novinky z radnice

Prvé tri z pätnástich projektov participatívneho rozpočtu, na ktoré Mesto Trnava pridelilo dovedna 39 500 eur, sa už stali skutočnosťou. Minimálne sedem ďalších projektov sa začne realizovať v októbri.

Prvý projekt, ktorý odštartoval v nedeľu 18. septembra, je Tančiareň pre seniorov v kaviarni mestského amfiteátra. Prvé tanečné kolo otvoril primátor Peter Bročka. Seniori sa vytancovali pri hudbe ich mladosti, o ktorú sa postarala skupina Duo Expres. Tančiareň bude otvorená až do konca decembra každú nedeľu od 16. do 19. Hodiny. Vstup je bezplatný, vítaní sú všetci, ktorí si chcú zatancovať, stretnúť priateľov i nových ľudí. Počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra bol zrealizovaný projekt Vodorovné vyznačenie cyklochodníka popri Trstínskej ceste. Na chodník sa nastriekali piktogramy, ktoré ho rozdelili na časť pre chodcov a časť pre cyklistov.

Cieľom tretieho zrealizovaného projektu participatívneho rozpočtu bolo využitie betónových plôch bývalých detských ihrísk na uliciach Hospodárskej, Andreja Kubinu a Kalinčiakovej na street art a grafity.

V októbri sa začnú realizovať projekty Vedomá Trnava, Tajuplná Trnava, Petangové ihrisko pre seniorov, Ovocná oáza v areáli Základnej školy s materskou školou na Vančurovej, Vyvýšené záhony pre deti v materskej škole na Čajkovského a Deti píšu deťom (príbehy).

 

Zatiaľ nehodnotené