novinky z radnice

Viacero letných motívov, no najmä jasných a pestrých farieb prináša do priestorov Kopplovej vily na Zelenom kríčku spoločná výstava akademického maliara Jána Bergera a jeho dcéry Xénie Bergerovej, rovnako akademickej maliarky. Vznikla v koncepcii kurátorky Xénie Lettrichovej.

Ján Berger (nar. 5. 3. 1944 v Třinci) je absolventom Školy umeleckého priemyslu (1962) a Vysokej školy výtvarných umení (1962 – 68) v Bratislave. Pedagogicky pôsobil na SUPŠ i VŠMU. V roku 1994 bol menovaný profesorom. Vystavoval na desiatkach kolektívnych výstav na Slovensku, v Európe i USA či Mexiku. Jeho diela sa nachádzajú v štátnych i súkromných múzeách a galériách, vrátane napríklad Múzea krásnych umení v Rio de Janeiro.

 

Ján Berger: Alternantky

Xénia Bergerová (nar. 13. 7. 1977 v Bratislave) je absolventkou VŠVU (2001) v Ateliéri maľby u svojho otca. Po študijnom pobyte na výtvarnej akadémii v Krakove absolvovala doktorandské štúdium a od roku 2004 pôsobí na Katedre reštaurovania VŠVU. Vystavovala mnohokrát samostatne i kolektívne v Európe i USA.


Xénia Bergerová: Lávový akt

Spoločne sa otec a dcéra naposledy predstavili v Slovenskom inštitúte v Berlíne v januári tohto roku. Predtým v roku 2000 v Poľskom inštitúte v Bratislave na veľkej generačnej výstave diel starého otca Jozefa Bergera, ktorý bol samoukom, jeho syna Jána a vnučky Xénie. V Galérii Jána Koniarka sa pôvodne plánovali prezentovať na dvoch samostatných výstavách. Napokon tento zámer zmenili z pragmatických dôvodov, akými sú transport diel a celková organizácia.

Diváci môžu obdivovať diela Jána Bergera v priereze od sedemdesiatych rokov do dneška. Xénia prezentuje svoju tvorbu z posledných piatich rokov. Tá je formálne aj ideovo odlišná od predchádzajúcich fáz jej umeleckej sebarealizácie. Kurátorka Xénia Lettrichová vraví, že koncepcia vznikla priamo doma u Bergerovcov, išlo o akýsi spoločný konsenzus. „Ja som na to pripravená. Janko s dcérou vystavuje rád a spoločne sa posúvajú.“ Výstava sa volá Prelínanie. „To je však dnes v ich výtvarných programoch sotva znateľné. Tam si už Xénia našla svoju cestu.“ Tento aspekt zdôraznili aj pri inštalovaní diel, kde Xénia svoje abstrakcie umiestnila v jednej sále, profesor Berger v ostatných. Jeho diela sú usporiadané podľa „citu, časovej postupnosti, niekde podľa tém, svetla,“ vysvetľuje kurátorka. „Čo sa týka mojej koncepcie, Xeňa Lettrichová mala na moju inštaláciu detoxikačný vplyv. Očistila ju možno od niektorých starších diel, dala jej jednoznačný charakter. Takže moja časť má rozhodne jej kurátorskú pečať,“ hovorí Xénia Bergerová.

V čom sa vzájomne ovplyvnili otec s dcérou? Xénia priznáva, že sa od útleho detstva „motala“ v otcovom ateliéri a vplyv je daný aj geneticky. Vidí však v tvorbe aj spoločné línie, fenomény, ako je farba, či inšpirácie. Napríklad mytológiou, orientom alebo rôznymi historickými obdobiami. „Myslím si, že je to taká eklektika u mňa aj u otca,“ hovorí.

Isté vzájomné ovplyvňovanie priznáva aj Ján Berger. „Dcéra ma ovplyvnila možno duchom jednoznačnosti. Denne sa stretávame v spoločnom bydlisku. Jedno obdobie sme mali oproti sebe ateliéry. To niekedy môže byť aj nebezpečné. Pretože môže jeden aj druhý trpieť.“ Otec je rád, že jeho dcéra sa vybrala svojbytnou cestou. Verí však, že to nie je definitíva, len jedna z možností.

Profesor Berger sa na svoje diela díva s odstupom. „Niektoré som dlho nevidel. Myslel som si, že sú lepšie,“ hovorí s úsmevom. „Je tu viacero diel, ku ktorým mám veľmi blízky vzťah. A ak nie k celku, tak aspoň k fragmentom,“ dodáva.

Xénii Lettrichovej sú blízke najmä diela s tematikou oblastí pri Stredozemnom mori. „Mám rada tvorbu Xénie a Janka, a vážim si ich prístup k nej. Spočíva v tom, že sa sústreďujú predovšetkým na prácu a menej na vlastné zviditeľňovanie.“

Ako vnímajú diela autorov návštevníci? „Sú nádherné, farebné. Majú veľkú výpovednú hodnotu, ako fantázia, ľudské podvedomie. Každý obraz je inšpiráciou k nejakému námetu, spomienke, skúsenosti v živote.“

„Je fantastické, ako je to urobené. Tie myšlienky, obdivuhodný zážitok.“

S takýmito postrehmi určite súhlasíme. Ak si ich chcete skonfrontovať so svojím vkusom, možnosť v Kopplovej vile trvá do 25. augusta.

Iveta Pospíšilová

 

Zatiaľ nehodnotené