novinky z radnice

1. 9. 1731 – V Prahe sa narodil VÁCLAV JELÍNEK, majiteľ tlačiarne v Trnave, z ktorej vychádzali práce bernolákovcov (290. výročie).

2. 9. 1741 – V Chorvátskych Žideniciach sa narodil lekár a pedagóg MICHAL ŠORETIČ, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty (275. výročie).

2. 9. 1966 – V Prahe umrel český akademický maliar a výtvarný pedagóg SVATOPLUK HAVRLÍK, ktorý pôsobil ako profesor kreslenia v Trnave, autor viacerých obrazov s trnavskými motívmi (50. výročie).

3. 9. 1951 – V Trnave začali svoju činnosť Stredná priemyselná škola a Stredná zdravotnícka škola (65. výročie).

3. 9. 2001 – V Trnave obnovilo svoju činnosť Arcibiskupské gymnázium v Trnave, ktoré dnes nesie meno biskupa PAVLA JANTAUSCHA (15. výročie).

4. 9. 1916 – V Továrnikoch umrel trnavský rodák, lekár a botanik JOZEF PANTOČEK, priekopník röntgenológie a mikrofotografie v bývalom Uhorsku (100. výročie).

7. 9. 1916 – V Nitre sa narodil riaditeľ Kefárskych závodov, potom Nábytkárskych závodov a napokon Dreviny v Trnave FRANTIŠEK PRINC, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave, kde aj umrel (100. výročie).

8. 9. 1686 – V Leviciach sa narodil profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár a viacnásobný rektor JÁN KAZI, riaditeľ akademickej tlačiarne, ktorý v Trnave aj umrel (330. výročie).

9. 9. 1741 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná posviacka Mariánskej kaplnky pri Dóme sv. Mikuláša, v ktorej na oltár uložili milostivý obraz Trnavskej Panny Márie (275. výročie).

10. 9. 1901 – V Doudleboch nad Orlicí v Čechách sa narodil pedagóg a zbormajster MIROSLAV JAURA, dlhoročný dirigent trnavského spevokolu Bradlan, ktorý pôsobil ako učiteľ v Hrnčiarovciach a v Trnave, kde aj umrel (115. výročie).

13. 9. 1831 – V Ostrihome umrel kardinál ALEXANDER RUDNAY, podporovateľ bernolákovcov a člen Slovenského učeného tovarišstva, ktorý v Trnave študoval a neskôr pôsobil aj ako ostrihomský kanonik, profesor teológie a rektor seminára (185. výročie).

13. 9. 1996 – V Trnave slávnostne otvorili Dom hudby M. Schneidera Trnavského (20. výročie).

14. 9. 2006 – V Trnave v synagóge sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule ALFREDA WETZLERA (10. výročie).

16. 9. 1601 – V Trnave umrel ostrihomský arcibiskup, diplomat a uhorský kancelár JÁN KUTASY (415. výročie).

16. 9. 1931 – V Trnave otvorili verejné parné kúpele (85. výročie).

18. 9. 1926 – V Trnave sa narodil zoológ, hydrobiológ, pedagóg, múzejník a ochranca prírody JÁN BRTEK (90. výročie).

18. 9. 2011 – Vo Švajčiarsku umrel chemik, vynálezca, univerzitný profesor a odborný publicista DANIEL BELLUŠ, trnavský rodák, ktorému roku 2008 bola udelená Cena mesta Trnavy (5. výročie).

22. 9. 1986 – V Trnave sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Strojársko-technologickej fakulty SVŠT (30. výročie).

24. 9. 1831 – V Trnave sa skončila epidémia cholery, ktorá si v priebehu dvoch predchádzajúcich mesiacov vyžiadala vyše 800 smrteľných obetí (185. výročie).

26. 9. 1766 – Trnavský magistrát prijal za trnavského mešťana JOZEFA ZANUSSIHO, maliara rakúskeho pôvodu a autora mnohých sakrálnych obrazov (250. výročie).

28. 9. 1916 – V Trnave umrel literárny historik a cirkevný hodnostár EMIL KONCÍLIA (100. výročie).

30. 9. 1946 – V Trnave sa narodil vysokoškolský pedagóg, ekonóm, autor učebníc a odborný publicista MIROSLAV MAJTÁN, profesor Ekonomickej univerzity v Bratislave a externý člen Vedeckej rady UCM v Trnave (70. narodeniny).

30. 9. 2006 – Na počesť známeho propagátora atletiky, trénera a nositeľa Ceny mesta Trnavy ANTONA HAJMÁSSYHO premenovali Atletický štadión Slávie v Trnave na Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho (10. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené