novinky z radnice

Život je zmena. Mení sa poznanie sveta i vzťah k nemu. Premenou prechádzajú i veci bežnej potreby. Viaceré strácajú pôvodný zmysel. Tak, ako aj známe konštatovanie, že jedna lastovička leto nerobí. Pôvodná dĺžka i charakter medziobdobí – jari či jesene – sa zoslabuje, no miznú i samotné lastovičky. Máme na tom značný podiel. Zverejnená informácia o likvidácii desiatok hniezd belorítok obyčajných v čase kladenia vajíčok pod bratislavským mostom iba potvrdzuje tento trend. Výpočet negatívnych zásahov by však na vymedzený priestor nestačil.

Človek vo svojich dejinách vždy menil svet. Pokiaľ vnímal vzájomné previazanie ľudského a prírodného, minulého a budúceho, dokázal udržiavať symbiózu spolužitia v prospech pokračovania života. Zlom nastal v okamihu, keď starosť o udržanie podmienok života a starosť o iných nahradila viera v rýchly zisk bez hraníc. Dlhodobú kultúru zodpovednosti za krajinu a život v nej nahradila krátkodobá vízia vlastníctva. Všetko meriame peniazmi. Aj škodu za zničené hniezda. Životy vtákov, prírody a ich budúcnosti majú už svoje tabuľkové čísla. Podobne ako spoločenská strata odpíleného stromu. Dokážeme sa tak ľahšie preniesť ponad výčitky i cit, ktorý v nás ešte drieme. Získali sme ospravedlnenie pre rozhodnutia, ktoré chceme presadiť vo vlastný prospech. Keď nám vadí strom kvôli tieňu, ktorý vrhá, kvôli listom, ktoré padajú na nové auto alebo kvôli špine z jeho korún, neváhame. Finančná úhrada to istí, čísla nepustia. Nové auto je drahšie ako strom, pod ktorým chceme parkovať. Pokuta za odstránenie hniezda je menšia ako penále za nedodržane termínu na vykonanie prác. Cesta, parkovisko, dom, jeho zatepľovanie či výstavba závodu, pokrok a biznis, to všetko je dôležitejšie než strom, vtáky, netopiere, tieň, čistý vzduch či príjemná klíma. Zisk je zisk. Nakoniec, život je zmena. Avšak iba potiaľ, pokiaľ nezmení samotný život na nežitie. Vrátane nás samotných. Kým čísla a štatistiky neurčia naše produktívne obdobia z pohľadu zisku, našu výkonnosť v pomere rýchlosti a efektivity, cenu človeka na základe uplatnenia sa na trhu práce.

Našťastie, lastovičky už dávnejšie lietajú nad našimi hlavami a spolu so slnkom ohlásili leto. Existujú ešte miesta, kde si počas dovoleniek môžeme užiť príjemné chvíle v prírode či pri vode. Toto šťastie sa však viaže na našu schopnosť meniť svet v symbióze s ostatnými, so všetkým živým okolo nás. Zmena tak predpokladá poznanie a rešpekt. Iba vtedy má zmysel a život svoju perspektívu.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.8 (49x hodnotené)