novinky z radnice

Keď sa dnes spýtate na západoslovenské mesto spojené s vinárskou tradíciou, určite bude medzi menovanými Pezinok, Svätý Jur, Modra, no Trnava nie. Pritom vinársku tradíciu má bohatú. V stredoveku malo trnavské víno dobrý ohlas aj odbyt nielen doma, ale i za hranicami a jeho predaj tvoril zdroj bohatstva Trnavčanov. Totiž, mnohí boli vlastníkmi vinohradov v okolitých dedinách (Suchá nad Parnou, Ružindol a pod.) a dokonca aj ďalej – na svahoch Malých Karpát pri Pezinku a Sv. Jure. Dnes na pozemkoch trnavského chotára vinice nenájdeme, ale neďaleké dediny ich majú a mnohé súkromné vinárstva sú súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty. A medzi Trnavčanmi znova nájdeme niekoľko dobrých vinárov.

Kreslený detail z dobovej pohľadnice Trnavy, zdroj: Jozef Benko →

Víno sprevádzalo stravu Trnavčanov bez rozdielu postavenia a nebolo hostinca, kde by ho nepodávali. Aj koncom 19. storočia v Trnave boli ľudia skôr „vinári“ ako „pivári“. Podstatná zmena nastala až po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa, najmä s príchodom Čechov do mesta. Na aktuálny dopyt zareagovali miestne firmy upravenou ponukou. Reklamy hostincov po roku 1919 uvádzali ako lákadlo pre návštevníkov: „ponúkame domácu českú kuchyňu a plzeňské pivo...“ Aj jeden z trnavských starostov Juraj Vyskočil zarobil na podnikaní s pivom.

Reklama na pivo z roku 1925, zdroj ZsM →

Vráťme sa do Trnavy za čias monarchie. Hostince boli miestom, kde sa dalo dobre najesť, vypiť, zahrať si karty, zaspievať si s muzikantmi alebo si len tak zanadávať so stolovníkmi. Víno uvoľnilo ostych, zmizli rečové bariéry, niekedy aj zdravý rozum a naplnilo sa to známe latinské „...vo víne je pravda“. Nie nadarmo v časoch politickej nestability, keď visela vo vzduchu vzbura či štrajk, posielali zvedov práve do krčiem. Zopár udavačov sa našlo priamo medzi krčmármi, o čom svedčia dobové procesy.

V trnavských adresároch sa uvádzali osobitne hostince, kde možno prenocovať (zájazdové hostince), dnes by sme ich nazvali penzióny. Ich príjmy pravidelne zabezpečovali obchodníci, ktorí prichádzali zblízka i zďaleka do Trnavy na veľké jarmoky, na dobytčie, či obilné trhy. Prišli sem vozom vždy na niekoľko dní, ubytovali sa, a po dobrom obchode minuli čosi aj na dobré jedlo a víno. Mikuláš Schneider Trnavský vo svojej knihe Úsmevy a slzy vymenoval takéto hostince na trase od jezuitského kláštora po cukrovar: „U bieleho koníčka (Horniak), U troch zajacov (Wallner), U čikoša, U čiernej kočky, U zeleného stromu, U jeleňa“ a spomína i ďalšie od námestia smerom ku stanici: „U Baxu, U Svatého, U Scískala, U Hladila, U Svobodu, U zlatého anjela. atď“. Popísal aj udalosť, ktorá zasiahla zájazdové hostince v Trnave priam likvidačne: „Neviem komu to už prišlo na um, aby mesto vybudovalo trať Trnava – Kúty. Veľká časť obecenstva sa stavala proti tomuto plánu.“ Obavy boli o zákazníkov, „ktorí sem prinášali tovar a v rukách ktorých sa tu obracal groš, slovom o tých, čo tu robili cudzinecký ruch...“ Ale pokrok (a projekty mocných) nezastavíš. Paradoxne, výdobytok techniky, ktorý ľuďom uľahčil cestovanie, na začiatku zlikvidoval veľkú časť biznisu trnavských hostinských. Na hlavu vtedajšieho starostu sa zniesla kopa kritiky. Dnes slušný politik odstúpi z funkcie, ale v roku 1899 to starosta Trnavy Mikuláš Nekanovič nezvládol a ukončil svoj život samovraždou. Prešlo ešte veľa vody v Trnávke, kým ľudia uznali pozitívny vplyv tejto železničnej trate.

