novinky z radnice

Slovak Governance Institute, alebo inak Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť vyhlásil mesto Trnavu už po štvrtýkrát za najlepšiu samosprávu, ktorá reaguje na podnety svojich občanov prostredníctvom domény Odkaz pre starostu. Vyhodnotenie Odkazu pre starostu za rok 2015 sa konalo 20. septembra 2016 v centre inštitútu v Bratislave. Zúčastnilo sa ho osem najlepších samospráv, po Trnave bola za veľké samosprávy ocenená ešte Prievidza a bratislavské mestské časti Ružinov, Petržalka a Nové Mesto. Za „malé“ samosprávy prišli Stupava, Bratislava-Vajnory a Svätý Jur. Všetky mali podnety od občanov vyriešené na viac ako 90 percent. Nielen toto číslo však bolo ukazovateľom, ako kvalitne spolupracuje každé mesto s občanmi na riešení svojich nedostatkov. Zároveň bola hodnotená aj komunikácia mesta, teda informácie, ktoré mesto poskytuje občanom o riešení podnetu, ale aj o rôznej príprave riešenia a fázach realizácie s predpokladanými časovými údajmi.

Ocenenie Zlaté vedro je vizitkou práce všetkých zamestnancov mestského úradu, ktorí prispeli k takémuto vysokému umiestneniu Trnavy v konkurencii sto štyroch samospráv z celého Slovenska. Ďalšiu zásluhu okrem občanov, ktorí portál sledujú, pridávajú a aktualizujú zverejnené podnety, má na tomto umiestnení aj administrátor za Trnavu Matúš Gallia, ktorý túto prácu robí bez nároku na mzdu na báze dobrovoľnosti, overuje a zverejňuje podnety, sleduje ich riešenie. Vďaka tomu pozná naše mesto a jeho problémy ako vlastnú dlaň. Túto prácu prevzal po bývalom administrátorovi a „rozbiehateľovi“ projektu Odkaz pre starostu v Trnave Petrovi Bročkovi, ktorý sa jej musel ako kandidát na primátora a neskôr primátor vzdať, hoci projekt dodnes aktívne sleduje.

Aj vďaka tomu je portál Odkaz pre starostu v Trnave veľmi dobre známy a občanmi hojne využívaný. Svedčí o tom aj graf, ktorý na vyhodnotení ukazoval, že zatiaľ čo na všetky mestské časti Bratislavy prišlo za rok 2015 viac ako 3 800 podnetov od občanov, Trnava samotná ich dostala skoro presne 1 000. Z toho 800 je vyriešených a zvyšné v riešení.

Problémy, ktoré Odkaz pre starostu zaznamenáva, sú všade veľmi podobné: jamy a výtlky na cestách a chodníkoch, nepokosená tráva, prerastené kríky, upchaté kanály, čierne skládky, poškodené dopravné značenie, preplnené koše či nepojazdné vraky áut. Niektoré podnety spadajú nielen do právomoci komunálnych služieb mesta, ale aj mestskej polície či iných spolupracujúcich subjektov. Mnohí občania portál využívajú aj na otázky týkajúce sa novej výstavby či zamýšľaných revitalizácií.

Počet podnetov si v tomto roku vyžiadal aj tvorbu nového pracovného miesta na polovičný úväzok, ktoré v rámci samosprávy pomáha presmerovať a riešiť množstvo zasielaných otázok a oslovovať aj iné subjekty na území mesta, aby boli podnety vybavené čo najrýchlejšie a kvalitne. Väčšina práce však je na referentoch mestského úradu, ktorí poverujú spolupracujúce firmy vyriešením podnetov a odpovedajú za jednotlivé odbory mesta. Najčastejšie je oslovovaný odbor dopravy a komunálnych služieb, ktorý má na starosti práve cesty, chodníky, zeleň, ihriská, ale aj mestské osvetlenie či nevysypané smeti.

Za šesť rokov existencie portálu Odkaz pre starostu do konca roku 2015 naň prišlo 27 tisíc podnetov, z toho desatina na mesto Trnavu. „Asi len 15 percent zo všetkých podnetov je neriešených, teda bez odpovede, viac ako polovica je vyriešených, mnohé vyžadujú dlhodobé riešenie,“ uviedli pracovníci Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Dôležitá je však podľa nich participácia občanov na riešení problémov svojho mesta. Nielen frflať, ale aspoň upozornením prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo internetu prispieť k poukázaniu na nedostatok a jeho vyriešeniu.

Niekedy sa možno občanom zdá, že odpoveď alebo riešenie na ich podnety neprichádza dosť rýchlo, ale mesto sa snaží odstraňovať všetky nedostatky priebežne v rámci svojich finančných aj personálnych možností.

M. K. Valová

 

Zatiaľ nehodnotené