novinky z radnice

Skladba č. 31, Gorazd Kollárik, originál pre NzR, biely vyhrá (5 – 7)

Inšpiráciu na zloženie šachovej štúdie môže nájsť šachový skladateľ aj v šachovej partii z nejakého turnaja. Na Majstrovstvách Juhoslávie r. 1973 dospela partia medzi Ivanovičom a Popovičom po x-ťahoch do postavenia (čierny sa vzdal po dvoch ťahoch): biely - Kg1, Df4, Sb3, Pb2, c2, g2, h5 (7), čierny - Kg7, De7, Se4, Pc7, d6, g6, h7 (7), ktoré som mierne upravil vynechaním troch bielych pešiakov, premiestnením čierneho pešiaka a pridaním bieleho jazdca. Potom má čierny ďalšiu možnosť obrany po šachu dámou na poli a7 a tiež v podobe hrozby premenou pešiaka na dámu. Pozornosť riešiteľa iste ihneď pohľadom na diagram zaujme vytvorenie pešiakového klinu v tábore čierneho ťahom 1.h6+, lebo nevychádzajú pokusy: 1.Kh2? De5!, 1.Jg3? Da7+!, 1.h:g6? Da7+ 2.Kh2 c1D 3.D:c1 Df2+ 4.Kh3 Sf5 mat, ale ako potom postupovať ďalej? Túto úlohu prenechávame na našich čitateľov – riešiteľov. Biely ťahá a vynúti výhru (vyhrá po akejkoľvek obrane čierneho)!

Riešenie skladby č. 30 (Gvozdják): 1.Jf4+! Kf2 2.De2+ Kg1 3.J:h3+ Kh1 4.Df1+ Dg1 5.Jf2 mat (2. - Kg3 3.Jh5 mat), 1. - Kd2 2.De2+ Kc1 3.Jd3+ Kb1 4.Dd1+ Jc1 5.D:c1+ Ka2 6.Dc2+ Db2+ 7.Jb4 mat (6. - Sb2 7.Jb4+ Ka1 8.Dd1+ Sc1 9.D:c1 mat, 4. - Ka2 Jb4+ Kb2 6.Dc2 mat), 2. - Kc3 3.Jd5+ Kd4 4.De4 mat. V skladbe riešiteľa zaujmú dva analogické maty s väzbou čiernej dámy, ale nedostatkom je neustále šachovanie čierneho kráľa bez prítomnosti „tichého ťahu“.

GK

 

Zatiaľ nehodnotené