Trnavčania mali u Svatého v záhrade aj zastrešenú konštrukciu s pódiom pre muzikantov, detail z dobovej pohľadnice, zdroj: Jozef Benko

Najstarší obrazový materiál z hostincov v Trnave nájdeme na pohľadniciach a fotografiách zo začiatku 20. storočia. Za severnými hradbami pred vstupom na Hornohrubú ulicu stál zájazdový hostinec U zeleného stromu. Jeho typické priečelie s trojuholníkovým štítom je zachytené na pohľadniciach okolo r. 1900. O hostinci sa dozvedáme z autentického textu Ladislava Urbana, vnuka hostinského Bernáta Grünfelda: „Starý otec vlastnil krčmu. Volala sa Zelený strom. Doposiaľ je na tom mieste v Trnave krčma. Krčma stála pri cukrovare a slúžila ako „zájazdový hostinec“. Navštevovali ju najmä kočiši, ktorí vozili repu do cukrovaru. Vozili ju tam aj z Rakovíc, kde bol správcom môj strýko Ernő Lichtenstein. Keďže kočiši cestovali na veľkú vzdialenosť a nestihli by sa v ten istý deň vrátiť, tak pobudli v krčme starého otca. Vo dvore krčmy si kočiši napojili kone a v krčme sa mohli dosýta najesť. Nepodávala sa tam kóšer strava, ale varilo sa pre každého. Bol to veľmi pekný, čistý hostinec. Na pulte vedľa výčapu stála krásna ligotavá pokladnica. Cingala, keď sa otvorila. Vedľa pokladnice boli naukladané praclíky, stáli asi 10, možno 15 halierov. Keď sa hosťom mali vydať drobné, dostali namiesto tých pár halierov praclík. Ako deti sme vždy do krčmy chodievali a brávali si tie praclíky. Pamätám si, že raz pár dní pred Vianocami prišli k dedovi do krčmy koledníci oblečení v maskách. Bolo to veľmi pekné. Predvádzali také divadlo a vinšovali. Vtedy som také niečo videl prvýkrát v živote. Starý otec ich po vystúpení obdaroval a oni išli ďalej.“

    ↓ Hostinec u Grünfelda, dobová fotografia s rodinou majiteľa, zdroj: http://edah.sk/family/ladislav-urban/50/

Dom so štítom vľavo je hostinec Zelený strom (u Grünfelda) a vpravo za plotom bol neskôr Forischov hostinec s letnou záhradou, pohľadnica okolo roku 1910, zdroj: Jozef Benko ↑ 

Takmer oproti cez ulicu (dnes Šrobárovu) bol hostinec U Forischa, ktorý vlastnil v prvej polovici 20. storočia Anton Forisch. V hostinci sa nachádzala kolkáreň a v roku 1928 tam denne hrala kapela Joža Galbavého. William Schiffer spomínal, že tam chodil v polovici tridsiatych rokov hrávať s kapelou svojho otca, aj že sa tam pravidelne robili silvestrovské oslavy. Tradícia na tomto mieste nezanikla, v dnešnom podniku bývajú rockové hudobné podujatia.

Šrobárova ulica, v diaľke hostinec U Forischa a hostinec Zelený kríček, zdroj: Bohuš Kráľovič (archív pána Holloviča)

Na Štefánikovej ulici bolo niekoľko hostincov a viech. Hneď na rohu s Rybníkovou bol v 20. a 30. rokoch 20. storočia hostinec s letnou záhradou Alžbety Miklošovičovej – Zelený kríček. Aj na tomto mieste pokračuje tradícia krčmy podnes. Starý Wallnerov hostinec si Trnavčania pamätajú o zopár desaťročí neskôr ako U Čerešňu. Stál vedľa Hradobnej uličky, úzkej skratky, ktorá viedla na Františkánsku ulicu. Asi v strede Františkánskej bol na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia Wágnerov podnik nazývaný ľudovo „červené lucerny“. Zábavný podnik s nevestincom fungoval aj v roku 1940, keď v ňom zaznamenalo sčítanie obyvateľstva okrem hostinského Emila Wágnera, jeho syna a domácej aj 6 „tanečníc“ – päť vo veku 19 – 22 rokov a jednu tridsaťjedenročnú (ďalší nevestinec fungoval v dome na Jeruzalemskej ulici s vchodom z Michalskej).

