novinky z radnice

S prvými jarnými lúčmi prichádza do nášho mesta aj Trnavská hudobná jar – tentoraz už po 48-krát. Začína sa prvým aprílovom dňom a počas jarných mesiacov na nás čaká sedem koncertov. Ich počet, kvalita a rozmanitosť zodpovedá názvu podujatia s podtitulom Festival klasickej hudby.

„Zaujímavý bude už otvárací veľkonočný koncert v piatok 1. apríla v Bazilike sv. Mikuláša s názvom Duchovná hudba anglických katedrál v podaní Katedrálneho zboru z mesta Sheffield. Zbor reprezentuje jedinečný charakter anglického sakrálneho zborového umenia so sopránmi a altmi ako chlapčenskými hlasmi,“ hovorí organizátor podujatia Stanislav Šurin.

Komorná hudba bude znieť na dvoch koncertoch v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v zostavách klavírne kvinteto (Mucha quartet a Zuzana Biščáková) a klavír s violončelom (Viedenčania Florian Kitt a Harald Ossberger). Ďalšie koncerty zaznejú v Evanjelickom a. v. kostole a v Bazilike sv. Mikuláša.

Prvého mája vystúpi dychový ansámbel Brass Collegium Levoča so sopranistkou Marianou Hochelovou v atraktívnom programe s výberom skladieb z diela G. F. Händla a pôvodnej slovenskej hudby zo 17. – 18. storočia. „Za zmienku určite stojí koncert rakúskeho súboru Schola Floriana, ktorý sa zameriava na interpretáciu gregoriánskeho chorálu a duchovnej hudby renesancie a moderny. Program zameraný na mariánsku tematiku v hudbe si pripravili francúzska organistka Caline Malnoury a slovenská sopranistka Jana Pastorková. Záverečný koncert prinesie program kompozícií väčších foriem. Spevácky zbor Tirnavia zaspieva Requiem Jána Levoslava Bellu a slávnostnú omšu Messe solennelle Louisa Vierna, ktorú tento skladateľ napísal pre Katedrálu Notre-Dame v Paríži. Skladba je špecifická tým, že je napísaná pre zbor so sprievodom dvoch organov, čo prináša jedinečný zvukový efekt. Okrem toho na tomto koncerte zaznie svetová premiéra skladby Gloria, ktorú pre Tirnaviu napísal slovenský skladateľ a klavírny virtuóz Vladislav Šarišský,“ hovorí Stanislav Šurin.

Stanislav Šurin je však nielen organizátorom, ale aj aktívnym hudobníkom, ktorý v tvorivom víre píše a hľadá nový repertoár i historické hudobné nástroje, ktoré by aj jeho umeniu mohli priniesť niečo nové. Najnovším počinom je jeho CD platňa Missa Tirnaviensis so živou nahrávkou Trnavskej omše z Katedrály sv. Martina v Bratislave, kde zaznela v roku 2012 v podaní orchestra Slovenskej filharmónie, speváckych zborov Tirnavia a Technik, a sólistov Hildy Gulyásovej (soprán) a Petra Kollára (barytón). Túto zostavu dirigoval známy slovenský orchestrálny a operný dirigent Rastislav Štúr. Na CD platni nájdeme aj mariánske antifóny – koncertné duchovné piesne pre soprán a organ. Jednu z nich, Alma Redemptoris Mater, skomponoval Stanislav Šurin tesne pred dokončením nahrávky. Jednotiacim prvkom CD sú skladby jedného autora, no nájdeme tam aj skladbu nahranú v inom prostredí. „Ide o transkripciu pôvodne pre klavír a spev napísanej piesne Chanson d’automne. Táto kompozícia v transkripcii pre husle a organ pochádza z mojej predchádzajúcej nahrávky z Kostola Povýšenia sv. Kríža v Dolnom Kubíne. Výnimku tvoria aj fanfáry, ktoré sú tiež zaznamenané zo živého koncertu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave,“ hovorí Stanislav Šurin a s úsmevom dodáva: „Hrať svoje skladby má jednu veľkú výhodu. Ak sa pomýlite v skladbe, ktorú každý pozná, je to evidentne vaša chyba ako interpreta. Ak sa pomýlite vo svojej, vždy môžete povedať, že ste si to rozmysleli, a že to má byť tak, ako ste to zahrali. Ideálne je, keď hráte svoju skladbu, ktorá ešte oficiálne nevyšla tlačou. Tu sú možnosti nekonečné. Ale teraz vážnejšie: Takmer každý interpret má pred vystúpením trému. Netušil som však, že tréma môže byť aj skladateľská. Autor sa obáva, ako bude jeho dielo prijaté. Na druhej strane je však pocit z dobre prijatého vydareného diela niečím tak úžasným, že sa mu máločo vyrovná. Ak interpretujete cudzie dielo, hoci akokoľvek dobre a originálne, stále ide len o sprostredkovanie diela a umenia niekoho iného, aj keď je to vaším pričinením. Ak však interpretujete svoje dielo, vystupujete v pozícii sprostredkovateľa aj tvorcu,“ vyznáva sa zo svojho skladateľsko-interpretačného vzťahu Stanislav Šurin.

