novinky z radnice

V našom vedomí si spájame leto s dovolenkami a cestovaním. Odchádzame na iné miesta do cudzích krajín, do hôr, k vode či moru. Referendum o odchode Veľkej Británie z Európskej únie napriek načasovaniu na začiatok leta nepatrilo k dovolenkovým. Naopak, namiesto upokojenia rozvírilo ešte viac dusnú atmosféru, ktorú od ekonomickej krízy cez migráciu udržiavajú politici a médiá nad celým európskym myšlienkovým prostredím. Novinárska uhorková sezóna sa opäť nekoná. Experti, komentátori, politici i ekonómovia neskrývajú sklamanie. Brexit nezapadá do ich predstáv. Je v rozpore s dlhodobo presadzovanou vierou v silnú Európu, nekonečný rozvoj a globalizovaný trh, ktoré sú údajne jedinou a najlepšou cestou k zabezpečeniu dôstojného života. Prirodzene, predstava spojenia a spolupráce rôznych národov je určite lepšia než ich súperenie. No spolupráca nemôže ostať len v oblasti ekonomiky a predpisov. V prvom rade predpokladá rovnocenných partnerov. Podanú ruku a schopnosť počúvať sa. Dohody v porozumení, nie ultimáta vydierania. Nesmeruje k eliminácii iných, ale k úcte k rozdielnosti. Žiaľ, pôvodná idea Európy ako spoločenstva národov, ktoré má vďaka rôznosti rásť, sa čoraz viac redukuje na rovnaký názor. Pestrosť v mene politickej korektnosti stráca svoje odtiene. V mene jednoty boja proti iným a globalizovanému trhu. Ani jedno ani druhé však neprináša prospech všetkým. Reakcie nespokojnosti nutne museli prísť. Nie je to však dôvod na strach či hľadanie nepriateľov. Je to čas na prehodnotenie krokov a vlastných predstáv a ich konfrontáciu s realitou.

Ide nám naozaj len o peniaze?

Ak áno, prijmime krízu ako permanentný jav a skutočnosť, že peniaze rozhodujú v politike, spravodlivosti i v medziľudských vzťahoch, ako fakt.

Ak nie, tak práve zlomy v spoločnosti sú priestorom a časom na prehodnotenie presadzovaných hodnôt.

Tak ako dovolenka.

Je možnosťou na odstup od prevládajúcich tém, na odchod z mentálnej krajiny hľadania nepriateľov a vinníkov, do krajiny priateľov zeme a človeka. Nemôže nám v tom zabrániť ani to, že viacerí už nemôžu byť turisti, pretože nemajú na cestovanie. Krajina priateľov, územie harmónie so svetom a so životom, sa neviaže ani na peniaze ani na rovnaký názor. Potrebné sú iba dva doklady. Otvorená čistá duša a pokojná myseľ.

Prajem nám, priatelia, aby náš odchod z krajiny tieňov a bojov o vlastné presadenie sa do krajiny svetla a porozumenia bol čo najdlhší. Pri spojení ľudí svetla možno bez strachu premýšľať o budúcnosti i samotnej Európe.

Pavol Tomašovič

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.6 (25x hodnotené)

Marketing1on1 marketing websites

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. combat, law enforcement You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. Marketing1on1 marketing websites

Formát dátumu vydania

Mohli by ste prosím zmeniť formát dátumu vydania Noviniek z radnice na formát používaný u nás, nakoľko americký formát našinca pletie :-)

ďakujem

Ivo Malý

There are many excellent

There are many excellent opportunities towards advance a radiology career if you have had one or longer areas from specialization. The better specializations you possess, the further competitive you're going to be in the effort market. tech specially


This month's state takes us in the western U. S. state from Oregon many fantastic snowboarding. First a little bit of background at the state from Oregon on their own. Begin accompanied by a little prehistory by following this link to read about Oregon and then the Columbia plateau. travel ascend


Koi fish are generally called typically the national perch of Japan as they are popular through China and across the globe. This piece of writing describes the of Koi fish breeding and provides useful advice regarding how kinds of fish are actually categorised as reported by their shapes and colours and markings. travele scalator


Traveling accompanied by a baby in any car is absolutely not easy, but running longer as opposed to two hours before starting sounds especially dreadful. Right here are three really efficient tips not to mention ideas on how to ready yourself, car including your baby for this long escape. traveling long


Travelling are generally an enjoyable experience, educational not to mention relaxing. Most certainly, it might be suppose to always be relaxing, in case it is a family trip. Sometimes holidays commonly are not relaxing. In order to make your family trip travel relaxing you need to plan ahead with things tidy. travel relaxation


You are born with the help of potential. You were born with the help of goodness not to mention trust. You were born with the help of ideals not to mention dreams. You were born with the help of greatness. You were born with the help of wings. An individual meant for the purpose of crawling, which means don't! You possess wings, keep in mind use these products and take off... truly financial


Having an affiliate site for your own personel business not to mention using over the internet SEO online marketing is a fantastic way to communicate utilizing your loyal potential customers, while even attracting latest ones to boot, depending at the types of products you have to offer. ultimate seo marketing


When deciding on the Decisive plans for ones location with the wedding, select the that reflects your character and then a location who that the two of you have numerous feeling for or possibly some connection with. wedding finally