        ↓ Hostinec Zelený kríček na začiatku Štefánikovej ulice, dobová fotografia, zdroj: J. Hollovič

U Čerešňu na Jilemnického ulici (Štefánikova), fotografia z konca sedemdesiatych rokov, zdroj: Bohuš Kráľovič → 

Najlepší hotel s reštauráciou v 19. storočí stál priamo v centre Trnavy, na námestí. Podnik U čierneho orla sa spomína aj v súvislosti so stavbou mestského divadla otvoreného v roku 1831. Divadlo postavili za hostincom na mieste drevenej dvorany, kde dovtedy hrávali kočovné divadelné spoločnosti. Hotel nadstavili o druhé poschodie. Architekt Bernhard Grünn navrhol ucelené klasicistické priečelie smerom do námestia. V hoteli U čierneho orla vítali mešťanostovia a cirkevná honorácia dokonca cisárske návštevy. Po postavení železnice bolo pred hotelom stanovisko fiakrov, ktoré jazdili na trnavskú stanicu a späť. Po secesnej prestavbe priečelia začiatkom 20. storočia bol hotel známy pod názvom Pannonia. Veľkú sálu na poschodí hotel prenajímal napríklad na plesy.

Hotel U Čierneho orla na námestí, detail z dobovej pohľadnice, zdroj: Jozef Benko

Asi v strede Dolnohrubej ulice stál hotel Hungaria, ktorý sa po roku 1919 premenoval na Royal (viedol ho J. Rottenstein), potom niekedy pred rokom 1926 na hotel Baxa. Reštauráciu viedli viacerí podnikatelia, ktorí sa nechali uviesť „trnavskému obecenstvu“ reklamou v novinách. V druhej polovici 20. storočia tam bol bufet Dukla. Neďaleký Svatého hostinec si ešte za monarchie začiatkom 20. storočia nechal vyrobiť trojicu pekných pohľadníc zo svojej letnej záhrady plnej Trnavčanov. Záhrada bola neskôr zrušená a zastavaná. Tradíciu hostinca zachovala aj v druhej polovici 20. storočia Limbašská vináreň.

Pannonia, dobová pohľadnica, okolo r. 1910, zdroj: Jozef Benko

Hotel Hungaria (neskôr Baxa) na Dolnohrubej ulici, dobová pohľadnica, zdroj: Jozef Benko

Parrákovci – otec Štefan st. a syn Michal prišli do Trnavy asi v polovici šesťdesiatych rokov 19. storočia a začali podnikať ako hostinskí. Určite sa im darilo, lebo si postupne kúpili dva domy na Dolnohrubej ulici a neskôr ešte hostinec na Chlebovom rínku. V remesle pokračovala aj ich ďalšia generácia: Béla (Vojtech) Parrák vlastnil dom a hostinec tam, kde bolo kino Invalid / Tatra. Prevádzky sa prenajímali, v rôznych obdobiach tam boli rôzne podniky. Dom Michala Parráka stál bližšie k rohu Dolnohrubej a Vajanského ulice, neskôr tam prevádzkoval Rudolf Parrák obchod s lahôdkami a Štefan Cyril Parrák cukráreň a pekáreň. Ten sa však stal známejší medzi Trnavčanmi ako zberateľ. Predmetmi zo svojej zbierky vyzdobil interiér cukrárne a neskôr zriadil vo svojom dome vlastné súkromné múzeum (od 1935). Časť jeho zbierky možno dnes obdivovať v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

U Svatého, dobová fotografia, zdroj: MVDr. Július Molnár ↓

Hostinec Ku kominárovi s terasou na Chlebovom rínku,
zdroj: archív Evy Hermanskej ↑

Dcéra Štefana Parráka st. z druhého manželstva Gizela (rovesníčka Štefana Cyrila a Rudolfa, ale zároveň ich teta) zdedila po otcovi hostinec U kominára na Chlebovom rínku (Radlinského ul.). Za manžela si vzala Jozefa Tótha, pôvodom od Budapešti, ktorý robil pred svetovou vojnou čašníka na stanici v Leopoldove. Svadba bola po vojne (1919) a potom viedli spolu strategicky veľmi dobre umiestnený hostinec. Na Chlebovom rínku zvykli predávať z dedín domáce pečivo a pekárske výrobky a vtedy tam bývali rozložené stánky s dobovým fast foodom (klobásy, jaterničky, šnicle), ktoré sa museli spláchnuť vínom alebo pivom, aby sa človek „neščemeril“. Hostinec mal malú letnú záhradu, skôr dvorček. Dom neskôr nadstavili o poschodie a na streche postavili tzv. americkú letnú terasu.

