novinky z radnice

Bezstarostný pohyb vpred zastavila realita. V hustnúcom lese sa javil každý strom rovnaký. Stál som na machu a lístí bez chodníka: stratený. Z úst mi v tiesni zaznel výkrik. Volal som na otca. Ako deväťročný som vedel, že pozná les i cestu von. Rodičia nás voviedli nielen do sveta, ale až do dospelosti nám vytvárali zázemie istoty a pokoja. Útočisko i základný tábor pre naše vstupovanie do spoločnosti. Spolu s rodičmi nás na ceste osamostatňovania sprevádzali aj učitelia. V obidvoch prípadoch okrem starosti o deti dodávala istotu ich radám prirodzená autorita. Pojem, ktorý sa v dnešnom svete vytráca. Ich autorita nepramenila zo sily či nadradenosti, ale z porozumenia svetu, do ktorého nás vovádzali. Svet bol podmienkou existencie jednotlivca, preto bol dôležitejší ako individuálny cieľ. Zodpovednosť za svet – ako úsilie udržať možnosti života – bola zdrojom autority. Udržiavala nie ciele jednotlivca, ale víziu zmyslu jeho existencie. Aj preto si spoločnosť autority vážila. Boli garantom pokračovania života pre všetkých. 

Dnes sa nielen deti, ale i my dospelí čoraz viac strácame. Avšak už nie v hustom lese stromov, ale v húštine interpretácií a informácií. Každú sekundu prichádza ďalšia bez ohľadu na to, že sme ešte nestihli spracovať tie predchádzajúce. Množstvo overených chodníčkov sa križuje všetkými smermi a mnohé idú aj proti sebe. Ak sa nám aj podarí uvedomiť si skutočnosť, že sa strácame, nevieme už, na koho zavolať. Rozum, skúsenosť tradície i autority sme v mene vlastnej cesty dávno opustili. Paradoxne však i takzvaná naša cesta je dávno vychodená cesta inými – reklamou, víziami slobody, peňazí či úspechu.

Aj preto sa ako dieťa pokúšam zastať. Nevolám už na otca, aj keď on by možno z nadhľadu mimo čas a priestor vedel najlepšie poradiť. Hľadám medzi stromami interpretácií svetlinu odkazujúcu k svetlu. Hľadám priestor, v ktorom sa nekupčí, nestavia jeden nad druhého. Miesto srdca, prežitej skúsenosti a ľudskosti.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.9 (41x hodnotené)