novinky z radnice

Podporiť výmenu skúseností spevákov zborového spevu Trnavského kraja a najmä predstaviť sa aj v inej časti kraja, než je vlastný región. Aj to je cieľom krajskej prehliadky speváckych zborov. Uskutočnila sa v Divadle Jána Palárika v Trnave – a ponúkla ucelený pohľad na zborovú tvorbu.

V kraji je evidovaných viac ako 30 speváckych zborov dospelých. Organizátori preto chceli pripraviť prehliadku tých najvýznamnejších. Doteraz existovalo iba podujatie Mládež spieva, ktoré je venované mládežníckym a detským zborom. „Pre dospelé spevácke zbory nie je vytvorená platforma na stretávanie a vymieňanie skúseností. Tento rok sme vytvorili priestor pre dospelé zbory, ktoré sa prezentujú svetskou tvorbou a na budúci rok, ktorý je rokom kresťanskej kultúry, sa budú predstavovať sakrálnou tvorbou,“ hovorí autorka dramaturgie a myšlienky podujatia, riaditeľka Trnavského osvetového strediska Anna Melíšková. Každému súboru bol venovaný rovnaký čas, aby bola prehliadka kvantitatívne vyvážená. Do programu boli zaradené viaceré zbory, napríklad Cantica nova, jubilujúci zbor, ktorý práve oslávil 40 rokov existencie. Pridali sa zbory Kantiléna zo Senice, Coro Laudamus z Piešťan, zbor Zoltána Kodáya z Galanty a zbor Híd zo Šamorína. Žiaľ, domáci zbor Cantica nova nevystúpil pre náhle ochorenie dirigenta. Aj skúsenosti z organizovania festivalu Trnavské zborové dni potvrdzujú, že na podobných stretnutiach si členovia a zbory vymieňajú nielen partitúry, ale aj riešenia problémov, ktoré vychádzajú zo súčasnej situácie v oblasti zborového spevu na Slovensku. Viacerí dirigenti, ktorí do Trnavy prišli, sa zhodli v tom, že najväčším problémom je relatívna nestálosť členov zborov, vyplývajúca z nízkeho záujmu mladých ľudí o zborový spev. Ak aj mladí ľudia majú vzťah k aktívnej interpretácii hudby, zväčša sa zameriavajú na rôzne inštrumentálne hudobné nástroje. Pozitívne dirigenti hodnotia rôzne možnosti prezentácie – od rôznych slávnostných príležitostí svetského charakteru, cez účinkovanie na podujatiach prezentujúcich iné druhy umení, národných a medzinárodných speváckych súťažiach až po koncertné účinkovanie v sakrálnych priestoroch.

-maju-

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (2 hlasovali)