novinky z radnice

Atmosféra Vianoc nás napĺňa radosťou a pokojom. Ľudia majú k sebe akosi bližšie, cítia, že možno práve to je najvzácnejším darom týchto sviatkov. Nikto by nemal byť sám, každý by mal byť obdarovaný. Aj to je zmyslom tradičných charitatívnych podujatí, ktoré v predvianočnom čase pripravuje mestská samospráva.

Na Trojičnom námestí je umiestnený stánok s označením charitatívny predaj. Práve tu bude počas vianočných trhov predávať pätnásť organizácií a občianskych združení ručne vyrobené darčekové predmety. Výťažok z predaja je určený na podporu ich činnosti.

Novinkou je, že v tomto roku sa do charitatívneho predaja zapojili aj tri základné školy – na Ulici A. Kubinu, na Námestí SUT a na Vančurovej ulici, ktoré výťažok z predaja použijú na dobročinné účely priamo v škole.

Príspevok k Vianociam vo forme balíčka dostanú naši starší spoluobčania v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby, opatrovaní a nesvojprávni spoluobčania, seniori v Dennom stacionári na Okružnej ulici, aj mladí telesne a mentálne postihnutí vo viacerých denných stacionároch v našom meste. Mikuláš im ho odovzdá už 7. decembra.

Podeliť sa s ostatnými občanmi o radosť z očakávania Vianoc môžeme aj pri vianočnom primátorskom punči, ktorý bude primátor Peter Bročka podávať 20. a 21.decembra od 16. do 18. hodiny na Trojičnom námestí. Nasledovať bude ďalšia krásna tradícia – symbolické odovzdanie Betlehemského svetla pre všetkých obyvateľov nášho mesta.

Ani tento rok nebude chýbať Štedrá večera pre osamelých ľudí a ľudí bez domova, ktorú mestská samospráva pripravuje v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou a Katolíckou jednotou Slovenska 23. decembra od 13. hodiny v dome KJS na Novosadskej ulici. Na štedrovečernom stole bude všetko, na čo sme zvyknutí: Kapustnica, ryba, šalát, ovocie, oblátky...

Aj malá pomoc ľuďom, ktorí sa bez nej ťažko zaobídu, môže byť darom, ktorý obohatí aj nás. Pridajte sa k nám, priatelia. Idú Vianoce.

(red), foto: kamarian phothography

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (2 hlasovali)