novinky z radnice

1. 7. 1791 – ANTON BERNOLÁK začal pôsobiť v Trnave ako tajomník arcibiskupskej kancelárie (225. výročie).

1. 7. 1841 – V Opoji sa narodil spisovateľ, humorista, osvetový pracovník a kňaz ĽUDOVÍT GAŠPAR-ZAOSEK, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave (175. výročie).

1. 7. 1846 – V Trnave začala svoju činnosť Trnavská sporiteľňa, prvý peňažný ústav v meste (170. výročie).

2. 7. 1806 – V Gbeloch sa narodil národovec, cirkevný hodnostár a publicista JÁN KRSTITEĽ JURIGA, absolvent seminára v Trnave a predseda Spolku sv. Vojtecha (210. výročie).

3. 7. 1996 – Zákonom Národnej rady SR o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky bol zriadený Trnavský kraj, ktorého sídlom sa stala Trnava (20. výročie).

5. 7. 1831 – Po zriadení trnavskej Družnej kapituly boli menovaní prví trnavskí kanonici (85. výročie).

9. 7. 2011 – V Bratislave umrel hydrotechnik, profesor SVŠT, projektant vodných diel na Váhu a spoluautor vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros PETER DANIŠOVIČ, rodák z Bolerázu a absolvent trnavského gymnázia (5. výročie).

10. 7. 1871 – V Trnave bol zriadený Krajský súd (145. výročie).

11. 7. 1831 – V Trnave vstúpili do platnosti proticholerové opatrenia, kvôli ktorým sa zrušili všetky trhy a jarmoky v meste a každý cudzinec vstupujúci do Trnavy sa musel podrobiť lekárskej prehliadke (185. výročie).

11. 7. 1921 – Mestské zastupiteľstvo v Trnave schválilo generálny návrh regulačného plánu mesta (95. výročie).

14. 7. 2006 – V Trnave slávnostne odhalili pamätník nespravodlivo prenasledovaným počas komunistického režimu (10. výročie).

17. 7. 1881 – V Ostrihome umrel pedagóg a cirkevný hodnostár ŽIGMUND SUPAN, riaditeľ gymnázia v Trnave a autor jeho stručných dejín (135. výročie).

17. 7. 2011 – V Trnave umrel lekár, rádiológ, pedagóg a odborný publicista JOZEF GLOMBA, prednosta Rádiologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trnave, ktorý prednášal aj na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (5. výročie).

17. 7. 2015 – V španielskom Bilbao umrel violončelista, koncertný majster a hudobný pedagóg RICHARD VANDRA, ktorý vyrástol v Trnave, kde mu roku 2009 udelili Cenu mesta Trnavy za jeho dlhoročnú interpretačnú a pedagogickú činnosť v oblasti hudby (1. výročie).

18. 7. 1871 – V Trnave sa narodila spisovateľka, publicistka a učiteľka ELENA IVANKOVÁ (145. výročie).

20. 7. 1636 – Z poverenia trnavského richtára navštívili dvaja senátori rektora Trnavskej univerzity a požiadali ho o vydanie zákazu študentom potulovať sa po záhradách a viniciach patriacich mestu (380. výročie).

21. 7. 1936 – V Bratislave umrel národovec, verejný činiteľ a publicista JÁN ZÁTURECKÝ, spoluzakladateľ a správca Hospodárskej banky v Trnave, kde pôsobil aj ako praktický a zubný lekár (80. výročie).

23. 7. 1916 – V Košolnej sa narodil vinohradnícky odborník, pedagóg a publicista JOZEF GREGUŠ, ktorý pôsobil a umrel v Trnave, kde od r. 1962 prednášal na Katedre prírodopisu PdFUK (100. výročie).

26. 7. 1916 – V Trnave umrel národovec, básnik, pedagóg a publicista ŠTEFAN DOBŠOVIČ, rodák z Dolných Orešian, ktorý pôsobil ako učiteľ v Piešťanoch a v Pustých Úľanoch (100. výročie).

27. 7. 1891 – V Kuklove sa narodil kultúrny historik, publicista a cirkevný hodnostár JÁN PÖSTÉNYI, ktorý v rokoch 1920 – 1957 pôsobil ako správca Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj umrel (125. výročie).

30. 7. 1941 – V Trnave sa narodil športovec, hádzanár a neskorší tréner FRANTIŠEK BAKO (75. výročie).

31. 7. 1936 – V Bratislave umrel cirkevný hodnostár, botanik, ovocinársky odborník a publicista MICHAL KAROL NEČESÁLEK, kanonik Trnavskej kapituly, člen výboru, podpredseda a čestný predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave (80. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené