novinky z radnice

2. 4. 2015 – V Bratislave umrela trnavská rodáčka BOHUSLAVA VARGOVÁ, poetka, novinárka, vysokoškolská učiteľka a publicistka (1. výročie).

3. 4. 1951 – V Trnave sa narodil filmový a televízny kameraman RICHARD KRIVDA, tvorca 4 celovečerných hraných a viacerých dokumentárnych, prírodopisných a vzdelávacích filmov (65. narodeniny).

4. 4. 1991 – V Bratislave umrel akademický maliar, výtvarný pedagóg, cestovateľ a básnik MARIÁN VELBA, ktorý často navštevoval rodičov žijúcich v Trnave, kde mal aj ateliér (25. výročie).

7. 4. 1736 – V Košiciach umrel historik, pedagóg a polyhistor SAMUEL TIMON, bývalý profesor Trnavskej univerzity a zakladateľ prvej koncepcie slovenských národných dejín (280. výročie).

7. 4. 1931 – V Pezinku sa narodila herečka ASTÉRIA KUFELOVÁ, členka súboru Krajového divadla v Trnave a neskôr riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Trnave (85. výročie).

7. 4. 1986 – V Pittsburgu v USA umrel slovenský básnik, spisovateľ, publicista a kňaz RUDOLF DILONG, predstaviteľ katolíckej moderny, ktorý pôsobil vo františkánskych kláštoroch v Trnave a v Hlohovci (30. výročie).

9. 4. 1736 – V Bratislave umrel básnik, profesor Trnavskej univerzity a v rokoch 1722 – 25 jej rektor FRANTIŠEK KIRIŠ (280. výročie).

10. 4. 2001 – V Trnave umrel stredoškolský pedagóg a športový funkcionár FRANTIŠEK NEITZ, profesor a riaditeľ Gymnázia Jána Hollého v Trnave (15. výročie).

10. 4. 2011 – V Bratislave umrel spisovateľ, prekladateľ, publicista a kňaz RAJMUND ONDRUŠ, redaktor Vatikánskeho rozhlasu a pracovník vydavateľstva Dobrá kniha v Kanade, ktorý študoval a pôsobil v Trnave, kde je aj pochovaný (5. výročie).

14. 4. 1926 – V Trnave umrel národovec, literárny historik, vydavateľ, redaktor, publicista a cirkevný hodnostár FRANTIŠEK RICHARD OSVALD, predseda Matice slovenskej a čestný predseda Spolku sv. Vojtecha, ktorého meno nesie jedna z ulíc v Trnave (90. výročie).

14. 4. 1946 – V Trstíne sa narodil prvoligový futbalista a neskorší tréner STANISLAV MARTINKOVIČ, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal 5 majstrovských titulov (70. narodeniny).

17. 4. 1841 – V Trnave umrel kníhtlačiar a mestský funkcionár JÁN KRSTITEĽ JELÍNEK, majiteľ známej trnavskej tlačiarne, v ktorej vychádzali práce bernolákovcov (175. výročie).

19. 4. 1666 – V Trnave umrel profesor a v rokoch 1646 – 1649 aj rektor Trnavskej univerzity ŠTEFAN KERESTEŠ (350. výročie).

20. 4. 1986 – V Trnave umrel lekár BOHUMIL PÍSEČNÝ, v rokoch 1976 – 85 riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Trnave (30. výročie).

21. 4. 1936 – V Hronských Kľačanoch sa narodil detský lekár IVAN STREDÁNSKY, dlhoročný primár novorodeneckého oddelenia trnavskej nemocnice a nositeľ Ceny mesta Trnavy za celoživotnú prácu v oblasti neonatológie (80. narodeniny).

22. 4. 1586 – V Trnave umrel cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ MIKULÁŠ TELEGDI, zakladateľ prvej tlačiarne v dejinách Trnavy (430. výročie).

23. 4. 1561 – Do Trnavy prišli prví jezuitskí pedagógovia, ktorých povolal ostrihomský arcibiskup MIKULÁŠ OLÁH, aby vyučovali na mestskej škole (455. výročie).

26. 4. 1656 – V Trnave sa narodil uhorský magnát a protiturecký bojovník JURAJ SEČÉNI, kapitán a majiteľ viacerých hradov, ktorý vlastnil domy aj v Trnave a v Hlohovci (360. výročie).

26. 4. 1951 – V Trnave umrel pedagóg, spisovateľ a prekladateľ JÁN DETRICH, riaditeľ ľudovej školy, autor učebníc a informačnej monografie o Trnave (65. výročie).

28. 4. 1831 – Viedenské úrady povolili stavbu divadla v Trnave (185. výročie).

30. 4. 1916 – V Pezinku sa narodil básnik katolíckej moderny, prekladateľ a nezákonne väznený saleziánsky kňaz ŠTEFAN SANDTNER, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu, redigoval študentský časopis Nezábudky v Trnave, kde neskôr viedol aj Saleziánsky pedagogický študentát (100. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené