novinky z radnice

Galéria Jána Koniarka začína jesennú sezónu skutočne veľkolepo. V Centre súčasného umenia v Synagóge na Halenárskej ulici prezentuje úplne nové diela mladého výtvarníka Andreja Haršányho (*1984). Výtvarník sa narodil v Trnave, kde vyštudoval Gymnázium Angely Merici. Absolvoval tu aj bakalárske štúdium masmediálnej komunikácie na UCM. Potom sa dva roky odborne pripravoval u akademického sochára Andreja Rudavského a napokon vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení na Katedre intermédií a multimédií v Ateliéri priestorových komunikácií u docenta Antona Čierneho. Počas vysokoškolského štúdia absolvoval stáž na univerzite v Plymouthe vo Veľkej Británii. V súčasnosti žije aj s manželkou a dvoma synmi v Borovej, neďaleko Trnavy.

Zrekonštruoval a dostaval starorodičovský dom a získal aj priestorný ateliér v bývalej stodole. Tu vznikli aj všetky diela, vystavené v Synagóge. Ani jedno nie je staršie než mesiac. Ide o šesť rozmernejších objektov, väčšinou v kombinácii minimalizmu s prvkami figurálneho sochárstva. Výstavou Walking autor po ročnom odmlčaní sa spôsobenom ťažkým úrazom pravej ruky nadväzuje na jednu líniu tvorby v cykle Walking like an Egyptian – Kráčajúc ako Egypťan. Postavu nositeľa egyptskej kultúry možno čiastočne odčítať aj v centrálnej soche výstavy – v Démonovi. V nej autor použil netradičný materiál, keď kovovú konštrukciu nadrozmernej postavy vypchatú v brušnej časti pokryl kožou z čiernej kravy. So šitím mu pomáhala sesternica, ktorá študuje textilný dizajn v New Yorku. Artefakt vzbudil veľký záujem divákov, zvyčajne sa pri ňom počas vernisáže zastavili na dlhší čas a v niektorých vzbudil aj pocit hrôzy, respektíve nepríjemna. Podľa autora dielo, v ostrom kontraste s prírodným materiálom akým je drevo, z ktorého vytvoril ostatné sochy, však akoby tieto strážilo. „Táto socha je reakciou na tri minimalistické objekty. Ja hovorím, že je to džin vypustený nie z fľaše, ale z kocky.“

V cykle Walking sú hlavným výrazovým prostriedkom nohy a ich fragmenty. „Dodávajú dielam ľudskosť, človečinu. Nohy sú tiež symbolom chôdze, zmeny, transportu, exodu,“ vysvetľuje autor. „Nohy sú aj symbolom zmyselnosti a živočíšnosti, a aj túto líniu svojej tvorby tu podľa mňa chcel autor prezentovať,“ dodáva kurátor Roman Popelár. Výrazné je toto prepojenie najmä v diele Pieta, vytvorenom z jedného kusa hrušky, kde sa decentne prepája tradičný náboženský motív s inými konotáciami. Minimalizmus je vo výrazových prostriedkoch strohý, abstrahovaný na tvar alebo symbol. Haršány však, slovami kurátora, miestami neopracovanými tvarmi minimalizmus narúša. „Tým, že napríklad z kvádra alebo kocky trčí torzo tela, napríklad chodidlo, je to už mix s figurálnym sochárstvom.“

Mladý výtvarník zaznamenal zmenu najmä vo výrazových prostriedkoch. Od počítačových k objektom z dreva, kovu, kameňa. Čerpá pritom z odkazu starých kultúr, klasického sochárstva minulých storočí i aktuálnej kultúry globalizácie. „Vždy som sa snažil čo najviac abstrahovať, aby som to príliš neprekombinoval. Držím sa viac čo najstrohejšieho vyjadrovania vo forme, polohe, materiáli, než prebytočných vecí.“ Ako prvotnú vníma lásku k materiálu, ale cez prizmu dejín umenia. „Viem, aké idey sa už umelci snažili vložiť do jednotlivých materiálov. Ja sa snažím ich vynoviť, kombinovať, a podobne.“ O samotnej práci tvrdí, že nie je ťažká, že je to radosť. Náročné na tvorbe je dielo si predstaviť a následne aj ukotviť. Nedávno sa mu napríklad stalo, že po viacmesačnej práci pri umiestňovaní niekoľko ton vážiaceho kameňa tento praskol, a tým sa zničil.

Andreja Haršányho veľmi ovplyvnil sochár Andrej Rudavský. „To bol asi najväčší zážitok môjho života, keď som vstúpil za bránu jeho dvora. Zrazu som sa ocitol vo svete úplne odlišnom od toho pred bránou a uvedomil som si, že dá sa žiť aj tak, ako by som chcel. A tomu sa snažím podriadiť všetko.“ Kurátor a teoretik umenia Roman Popelár k tomu dodáva: „ Mám pocit, že spojivom medzi Andrejom Haršánym a Andrejom Rudavským je prírodný svet, to znamená život a tvorba niekde vonku, v prírode. Myslím si, že tak žije aj Andrej, aspoň podľa toho, čo som videl uňho v ateliéri,“ dodáva Roman Popelár.

Andrej Haršány je aj bývalým horolezcom a súčasným úspešným vinohradníkom a vinárom. Jeho veltlín zelený ochutnali aj návštevníci vernisáže.

Výstava Walking v synagóge potrvá do 23. októbra.

Iveta Pospíšilová, foto: GJK

 

Zatiaľ nehodnotené