Nahrávanie CD platne bolo preňho zážitkom, napríklad aj pre charizmatickú speváčku Hildu Gulyásovú, ktorá je zatiaľ jedinou interpretkou náročného sopránového sóla v jeho omši. Na nahrávke participoval aj zvukový majster RTVS – Slovenského rozhlasu Viliam Chovanec, ktorý pre Stanislava Šurina pripravil všetky CD platne v posledných šiestich rokoch, podobne sa na kvalitnej nahrávke podpísal zvukový režisér Martin Bako. Nový nosič Stanislav Šurin úspešne prezentoval v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, a plánuje tak urobiť v rámci niektorého z koncertov Trnavskej hudobnej jari alebo Trnavských organových dní.


Stanislav Šurin preberá ocenenie Fra Angelica v oblasti hudobného umenia

Stanislav Šurin je aj najnovším držiteľom ocenenia Fra Angelica za činnosť ako koncertného organistu, skladateľa duchovnej hudby a odborníka pri stavbe a rekonštrukciách organov, aj za organizovanie koncertov duchovnej a organovej hudby. Udeľuje ju Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri katolíckej Konferencii biskupov Slovenska umelcom, vedcom a teoretikom. „Trocha som sa preľakol, keď mi ktosi povedal, že by to malo byt ocenenie, ktoré sa dáva za celoživotné dielo. Za cenu som vďačný predovšetkým vo vzťahu k mojej organizačnej a koncertnej činnosti. Na Slovensku sú totiž stále duchovní, ktorí sa s ideou koncertného uvádzania duchovnej a organovej hudby v chráme nie celkom stotožňujú. A pritom bohoslužobná kongregácia Vatikánu z roku 1987 považuje koncerty duchovnej a organovej hudby za dôležitý pastoračný prostriedok cirkvi, ktorá chce bohatstvo umenia sprostredkúvať všetkým ľuďom, nielen návštevníkom bohoslužieb. Preto organizujeme na Slovensku už vyše dvadsať rokov rôzne koncerty. Uviedli sme už niekoľko stovák koncertov s dramaturgiou dôsledne zohľadňujúcou chrámové prostredie, ktoré pravidelne organizujeme v Trnave, Bratislave, Skalici, Piešťanoch a v poslednej dobe už aj v Modre, Banskej Bystrici a Dolnom Kubíne. Na základe mnohoročných skúseností môžem konštatovať, že o tento druh koncertov je stále záujem. Kvalita hudby, ktorú si môžu návštevníci našich koncertov vypočuť, je overená storočiami. Aj to je spôsob uchovávania kultúrneho dedičstva v oblasti hudobného umenia,“ hovorí Stanislav Šurin.

Martin Jurčo, foto: TK KBS

 

Zatiaľ nehodnotené