novinky z radnice

1. 6. 1846 – pred 165 rokmi sa uskutočnilo slávnostné otvorenie konskej železnice Bratislava – Trnava, ktorá bola prvou železnicou v bývalom Uhorsku (170. výročie).

1. 6. 1946 – V Bratislave sa narodil výtvarník, umelecký fotograf a pedagóg PETER BABKA, ktorý pôsobil v Trnave ako riaditeľ Základnej umeleckej školy (70. narodeniny).

1. 6. 1976 – Bola založená Okresná galéria so sídlom v Trnave, dnešná Galéria Jána Koniarka (40. výročie).

2. 6. 1931 – V Trnave sa narodila operná speváčka, sólistka opery SND v Bratislave ELENA KITTNAROVÁ, ktorej mesto Trnava udelilo roku 1998 Čestné občianstvo (85. výročie).

3. 6. 1946 – V Trnave sa narodila divadelná a filmová herečka SOŇA VALENTOVÁ, nositeľka Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy za rok 2001 (70. narodeniny).

6. 6. 1951 – V Trnave umrel dlhoročný starosta mesta JURAJ VYSKOČIL (65. výročie).

7. 6. 1931 – V Bratislave sa narodil prvoligový futbalista, hráč Spartaka Trnava, kňaz a publicista JURAJ KADLEC, Čestný občan mesta Trnavy (85. výročie).

8. 6. 1826 – V Trnave umrel náboženský spisovateľ, prekladateľ a člen paulínskej rehole JULIÁN DVORÁK, rodák Hlohovca a profesor gymnázia v Trnave (190. výročie).

11. 6. 1896 – V Tekovskom Hrádku sa narodil akademický maliar a hudobník JOZEF BALOGH, portrétista významných trnavských osobností, ktorý pôsobil od roku 1928 až do smrti v Trnave (120. výročie).

14. 6. 1991 – V Trnave zasadala akreditačná komisia, ktorá skúmala pripravenosť mesta na založenie dnešnej Trnavskej univerzity (25. výročie).

16. 6. 1991 – V Trnave zriadili Mestskú políciu (25. výročie).

16. 6. 2015 – V Trnave umrel vysokoškolský pedagóg FRANTIŠEK HORŇÁK, prodekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave a prorektor Slovenskej technickej univerzity pre vzdelávanie (1. výročie).

17. 6. 1946 – V Horných Štitároch sa narodil architekt JOZEF DANÁK, výrazná osobnosť slovenskej modernej architektúry pôsobiaca v Trnave, projektant Domu kultúry odborov Tirnavia a ďalších budov v Trnave (70. narodeniny).

18 . 6. 1816 – V Trnave sa narodil právnik, spisovateľ, prekladateľ a cestovateľ IVAN ZIMA-TÉLFY, univerzitný profesor v Budapešti, znalec antickej kultúry, autor učebníc a encyklopédie klasickej filozofie (200. výročie).

21.6. 1896 – V Hrnčiarovciach sa narodil pedagóg, spisovateľ, publicista a kňaz – salezián JÁN HLUBÍK, organizátor mládeže na Kopánke v Trnave, ktorému roku 1996 bolo udelené čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam (120. výročie).

23. 6. 1666 – V Trnave vypukol veľký požiar, ktorý trval dva dni a prišlo pri ňom o život 16 obyvateľov. Okrem dvoch ulíc mu padlo za obeť skoro celé mesto (350. výročie).

24. 6. 1531 – V Trnave sa narodil dvorný historik cisára Ferdinanda I., básnik, prekladateľ, vydavateľ a lekár JÁN SAMBUCUS, ktorý používal pseudonym Ján Pannonius Tyrnaviensis. V Trnave jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa na radnici a ulica nesúca jeho meno (485. výročie).

26. 6. 2006 – V Bratislave umrel divadelný a filmový herec LOTÁR RADVÁNYI, ktorý vyrastal v Trnave a v rokoch 1960 – 65 bol členom hereckého súboru Krajového divadla v Trnave (10. výročie).

26. 6. 2011 – V Bratislave umrel publicista a dlhoročný šéfredaktor časopisu Krásy Slovenska TIBOR SÁSIK, rodák z Trnavy a absolvent trnavského gymnázia (5. výročie).

28. 6. 1911 – V Krupine sa narodil hudobný skladateľ a pedagóg ANTON CÍGER, ktorý pôsobil v Trnave ako učiteľ a dirigent spevokolu Bradlan (105. výročie).

28. 6. 1921 – V Rakoviciach sa narodil biskup PETER DUBOVSKÝ, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu, neskôr prednášal na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a v rokoch 1991 – 99 bol predsedom Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde je aj pochovaný (95. výročie).

30. 6. 1621 – V Trnave umrel uhorský palatín, krajinský sudca a diplomat ŽIGMUND FORGÁČ, bojovník proti Turkom a hlavný kapitán hornouhorských vojsk (395. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené