novinky z radnice

1. 8. 1831 – V Trnave vypukla epidémia cholery, ktorá si v nasledujúcich dvoch mesiacoch vyžiadala spomedzi obyvateľov mesta vyše 800 smrteľných obetí (185. výročie).

3. 8. 1671 – V Trnave umrel staviteľ Univerzitného kostola PIETRO SPAZZO, trnavský mešťan a senátor talianskeho pôvodu (345. výročie). 3. 8. 1986 – V Trnave umrela učiteľka a spisovateľka pre deti a mládež ETELA SVOBODOVÁ, ktorá používala pseudonym E. S. Trnavská (30. výročie).

7. 8. 1971 – V Trnave umrela PERICA BENCÚROVÁ, manželka spisovateľka Martina Kukučína (45. výročie).

9. 8. 1886 – V Ostrihome umrel biskup, pedagóg a podporovateľ slovenskej literatúry HENRICH SAJBÉLI, spoluzakladateľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave a jeho prvý predseda (130. výročie).

9. 8. 1921 – V Trnave sa narodil zverolekár, historik veterinárstva na Slovensku a odborný publicista JÚLIUS MOLNÁR, absolvent trnavského gymnázia a nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava za rok 2001 (95. narodeniny).

12. 8. 1686 – V Trnave sa narodil historik a pedagóg FRANTIŠEK FAŠING, univerzitný profesor v Trnave, Košiciach a v Kluži, autor kompilačných prác z dejín Uhorska (330. výročie).

13. 8. 1916 – V Györi sa narodil pedagóg, autor učebníc a odborný publicista LAURENT HOREČNÝ, ktorý učil na Obchodnej akadémii, na Vyššej hospodárskej škole i na Pedagogickom inštitúte v Trnave a v rokoch 1966 – 77 bol vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry PdFUK (100. výročie).

14. 8. 1986 – V Trnave umrel ekonóm, pedagóg, autor učebníc a odborný publicista VILIAM ZACHAR, ktorý pôsobil v rokoch 1953 – 1960 ako zástupca riaditeľa na SEŠ a neskôr bol odborným asistentom na PdFUK v Trnave (30. výročie).

16. 8. 1951 – V Trnave začala fungovať prvá linka autobusovej mestskej dopravy, ktorá spojila Kopánku s centrom mesta, železničnou stanicou a Kovosmaltom (65. výročie).

16. 8. 2015 – V Trnave umrel spisovateľ, publicista a scenárista KALO UHRÍK, dlhoročný redaktor a šéfredaktor humoristického časopisu Roháč, ktorý neskôr pracoval v novinách Trnavský hlas a trnavský Hlas ľudu (1. výročie)

17. 8. 1916 – V Martine umrel spisovateľ, redaktor, publicista a politik SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ, ktorý krátko pôsobil v Trnave ako advokátsky koncipient (100. výročie).

18. 8. 1561 – Začala sa výstavba jezuitského kolégia v Trnave (455. výročie).

18. 8. 1731 – V Slopnom sa narodil profesor Trnavskej univerzity a dekan jej právnickej fakulty ŠIMON FÁBA, básnik, publicista a cirkevný hodnostár, člen Slovenského učeného tovarišstva, mecén bernolákovcov a zakladateľ verejnej knižnice v Trnave, kde aj umrel (285. výročie).

20. 8. 1931 – V Košolnej sa narodil bibliograf, spisovateľ a publicista ŠTEFAN HANAKOVIČ, v rokoch 1993 – 2003 riaditeľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave a autor jeho dejín, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy (85. narodeniny).

20. 8. 1931 – V Trnave sa narodil básnik, textár, dramatik a prekladateľ RUDOLF SKUKÁLEK, ktorý roku 1968 emigroval do Nemecka, kde pôsobil ako pracovník rádia Slobodná Európa (85. výročie).

23. 8. 1766 – V maďarskom Györi umrel bývalý profesor Trnavskej univerzity, filozof a matematik MATEJ LIPŠIC, autor prvej učebnice algebry vo vtedajšom Uhorsku (250. výročie).

24. 8. 1956 – Hudobný skladateľ a trnavský rodák MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ dostal titul národného umelca (60. výročie).

28. 8. 1996 – V Trnave slávnostne otvorili Dvoranu slávy dobra, prvé a jediné múzeum rezofonických gitár v Európe (20. výročie).

30. 8. 1946 – V Modranke sa narodil verejný činiteľ, politik, ekonóm a elektrotechnický odborník KAROL ČESNEK, v rokoch 1994 – 96 generálny riaditeľ Slovenských elektrární a v rokoch 1996 – 98 minister hospodárstva SR (70. narodeniny).

31. 8. 1886 – V Trnave umrel pedagóg, prekladateľ, publicista a autor učebníc JOZEF ZELLIGER, dlhoročný riaditeľ Kráľovského rímsko-katolíckeho učiteľského ústavu v Trnave a funkcionár Spolku sv. Vojtecha (130. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené