novinky z radnice

V posledných mesiacoch sa objavujú v médiách rôzne antivakcinačné tvrdenia, ktoré spochybňujú význam očkovania. Ako to vlastne s očkovaním je, sme sa opýtali odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave – MUDr. Miriam Ondicovej.

Je očkovanie prínosom pre zdravie ľudí alebo je jeho ohrozením?

Jednoznačne prínosom. Očkovaním – vakcináciou sa zaoberá medicínska disciplína – vakcinológia, ktorá zaznamenala prudký rozvoj vo všetkých vyspelých štátoch sveta v poslednom desaťročí minulého storočia. Vďaka očkovaniu dnes už ľudstvo nepozná také závažné ochorenie, akým boli pravé kiahne – variola. Na variolu zomieralo ešte v 60. rokoch ročne okolo 30 tisíc ľudí. Posledný prípad varioly vo svete bol, vďaka zavedeniu programu globálnej eradikácie tohto ochorenia, zaznamenaný 26. októbra 1977 v meste Merka v Somálsku. Od roku 1980 vyhlásila SZO celosvetovú eradikáciu ( t.j. úplné vykorenenie) a zastavenie očkovania.

Ďalším významným úspechom očkovania je eradikácia detskej obrny – poliomyelitídy na viacerých kontinentoch (s výnimkou indického subkontinentu a subsaharskej Afriky). V Európe bola poliomyelitída eradikovaná v roku 2002, no očkovanie nebolo možné ešte zastaviť, lebo divý vírus poliomyelitídy sa ešte stále šíri a vyvoláva ochorenia v spomínaných oblastiach.

Prečo je u nás očkovanie detí „povinné“?

V preambule Deklarácie práv dieťaťa OSN a UNICEF, ktorá bola ratifikovaná štátmi prakticky celého sveta v roku 1990 – v programe Zdravie dieťaťa bolo na budapeštianskom zasadnutí definované, že dieťa má právo na ochranu pred infekciami očkovaním a toto právo mu nemôže nikto uprieť. Všetky zložky spoločnosti rodinou počnúc a OSN končiac majú povinnosť tieto práva deťom zabezpečiť. Z deklarácie práv dieťaťa vyplýva, že štát má povinnosť chrániť práva detí aj voči vlastným rodičom, ak ich dieťaťu pre čokoľvek upierajú.

Imunizácia je nielen právom ale aj povinnosťou spoločnosti. Je neakceptovateľné mať kapacity chrániť život a zdravie a nevyužiť to.

Proti ktorým ochoreniam sa na Slovensku deti očkujú?

Infekčné ochorenia patria k najpočetnejšej skupine ochorení často s vysokou chorobnosťou, úmrtnosťou a smrtnosťou, ktoré sužujú ľudstvo už odpradávna. Napriek tejto skutočnosti však prevencia je možná len u niektorých ochorení – nazývame ich preventabilné očkovaním. Na Slovensku sa deti povinne očkujú proti 11 závažným infekčným ochoreniam: tuberkulóze, tetanu, záškrtu(diftérii), čiernemu kašľu (pertussis),detskej obrne (poliomyelitíde), vírusovému zápalu pečene B (hepatitíde), osýpkam (morbilli), rubeole (ružienke), mumpsu (parotitíde), invazívnym hemofilovým infekciám a pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Odkedy sa na Slovensku očkuje proti prenosným chorobám?

Očkovanie proti variole sa začalo ešte za čias Rakúsko-Uhorskej monarchie – bolo ustanovené za povinné v roku 1919. Vďaka očkovaniu bol posledný prípad ochorenia na variolu zaznamenaný v roku 1924. Proti TBC sa začalo očkovať v roku 1951. Očkovanie proti diftérii bolo zavedené v roku1946. Povinné hromadné očkovanie proti tetanu a proti pertussis sa začalo od roku 1956; od roku 1960 proti detskej obrne, od roku 1969 očkovanie proti osýpkam, od r. 1986 očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti vírusovej hepatitíde B, od roku 1992 očkovanie proti trom vírusovým ochoreniam – osýpkam, rubeole a príušniciam, od roku 1998 povinné očkovanie dojčiat proti VHB, od roku 2000 pravidelné očkovanie detí proti Hemophilus influenze B, od roku 2009 povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Čo sú to antivakcinačné aktivity?

Sú to iniciatívy určitej skupiny ľudí často bez zdravotníckeho vzdelania, ktorí sa snažia spochybňovať vo verejnosti význam očkovania tým, že mu pripisujú príčinu vzniku niektorých ochorení – napríklad cukrovky, autizmu a podobne. Antivakcinačné aktivity v niektorých štátoch dramaticky zvrátili v priebehu niekoľkých rokov situáciu vo výskyte niektorých očkovaním preventabilných ochorení. V týchto krajinách sa po mnohých rokoch opäť objavili napr. epidémie osýpok (USA, Veľká Británia), čierneho kašľa a detskej obrny (Holandsko), ktoré mali na svedomí stovky ťažkých priebehov týchto ochorení aj úmrtí na tieto ochorenia.

V záujme ochrany zdravia ľudí pred nebezpečnými následkami infekčných chorôb je preto potrebné, aby antivakcinačné aktivity, ktoré sa šíria najmä cez mnohé tzv. „očkovacie“ internetové stránky, nenašli na Slovensku podporu ani v odbornej, ani v laickej verejnosti.

-r-

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.8 (24x hodnotené)