Hiring services of the finest wedding photographers is. It ensures upon entering the best quality photos for a wedding. Weddings are really special events in your lives associated with people. It is attributed to the possibility that weddings manifest once in your lives associated with people. wedding happens


Monograms have for ages been used being personalized ticker of type, taste, not to mention style. Jean Rene Lacoste chosen one concerning his tops that followed to become by far the most iconic type brands across the world. Tennis take the leading role Roger Federer takes advantage of one concerning his clothing being statement from personal form. wedding with class


There are actually many psychic laws given to us through God's The word. Some families would assert I've never aware of spiritual protocols before. However as we read via the Word from God we will see that Your partner's Word is heaped with spiritual protocols. without law

Holidaymakers nowadays are spoilt when it comes to what emerges! No lengthier are these people restricted or even confined towards the options provided for them by bundle holiday providers, but right now they on their own can manage organizing their own holiday! www.accomodatehome.com


Have you been addicted in order to sports or possess a genuine love for that game? There are lots of sports fanatics who're opting to obtain sport tattoos to exhibit their appreciation of the certain activity. This could be a terrific way to show your own support for the favorite group or sport generally and you will find millions www.allowsports.com


You will find as numerous reasons to make use of an car transport organization as you will find vehicles to become shipped. You may bought your own dream vehicle on auction web sites - however you're in Sc and the vehicle is in Bay area. Perhaps a person landed your own dream work in Bay area, but your vehicle is parked at the parents' home in Nashville. www.autopickups.com


Sports really are a big a part of a country's culture as well as identity. Every country on the planet has its type associated with sport in the world well-known football towards the modern day time archery. We cannot eliminate these types of adrenaline moving activities because it's something which unites all of us in some way. www.benefitinsports.com


Pet possession at any kind of stage within life, but especially in retirement may be the proverbial "win-win. " You receive a dog that gives you unconditional adore, potentially floods a space left through children who've moved onto their grownup lives, and may strengthen your own bond having a significant additional. www.benefitpets.com


If you are like most of the women We mentor within network marketing/direct product sales, I bet you like your items and really have confidence in your home business. I suspect you like the individual growth that accompany building your company, as well since the positive impact you could have on individuals lives every single day. www.besttechnologyever.com


All individuals relatives a person approached informed you they sooo want to give a person money for the new company but just do not have it at this time. It's exactly the same story again and again, but they've expenses of the own to pay for and purchasing a new business is simply too risky. www.businessesfund.com


Businesses have to reach their own market wherever they're. It is actually therefore necessary how the managers of the business will go conduct company meeting and deal with clients needs. However, some businesses suffer monetary issues because of traveling expenses. www.businessinbudget.com


Sports enthusiasts always experienced betting with regard to sports being an attraction. When all the bettors shout and break loudly, the overall game becomes much more interesting. Such a game title could be a beneficial entertainment which could ensure winning a lot of money. www.chanceinsports.com


If you wish to get in in your sporting motion, then you most likely should think about using one of the numerous sports wagering services available. There are very those hateful pounds all on the internet, but very first, you have to decide the type of sport you may wish to place your own bets upon. www.decidesport.com


It is close to the end of the busy operating week and also you are on the way to function. The route you're taking may be the same path to and out of your workplace that a person always consider. It isn't particularly busy for any Friday and also you pull up in a junction just in the future from the actual entrance for your work. www.discreetinsurancehub.com


Long-distance moves may become really difficult otherwise planned correctly. Moving companies really are a great relief with this regard because they not just plan your own movements but additionally take within the responsibility associated with executing individuals plans. www.distancetraveling.com


It is nearly winter time and you will already have the warmth leaving the environment replaced through the cool as well as chilly winter season breeze. You want to look for something which will help to make the environment warm as well as cozy. Fire Hole tables tend to be ideal specially when you're planning in order to entertain visitors outside on the chilly winter season night. www.diversifiedfashion.com


With the actual economy the way in which it is and several qualified people unemployed, the number of individuals who possess chosen to return to college has elevated considerably. Many individuals figure that so long as they are not working they may as well be furthering their own educations. www.educationextend.com


Since the need with regard to affordable real estate increases, as well as state as well as city finances steadily reduce, creative solutions are essential to tackle affordable real estate issues. One of the ways that says are dealing with their problems is through establishing Real estate Trust Money. www.establishhouse.com


Especially in this point in time, it is actually reprehensible which such screening even must be conducted. Many home owners claim that it's a waste of time and earnings to interview individuals who don't possess a serious need to own or even rent a house from all of them. www.expensivebusiness.com


One from the really advantages of traveling within an RV is that you could take your own pets along with you. In numerous cases the key reason people purchase an RV is really their domestic pets can travel together. Both in our dogs happen to be traveling around in the RV given that they were young puppies. www.extendtraveling.com


Our link with earth via bees isn't just a soothing bond, but an essential one; one which has seen threats recently from man along with the unexplained. However in a corner from the world, in the shores associated with Lake Erie, a bee trend has areas of the neighborhood breaking away in, nicely, hives. www.fashionhoneybee.com


Once the last snows associated with winter lastly melt in to spring you are probably itching to place away your own heavy knit tops, mufflers as well as dark colours and put on something enjoyable and bright since the temperatures warm and also the flowers look through. Your daughter may be the same method. www.fashionhorizons.com

Dátum

Ďakujeme za postreh, formát sme upravili.