novinky z radnice

Chladné kvapky dažďa stekali po oknách podkrovia západného krídla radnice. Chlad však zostal vonku, za múrmi výstavného priestoru, v ktorom dominovali tóny hudby v podaní mladých žiakov a odtiene výnimočných okamihov zachytené na fotografiách. Výstava Genius loci ponúkla kontrast farieb, svetla a tmy, detailu i celku, chladu a tepla, mladosti a skúsenosti, energie v pohybe i v pokoji. Vyvolala harmóniu duše a otvorila možnosť poodchýliť jej zákutia.

V racionálnom vnímaní sveta je viacero paradoxov, ktoré si často neuvedomujeme. Popreli by totiž našu vieru v neomylnosť. Čím rýchlejšie žijeme, tým silnejší máme dojem, že nám život uniká. Čím viac informácií hromadíme, tým sme zmätenejší. V obidvoch prípadoch nejde o veličiny rýchlosti a množstva, ale o pozastavenie sa a hĺbku porozumenia.

Viacerí z nás zažili chvíľu, ktorá nami prenikla natoľko, že iba zovretie srdca potvrdzovalo fyzickú prítomnosť.

Okamih zastavenia času, toku myšlienok. Sekvencia, v ktorej priestor a čas nehrajú žiadnu rolu. Boli sme i neboli. Oslobodení od sebectva, činu a konania.

Vstúpili sme do iných priestorov a vôd. Tých, ktoré v pragmatickom zhone ignorujeme alebo nedokážeme identifikovať. Láska i smrť, pohladenie i sklamanie, naplnenie i vedomie prázdna. Zanechávajú v nás vyhĺbenú stopu i pokus podeliť sa o ňu s ostatnými.

Darovaná skúsenosť presahu podnecuje smerovanie k druhým.

Život pochopený ako dar.

Nedomáha sa, že chce viac. Ani zákonov a práv na úkor ostatných. Hľadá možnosti obdarovania. Nebojuje. Nehľadá nepriateľov a nebojí sa. Neponáhľa sa stále vpred, hnaný neurčitou túžbou po novom či inom. Nehľadí dozadu ani príliš dopredu. Prijíma to, čo znie a rezonuje teraz. V nás aj v iných. Jeho vlnenie zodpovedá schopnosti načúvať chveniu duše. Pozastavenie umožňuje vstúpiť hlbšie. Čas vtedy nie je nepriateľom, neuteká. Je darovaný na naplnenie, na naplnenie hĺbky.

Zažili sme to pri stretnutiach s ľuďmi, na výstavách i na koncertoch. Ak sme dokázali prijať darované, počnúc životom.

Ďakujem všetkým, ktorí napriek pragmatizmu doby stále nesú odkaz bytostnej hĺbky. Ktorí majú čas zastaviť sa, čas počúvať i odovzdávať. Odovzdávať dary života.

Ďakujem za Vianoce, priatelia.

Pavol Tomašovič

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.9 (105x hodnotené)