novinky z radnice

Po marcových voľbách viacerí politici, analytici i mediálni experti neskrývali prekvapenie. Výsledky volieb odkryli nielen súčasný stav spoločnosti, ale predovšetkým rozpor medzi realitou a mediálnym svetom. Medzi tým, čo sa hovorí a tým, ako žijeme, medzi svetom politiky a myslením voličov. Bolo by populárne a jednoduché zvaliť vinu na politikov. Niežeby boli bez viny. No pre porozumenie zväčšujúceho sa rozčarovania z riadenia vecí verejných je dobré hľadať podstatu problému u všetkých zúčastnených. Tak u politikov, občanov, ako aj v nastavení priestoru, v ktorom sa diskutuje a prezentuje vec sama. Týmto priestorom sú najčastejšie médiá. Ponúkajú informácie, názory i predstavy. Spôsob nazerania i formy prezentovania sa čoraz viac dostávajú do podvedomia každého z nás. Kritika, rýchlosť a predovšetkým sledovateľnosť. Aspekty, ktoré sú predpokladom zisku. V spoločnosti, v ktorej je zisk dôležitejší ako poznávanie súvislostí, sa meradlom správnosti stáva zmena, rýchlosť, množstvo a úspech. Bez ohľadu na dôsledky. Tieto kritériá sa čoraz viac presadzujú aj v zdravotníctve, školstve či v nevýrobných sférach. Miesto autorít, múdrosti a myslenia sa reprezentantmi úspechu a vzormi spoločnosti stávajú milionári a mediálne celebrity. Ľudia, ktorých minulosť málokto pozná. Rýchlosti podliehame v každej oblasti. Chceme sa rýchlo presadiť, byť v čo najkratšom čase úspešní a ihneď šťastní. V behu, bez možnosti preverenia zdrojov, siahame po informáciách, z ktorých si skladáme obraz o ľuďoch a o svete. Poznávanie opustilo priestor konfrontácie slov so skutkami, porovnávania nového so starým a zredukované informácie bez kontextu sa ponúkajú ako neotrasiteľné pravdy.

Tento prístup nastolil jeden z najhorších zmätkov našej doby. Zamieňanie informácií s pravdou, ideí s poznávaním, cesty s cieľom. Spravodlivosť, pravdu a úctu vyžadujeme od iných, pričom my sami, ak sme ešte nerezignovali, sme iba na ceste k nim. Do popredia sa dostalo spochybňovanie každého každým, až sme stratili dôveru k všetkým, aj sami k sebe. Ak sme naozaj znepokojení so stavom politiky a spoločnosti na Slovensku, mali by sme v prvom rade vystúpiť z rýchlo tečúcej mediálnej rieky zašpinenej hľadaním chýb, extrémov, ohováraním a obviňovaním. Pravda sa odkrýva v realite. V žitom svete s ľuďmi okolo nás. Myslením, rozhovormi a jednoduchým porovnaním skutkov a slov. Nájdime si na ne čas. Nepodľahnime tlaku rýchlosti. Vrátením dôvery medzi nás sa vráti aj možnosť pozitívnych zmien v spoločnosti.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.9 (36x hodnotené)