novinky z radnice

Vzhľad lokality na konci trnavskej pešej zóny medzi budovou súdu a Evanjelickým domom sa čoskoro radikálne zmení. Jej súčasná podoba zanikne, aby nám umožnila návrat do stredoveku, keď bola Trnava prosperujúcim slobodným kráľovským mestom pod ochranou unikátneho mestského opevnenia. Trnavčanov a návštevníkov mesta bude čoskoro vítať na Námestí SNP pri vstupe do historického centra prezentácia stredovekého barbakanu pri voľakedajšej Dolnej bráne mestského opevnenia. Práce sa začnú už v prvom týždni októbra.

Po oplotení budúceho staveniska a odstránení pevného povrchu komunikácie sa začne archeologický výskum, ktorý bude realizovať Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity. Časť stredovekého predbránia bola nájdená už v novembri minulého roka pri archeologickom výskume súvisiacom s plánovanou rekonštrukciou Námestia SNP. Sonda na mieste zelenej plochy pred budovou súdu odhalila 17 metrov dlhý tehlový múr prebiehajúci po celej dĺžke výkopu. Už vtedy bolo jasné, že sa podarilo objaviť časť zaniknutého mohutného predbránia, ktorého úlohou bolo posilniť obrannú funkciu hradieb. Ďalšiemu výskumu tohto unikátneho nálezu vtedy bránili spevnené plochy a inžinierske siete. Lokalita bola preskúmaná georadarom v júni tohto roka a výsledky potvrdili očakávania archeológov.

Archeologický a architektonicko-historický výskum sa už tento raz uskutoční v celej lokalite s cieľom doskúmať aj základy pôvodnej Dolnej brány. Na základe výsledkov má byť do konca tohto roka vypracovaný projekt prezentácie nálezov.

„Je v záujme samosprávy, aby sa mohol projekt realizovať čím skôr, už v jarných mesiacoch budúceho roka,“ povedal poradca primátora pre správu Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava Ing. arch. Milan Horák, ktorý fascinujúce výsledky hľadania zaniknutých častí hradieb a iných historických stavieb v siedmich lokalitách Trnavy prezentoval verejnosti formou prednášky aj počas septembrových Trnavských dní.

Natrvalo sa v súvislosti s archeologickým výskumom a následnou výstavbou zmení aj dopravná situácia v lokalite pri budove súdu. Doprava povedie okolo Evanjelického domu, kde sa jednosmerná komunikácia zmení na obojsmernú. Zmeny budú vyznačené dopravným značením. Istú mieru komplikácií, kým si automobilisti zvyknú na novú situáciu, by mal však vyvážiť fakt, že atraktivita Trnavy pre milovníkov histórie a turistov opäť významne vzrastie. K zachovanému tehlovému mestskému opevneniu, ktoré svojím rozsahom nemá obdobu v rámci strednej Európy, postupne pribudnú najmodernejšie prezentácie archeologických nálezov jeho zaniknutých častí priamo v živom centre mesta, čo nemá obdobu v rámci celého Slovenska.

Na vedute, ktorá bola súčasťou prezentácie a prednášky Ing. arch. Milana Horáka o nových objavoch v Trnave na Trnavských dňoch 2016, sú označené skúmané lokality. Výsledky výskumu georadarom na Námestí Konštancie sú podnetom na to, aby sa mestská samospráva na budúci rok pokúsila zmapovať aj priestor pred vstupom do Kostola sv. Jakuba a lokalitu pri náhone voľakedajšieho mlyna z roku 1567 na Rybníkovej ulici, kde Trnávka vtekala do historického jadra. Na vedute z roku 1745 je zvláštne to, že autor venoval pozornosť barbakanu, ale Trnávka z vonkajšej strany opevnenia nie je nakreslená (3). Výskum georadarom sa uskutočnil aj za hradbami historického mesta v siedmej lokalite - na kalvárii.  

Do budúcoročného rozpočtu budú začlenené aj finančné prostriedky na rekonštrukciu a prezentáciu nálezov za Bazilikou sv. Mikuláša, o ktorých sme informovali v augustovom vydaní Noviniek z radnice. Podľa slov Milana Horáka bude navrhnutie najvhodnejšej formy prezentácie stavieb za bazilikou veľkou výzvou pre pamiatkarov: „Bude potrebné zodpovedať vážne metodické otázky, akým spôsobom najlepšie prezentovať v jednej lokalite tri rôzne nálezové storočia – či sa zamerať iba na gotickú etapu Kostola sv. Michala, alebo aj na jeho rozšírenie, keď Peter Pázmaň nechal kostolík strojnásobiť, aby na Slovákov nepršalo, ale žiaľ, stavba bola urobená tak nekvalitne, že po päťdesiatich rokoch musel byť kostol odstránený a stavebný materiál bol použitý na operáky na bočnej strane baziliky. Prezentované by mali byť aj dve oplotenia cintorína, jedno gotické s otáznikom, lebo zatiaľ nevieme zadefinovať, či jestvovalo skôr ako karner, a druhé barokové, nájdené na sto percent, ktorého odozvu máme v zachytenú aj v dlažbe na Námestí sv. Mikuláša. Veríme, že rozhodnutie pamiatkarov bude najlepšie, aké môže byť.“

Plánom samosprávy vytvoriť archeopark v lokalite za bazilikou, ktorá si podľa Milana Horáka svojím významom pre naše mesto zaslúži prirovnanie k aténskej Akropole, je naklonený aj arcibiskupský úrad. Pod podmienkou, že mesto zabezpečí iný prístup pre zásobovanie do starého arcibiskupského úradu, je ochotný poskytnúť súhlas so zmenou trasy chodníka, ktorý v súčasnosti vedie od Námestia sv. Mikuláša k lávke cez Hlbokú ulicu krížom cez najstaršiu stavebnú fázu Kostola sv. Michala vyloženú v dlažbe. Predpokladaná nová trasa chodníka si totiž vyžiada zbúranie súčasného oplotenia starého arcibiskupského úradu.

Nálezy za bazilikou sú kvôli bezpečnosti prekryté geotextíliou a zasypané, aby sa vylúčilo riziko úrazu okoloidúcich. Opäť budú odkryté v budúcom roku, keď sa začne realizovať projekt ich prezentácie, na ktorý vyčlenila samospráva v rozpočte mesta 250 tisíc eur. Výsledky archeologického výskumu pri budove súdu sa už pred realizáciou zasypávať nebudú, bezpečnosť chodcov bude počas výskumu aj výstavby zaisťovať oplotenie. Suma na realizáciu v budúcoročnom rozpočte mesta zatiaľ nie je presne určená, jej výška sa bude zrejme odvíjať aj od poznatkov získaných počas výskumu a prípravy projektu realizácie.

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (2 hlasovali)