novinky z radnice

1. 5. 1906 – Vo voľbách v Trnave zvíťazil slovenský národovec, redaktor, prekladateľ a správca Spolku sv. Vojtecha MARTIN KOLLÁR, ktorý sa stal poslancom uhorského snemu za trnavský okres (110. výročie).

5. 5. 1336 – Uhorský kráľ KAROL I. vydal v Trnave ochranný list pre obchodníkov používajúcich tzv. česko-uhorskú cestu, ktorá prechádzala Trnavou (680. výročie).

5. 5. 1916 – V Trnave sa narodil literárny historik, pedagóg a autor školských učebníc MIKULÁŠ GAŠPARÍK, profesor a riaditeľ gymnázia v Trnave, ktorý neskôr pôsobil na FFUK v Bratislave (100. výročie).

6. 5. 1631 – Vo Veľkých Trakanoch sa narodil profesor Trnavskej univerzity a jej trojnásobný rektor LADISLAV SENEI (385. výročie).

6. 5. 1771 – V Trnave bol vydaný štatút lekárskej fakulty Trnavskej univerzity (245. výročie).

9. 5. 1796 – V Hlohovci umrel trnavský rodák JURAJ HANDERLA, kňaz, člen Slovenského učeného tovarišstva a autor praktickej príručky včelárstva (220. výročie).

12. 5. 1791 – V Budíne umrel lekár, bývalý profesor Trnavskej univerzity a dekan jej Lekárskej fakulty VÁCLAV TRNKA (225. výročie).

12. 5. 1976 – V Trnave umrel hudobník, dirigent spevokolu Bradlan, pedagóg a odborný publicista VIKTOR BRÓS, ktorý pôsobil na PdFUK v Trnave (40. výročie).

16. 5. 1916 – V Šúrovciach sa narodil spisovateľ, publicista a redaktor JOZEF ZAVARSKÝ, absolvent trnavského gymnázia (100. výročie).

16. 5. 2015 – V Nitre umrel bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup DOMINIK TÓTH, ktorému roku 2013 mesto Trnava udelilo čestné občianstvo (1. výročie).

17. 5. 1926 – V Dolnej Súči sa narodil etnológ, vysokoškolský profesor a odborný publicista JÁN PODOLÁK, zakladateľ Katedry etnológie a v rokoch 1999 – 2002 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (90. narodeniny).

18. 5. 1966 – V Trnave umrel básnik, hudobník, publicista a prekladateľ ŠTEFAN SCHULTZ, funkcionár Spolku sv. Vojtecha (50. výročie).

19. 5. 1566 – Ostrihomský arcibiskup MIKULÁŠ OLÁH zriadil v Trnave seminár pre výchovu kňazov, ktorý bol prvým v Uhorsku (450. výročie).

21. 5. 1486 – Uhorský kráľ MATEJ I. zasiahol do národnostného sporu medzi Slovákmi a Nemcami v Trnave a pod hrozbou sťatia a prepadnutia majetku kráľovským mandátom prikázal, aby sa voľby richtára uskutočnili pokojne a podľa starých zvykov (530. výročie).

23. 5. 2001 – V Trnave slávnostne odhalili pomník hudobnému skladateľovi MIKULÁŠOVI SCHNEIDEROVI TRNAVSKÉMU (15. výročie).

23. 5. 2015 – V Trnave umrela spisovateľka, poetka, novinárka, publicistka a učiteľka EVA KOPÚNKOVÁ (1. výročie).

24. 5. 1881 – V Trnave sa narodil hudobný skladateľ, priekopník slovenskej národnej hudby a pedagóg MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ, regenschori Dómu sv. Mikuláša v Trnave a zostaviteľ Jednotného katolíckeho spevníka, ktorému roku 1998 Trnava udelila Cenu mesta in memoriam za celoživotné dielo (135. výročie).

25. 5. 1906 – V Trnave umrel literárny historik, publicista, prekladateľ, pedagóg a kňaz JOZEF KLIMSTEIN, profesor a riaditeľ trnavského gymnázia (110. výročie).

28. 5. 1916 – V New Yorku sa narodil slovenský historik a pedagóg JAROSLAV DUBNICKÝ, absolvent trnavského gymnázia a autor monografie o Univerzitnom kostole v Trnave (100. výročie).

28. 5. 1946 – V Trnave sa narodil stredoškolský pedagóg, autor divadelných hier a ochotnícky herec OTO MARKOVIČ, absolvent trnavského gymnázia a neskorší riaditeľ gymnázia v Dolnom Kubíne (70. výročie).

29. 5. 2006 – V Trnave umrel športový funkcionár, tréner a stredoškolský pedagóg JÁN BUTKO, spoluzakladateľ atletického oddielu Slávia Trnava (10. výročie).

31. 5. 1676 – V Petöháza v dnešnom Maďarsku sa narodil profesor a v rokoch 1730 – 32 aj rektor Trnavskej univerzity FRANTIŠEK KEČKÉŠ (340. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené