novinky z radnice

1. 11. 1711 – V obci Malé Lednice sa narodil prírodovedec, fyzik, historik a jezuitský pedagóg ŠTEFAN GAŽO, riaditeľ kolégia v Skalici a profesor univerzity v Trnave, kde aj umrel (305. výročie).

4. 11. 1931 – V Trnave sa narodil zaslúžilý majster športu IMRICH STACHO, futbalový brankár Spartaka Trnava, dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta a nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (85. výročie).

7. 11. 1951 – V Čake sa narodil herec VLADIMÍR JEDĽOVSKÝ, ktorý po začiatkoch v ochotníckom divadelnom súbore Vysokoškolák pôsobí v divadle v Trnave až dodnes (65. narodeniny).

8. 11. 1916 – V Suchej nad Parnou sa narodil stredoškolský pedagóg JÚLIUS LANÁK, riaditeľ Strednej ekonomickej školy v Trnave, autor učebníc a priekopník zavedenia strojopisu ako učebnej a praktickej disciplíny na Slovensku (100. výročie).

9. 11. 1866 – V Trnave umrel farmaceut, ovocinár a poľnohospodársky odborník JÁN NEPOMUK SIEBENFREUD, majiteľ lekárne U zlatého jednorožca a zakladateľ veľkého ovocného sadu v Trnave, ktorého meno nesie odroda slivky (150. výročie).

9. 11. 1931 – V Trnave sa narodil meteorológ, pedagóg a odborný publicista FERDINAND ŠAMAJ, v rokoch 1969 – 1991 riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu (85. výročie).

10. 11. 1946 – V Trnave bol založený Horolezecký klub (70. výročie).

12. 11. 1926 – V Chtelnici sa narodil lekár, univerzitný profesor, odborný publicista, básnik a Čestný občan mesta Trnava KAROL KAPELLER, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu a neskôr prednášal na Trnavskej univerzite (90. narodeniny).

13. 11. 1741 – V Trnave umrel dramatik, teológ, profesor a v rokoch 1733-35 aj rektor Trnavskej univerzity ADAM FITTER (275. výročie).

14. 11. 1906 – V Trnave sa narodil herec a režisér, zaslúžilý umelec MARTIN GREGOR, člen SND v Bratislave a v rokoch 1949 – 50 jeho riaditeľ, ktorému roku 1998 bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam (110. výročie).

14. 11. 2011 – V Bratislave umrel akademický maliar a grafický dizajnér JOZEF DÓKA ml., rodák zo Serede, ktorý pôsobil v Trnave, spoluzakladateľ medzinárodného Trienále plagátu Trnava (5. výročie).

15. 11. 1931 – V Košiciach sa narodil hudobník ERVÍN KOVALČÍK, absolvent trnavského gymnázia a dlhoročný kapelník TAZ kvintetu v Trnave (85. výročie).

15. 11. 2001 – V Trnave umrel spisovateľ, prekladateľ, publicista a kňaz ŠTEFAN SENČÍK, predstavený slovenských jezuitov v zahraničí a vedúci slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave, kam sa po návrate z exilu vrátil (15. výročie).

18. 11. 1881 – Vo Viedni sa narodil dlhoročný starosta mesta Trnava JURAJ VYSKOČIL (135. výročie).

19. 11. 1816 – V Budapešti umrel trnavský rodák ĽUDOVÍT TEHEL, lekár, prírodovedec, chemik a odborný publicista (200. výročie).

20. 11. 1971 – V Trnave umrel dramatik a herec RUDOLF DEBNÁRIK, v rokoch 1960 – 65 riaditeľ Krajového divadla a v r. 1965 – 1971 Stálej scény v Trnave (45. výročie).

22. 11. 1936 – V Trnave slávnostne odovzdali svojmu účelu evanjelický cintorín (80. výročie).

24. 11. 1876 – V Trnave umrel hudobný skladateľ, profesor Učiteľského ústavu a gymnázia ALEXANDER KAPP, regenschori v Dóme sv. Mikuláša, zakladateľ a dirigent Trnavského mužského speváckeho zboru (140. výročie).

27. 11. 1641 – Cisár FERDINAND III. zvolal do Trnavy vyšetrovaciu komisiu, ktorá mala rozsúdiť spory medzi mestom a univerzitou (375. výročie).

27. 11. 1946 – V Trnave sa narodil akademický maliar, grafik, ilustrátor a výtvarník FRANTIŠEK BLAŽO (70. narodeniny).

28. 11. 1946 – V Trnave sa narodil hudobník, novinár, spisovateľ a pedagóg MARIÁN MRVA, absolvent PdFUK v Trnave, kapelník skupiny Pramene, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy za rok 2011 (70. výročie).

29. 11. 1206 – Narodil sa uhorský kráľ BELO IV., ktorý roku 1238 udelil Trnave ako prvej na území dnešného Slovenska výsady slobodného kráľovského mesta (810. výročie).

30. 11. 1911 – Vo Viedni sa narodil stredoškolský profesor, tréner športovej gymnastiky a športový funkcionár JÁN NOVÁK, ktorý pôsobil v Trnave (105. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené