novinky z radnice

Trnavský miešaný spevácky zbor Cantica /Z/nova je nielen v Trnave, ale aj na Slovensku raritou. Ľudia v ňom pôsobiaci sú síce navzájom úplne odlišní, to najdôležitejšie však majú spoločné. Nie je to vek ani povolanie. Spája ich láska k hudbe a nadšenie zo zborového spevu, ktoré si v sebe budovali ešte ako „kantičiari“ – stredoškoláci.

Puto, ktoré ich viaže k spevu a krásnym spomienkam na minulosť spojeným s rôznymi aktivitami zboru, sa nepretrhlo ani po rokoch strávených v práci či doma so svojimi rodinami. K tejto činnosti, zborovému spevu, sa mnohí radi vrátili. Canticu /Z/nova však netvoria žiadni amatéri. Sú to ľudia s vyspievanými hlasmi rôzneho veku od maturantov, ktorí do nového zboru plynule prechádzajú zo stredoškolského zboru Cantica nova, až po tých o generáciu starších, ktorí zažili jej začiatky ešte pod vedením dirigenta Schultza, zakladateľa zboru Cantica nova pred štyridsiatimi siedmimi rokmi v roku 1969. Zbor Cantica /Z/nova vznikol pri príležitosti osláv 40. výročia zboru Cantica nova, aby nadviazal na jeho odkaz.

Zbor vo svojej činnosti napreduje, jeho meno sa dostáva čoraz viac do povedomia nielen v Trnave, ale aj na Slovensku a v zahraničí. V júli 2015 reprezentovala Cantica /Z/nova Trnavu v Španielsku, kde si zmerala sily s najlepšími zbormi sveta na 33. ročníku medzinárodného hudobného festivalu v Cantonigros. Na jednom z najprestížnejších svetových festivalov spevu, hudby a tanca, kde boli zastúpené viaceré európske krajiny, ale aj Kolumbia, Kostarika, Gruzínsko, Rusko, Litva, Lotyšsko, Mexiko, Nepál, Filipíny, India či Venezuela, predstavila Cantica /Z/nova Slovensko ako hudobne bohatú krajinu a Trnavu ako mekku zborového spevu na Slovensku. Členovia zboru sebe i ostatným dokázali, že sú schopní konkurovať najlepším zborom sveta bez toho, aby sa museli obávať, či uspejú. Uspeli. Reprezentovali seba, Trnavu, Slovensko.

„Toto môžu skutočne robiť len fanatici, máme za sebou úspešný rok, priatelia,“ povedal PaedDr. Gabriel Kalapoš, zbormajster a dirigent, hrdý na prvé „vážne“ vycestovanie a prezentovanie zboru v zahraničí. Jeho snom je, aby Trnava zostala centrom zborového spevu na Slovensku aj naďalej a podpore tohto cieľa venuje všetku svoju pozornosť, čas a energiu.

Skupina „fanatikov“ sa spoločne schádza od roku 2008 ako teleso, ktoré funguje projektovo, no zároveň postupne dopĺňa a rozširuje svoj repertoár. Cantica /Z/nova je nielen priamou pokračovateľkou zboru Cantica nova, ale tiež ďalším hudobným dieťaťom jej dirigenta Gabriela Kalapoša. V roku 2009 sa zbor uviedol predvedením omše slovenského, no predovšetkým nášho trnavského velikána Mikuláša Schneidera Trnavského Missa pastoralis – Alma nox. Veľkým projektom, na ktorý členovia zboru spomínajú ako na úžasný hudobný zážitok, bolo naštudovanie tzv. Verdiho zborov – vybraných najznámejších zborov z Verdiho slávnych opier. Príprava aj realizovanie projektu prebiehali v spolupráci s orchestrom Slovenského národného divadla a zborom Technik Akademik. Verdiho zbory zazneli za sprievodu orchestra SND a operných sólistov v rámci Trnavských zborových dní 2011. V roku 2012 bolo novinkou Vianoc naštudovanie netradičných jazzových úprav piesní pre koncert s názvom Christmas in Jazz, Pop, Rock. Ďalším príjemným projektom boli POP melódie 20. storočia. Išlo o úpravy populárnych piesní od svetových autorov a interpretov ako sú Beatles, Michael Jackson, Adele, Rob Thomas, atď. Cantica /Z/nova vydala s týmito melódiami CD. V tomto roku je v pláne vydanie ďalšieho CD s náročnými skladbami, ktoré zbor spieval na festivale v Cantonigros.

Rok 2015 zavŕšili oba zbory – Cantica nova aj Cantica /Z/nova spolu. Vianočný koncert sa konal 19. decembra v Kostole Najsvätejšej Trojice na Štefánikovej ulici. Najprv vystúpila so svojím programom Cantica Nova. Cantica /Z/nova Trnave pripomenula omšu Missa pastoralis – Alma Nox, ktorú už v minulosti uviedla. V tejto unikátnej sakrálnej kompozícii Mikuláša Schneidera Trnavského nečakane vystupujú do popredia melódie známych slovenských kolied.

V tomto roku plánuje Cantica /Z/nova dosiahnuť aj ďalšie stanovené ciele. Jedným z nich je projekt pripravovaný k stému výročiu narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu, ktorého skladby sú natrvalo zaradené aj v repertoári trnavských zborov.

 Lucia Branišová, foto: archív Cantica /Z/nova

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (2 hlasovali)