novinky z radnice

Trnava čoskoro získa nový atraktívny priestor na oddych a komorné kultúrne podujatia. Sľubovaný Parčík Bela IV. pri hradbách medzi Jerichovou a Hornopotočnou ulicou bude hotový už tento rok. Budúcu jar tu privítame kvitnúcimi záhonmi z tisícok cibuľovín, trvaliek a okrasných tráv pod dvadsiatimi dvomi listnatými aj ihličnatými stromami. Druhová skladba výsadby je navrhnutá tak, aby sa parčík menil a žil farbami počas celej sezóny.

Celým parčíkom povedie od západu na východ 130 metrov dlhý a tri metre široký chodník z kamennej dlažby, ktorá bude v súlade s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu podobná ako na Michalskej ulici. Vybudovaná bude aj murovaná studňa s ručnou pumpou. Na rozvody vody zo studne má byť napojený aj závlahový systém, ktorý bude zabezpečovať pravidelné zavlažovanie zelene.

Nezabudlo sa ani na zabezpečenie pitného režimu pre návštevníkov parku formou dvoch pitných fontán a na možnosť pripojenia predajných stánkov a iných atrakcií počas kultúrnych podujatí pod holým nebom.

Iluminácia hradobného múru bude zabezpečená v zemi zapustenými svietidlami pod múrom. Na verejné osvetlenie poslúžia dobové rustikálne svietidlá.

Novo vysadené stromy budú čo najväčšie, aby čím skôr dokázali plniť nielen estetickú, ale aj klimatickú funkciu zvlhčovaním a ochladzovaním prostredia. Použité budú predovšetkým geograficky pôvodné, tvarovo a farebne atraktívne a na údržbu nenáročné druhy a kultivary. Nebudú chýbať ani trávnaté plochy. Plochu zelene postupne zväčšia aj popínavé rastliny dekoratívne kvetom a listami, ktoré zároveň pomôžu prekryť fasády domov susediacich s parčíkom.

 

Zatiaľ nehodnotené