v marci 2010 bola zaevidovaná ďalšia epidémia osýpok v Európe – v juhovýchodnej oblasti Grécka a na Kréte u neočkovaných osôb vo veku 11 – 40 rokov.

Čo sú osýpky a ako sa prejavujú?

Predovšetkým si ich nesmieme mýliť s varicellou (čiže nepravými alebo tiež „ovčími“ kiahňami). Varicella sa každoročne vyskytuje u detí navštevujúcich kolektívne zariadenia.

Inkubačná doba osýpok (morbil) – t.j., čas od vniknutia vírusu do organizmu do vyvolania prvých príznakom ochorenia, trvá priemerne 10 dní. Vlastné ochorenie u detí prebieha veľmi typicky: po trojdňovom prodromálnom štádiu sprevádzanom vysokou horúčkou, zápalom očných spojoviek, nádchou a dráždivým kašľom, začína postupne za ušami, na krku, hrudníku, bruchu a končatinách charakteristický splývajúci výsev, ktorý trvá asi 3 dni. Pri nekomplikovanom priebehu trvá ochorenie na osýpky 10 – 14 dní. Závažnosť tohto ochorenia však spočíva práve v častých komplikáciách, ktoré majú najzávažnejší priebeh u detí do 3 rokov a u dospelých. Komplikácie sa prejavujú zápalmi mozgu s trvalými následkami, zápalmi pľúc a priedušiek a zápalmi stredného ucha. Vzácnou, no veľmi ťažkou komplikáciou prekonaného ochorenia v detskom veku je pretrvávanie vírusu osýpok v mozgu, ktorý sa časom aktivuje, z čoho môže vzniknúť neskôr degeneratívne smrteľné ochorenie mozgu.

Aká je situácia na Slovensku?

Pred zavedením pravidelného povinného očkovania na Slovensku (bolo zavedené od roku 1969) sa osýpky vyskytovali v 3 až 5 ročných intervaloch s najvyššou vekovo špecifickou chorobnosťou u 1 – 4 ročných detí so sezonalitou v jarných mesiacoch. Vďaka očkovaniu sa od roku 1985 výskyt osýpok na Slovensku blížil k nulovým hodnotám. Priaznivá epidemiologická situácia bola narušená v rokoch 1997 – 98 pomerne veľkou protrahovanou epidémiou na východnom Slovensku, kedy boli osýpky zavlečené do populácie s nízkou zaočkovanosťou. V rokoch 2003 a 2004 sa vyskytli lokálne epidémie a sporadické prípady osýpok medzi nezaočkovanými utečencami v táboroch.

Aké sú možnosti prevencie osýpok?

Pretože ide o vírusové ochorenie šíriace sa vzdušnou cestou, efektívna ochrana je možná len očkovaním. Na Slovensku sa povinne očkujú deti po dosiahnutí 15. mesiaca veku kombinovanou vakcínou proti trom vírusovým ochoreniam súčasne – osýpkam, mumpsu a ružienke. Preočkovanie (z dôvodu vytvorenia dlhodobej až celoživotnej imunity) sa vykonáva v 12. roku veku. Osýpková zložka vakcíny vyvoláva tvorbu protilátok u 95 – 99% očkovaných detí. Veková hranica 15 mesiacov bola stanovená na základe výsledkov imunologických prehľadov, pri ktorých sa zistilo, že materské protilátky pretrvávajú u detí očkovaných matiek do 15. mesiaca veku dieťaťa.

Bezdôvodné odmietnutie očkovania alebo snaha o jeho posunutie do vyššieho veku vytvára veľmi reálne predpoklady na ochorenie dieťaťa a vzhľadom na časté závažné komplikácie aj trvalé ohrozenie zdravia nielen vlastného dieťaťa, ale aj iných mladších, ešte neočkovaných alebo inak oslabených detí.

 

 

Za rozhovor ďakujeme MUDr. Miriam Ondicovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

-redakcia-

Zatiaľ nehodnotené