novinky z radnice

V našom vedomí si spájame leto s dovolenkami a cestovaním. Odchádzame na iné miesta do cudzích krajín, do hôr, k vode či moru. Referendum o odchode Veľkej Británie z Európskej únie napriek načasovaniu na začiatok leta nepatrilo k dovolenkovým. Naopak, namiesto upokojenia rozvírilo ešte viac dusnú atmosféru, ktorú od ekonomickej krízy cez migráciu udržiavajú politici a médiá nad celým európskym myšlienkovým prostredím. Novinárska uhorková sezóna sa opäť nekoná. Experti, komentátori, politici i ekonómovia neskrývajú sklamanie. Brexit nezapadá do ich predstáv. Je v rozpore s dlhodobo presadzovanou vierou v silnú Európu, nekonečný rozvoj a globalizovaný trh, ktoré sú údajne jedinou a najlepšou cestou k zabezpečeniu dôstojného života. Prirodzene, predstava spojenia a spolupráce rôznych národov je určite lepšia než ich súperenie. No spolupráca nemôže ostať len v oblasti ekonomiky a predpisov. V prvom rade predpokladá rovnocenných partnerov. Podanú ruku a schopnosť počúvať sa. Dohody v porozumení, nie ultimáta vydierania. Nesmeruje k eliminácii iných, ale k úcte k rozdielnosti. Žiaľ, pôvodná idea Európy ako spoločenstva národov, ktoré má vďaka rôznosti rásť, sa čoraz viac redukuje na rovnaký názor. Pestrosť v mene politickej korektnosti stráca svoje odtiene. V mene jednoty boja proti iným a globalizovanému trhu. Ani jedno ani druhé však neprináša prospech všetkým. Reakcie nespokojnosti nutne museli prísť. Nie je to však dôvod na strach či hľadanie nepriateľov. Je to čas na prehodnotenie krokov a vlastných predstáv a ich konfrontáciu s realitou.

Ide nám naozaj len o peniaze?

Ak áno, prijmime krízu ako permanentný jav a skutočnosť, že peniaze rozhodujú v politike, spravodlivosti i v medziľudských vzťahoch, ako fakt.

Ak nie, tak práve zlomy v spoločnosti sú priestorom a časom na prehodnotenie presadzovaných hodnôt.

Tak ako dovolenka.

Je možnosťou na odstup od prevládajúcich tém, na odchod z mentálnej krajiny hľadania nepriateľov a vinníkov, do krajiny priateľov zeme a človeka. Nemôže nám v tom zabrániť ani to, že viacerí už nemôžu byť turisti, pretože nemajú na cestovanie. Krajina priateľov, územie harmónie so svetom a so životom, sa neviaže ani na peniaze ani na rovnaký názor. Potrebné sú iba dva doklady. Otvorená čistá duša a pokojná myseľ.

Prajem nám, priatelia, aby náš odchod z krajiny tieňov a bojov o vlastné presadenie sa do krajiny svetla a porozumenia bol čo najdlhší. Pri spojení ľudí svetla možno bez strachu premýšľať o budúcnosti i samotnej Európe.

Pavol Tomašovič

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.9 (62x hodnotené)