Vpravo so štítom dom Bélu Parráka s hostincom, reštauráciou, barom a kinom, zdroj: Jozef Filípek

Gizela Parráková a Jozef Tóth, majitelia hostinca Ku kominárovi, zdroj: archív Evy Hermanskej

← Čukotka – výčap, cca 1975, zdroj: Marcela Jakubčiaková

Stanovisko hromadnej dopravy pred vinárňou Štefana Belohlávka na Pekárskej ulici, zdroj: Bohuš Kráľovič →

Všetky trnavské hostince sa snáď ani vymenovať nedajú, lebo také lokálne šenky boli hádam aj dva-tri na ulici. Legendárna bola Čukotka, malá krčma na rozhraní Dolnopotočnej a Radničnej uličky, ktorá si zahrala vo filme Námestie sv. Alžbety. Aj hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský vyrastal v rodine krčmára na Dolnopotočnej ulici. Na Paulínskej bola krčma Rudolfa Jägera ešte v druhej polovici minulého storočia. Na Pekárskej ulici vlastnil hostinec s vinárňou pôvodom Záhorák Štefan Belohlávek. Na zachovanej dobovej fotografii z prvej polovice 20. storočia vidno pred hostincom stanovisko miestnej dopravy. Začiatkom 30. rokov majiteľ podnik premenoval na Vinárňa a reštaurácia Sládek. Na Radlinského ulici vznikol v druhej polovici 20. storočia kultový podnik Stará pošta (je tam podnes), ktorý si názvom pripomenul starú budovu poštového úradu, ktorá však bola až do polovice 20. storočia v susednom dome.

↓ Reklama na Belohlávkovu vináreň z roku 1932, zdroj: ZsM                                Hostinec na Pekárskej 41 v roku 1958, zdroj: Dušan Belohlávek ↓           

Tesne za južnými hradbami stál zájazdový hostinec Polnitzký. Rodinný podnik sa dedil z otca (Lipot) na syna (Lajos) a približne v roku 1910 zmenil načas meno na Alžbetin hotel. V závere 19. storočia fungoval aj pre lepšiu klientelu, napríklad tam bývali ubytované návštevy, ktoré mali v Trnavskom divadle program – koncert, tanečné či iluzionistické vystúpenie. Po programe pre verejnosť sa smotánka nezriedka presunula k Polnitzkému, kde sa do noci pokračovalo v zábave, o čom sa občas zmienil redaktor Henrik Thinágl v článkoch v Trnavskom týždenníku. V roku 1926 sa v prízemnej budove hostinca predávalo víno a nápis na dome oznamoval, že tam sídli Roľnícka vzájomná pokladnica, ale už v roku 1928 prenajímala evanjelická obec prvé obchody v novom polyfunkčnom bytovom dome pod názvom Evanjelický dom. Objekt hotela sa zachoval o čosi ďalej v záhrade, je v ňom evanjelická fara a zborová miestnosť.

Ruch na dvore Alžbetinho hotela, pohľadnica okolo r. 1910, zdroj: Jozef Benko

Predaj vína v hostinci Polnitzky, okolo r. 1926, zdroj: Jozef Benko

Od juhu prijímal okolo r. 1900 furmanov s vozmi zájazdový hostinec Jozefa Hladila. Záprah sa dostal pohodlne veľkou bránou na dvor pod drevený prístrešok. Bolo postarané o kone i o návštevu. Neďaleko, priečelím na Hospodársku cestu stál hostinec Maxa Grünsteina. Vedľa dal postaviť Čech Eugen Steinhart v roku 1926 hotel Imperial. Majiteľ využil aktuálny dopyt a zriadil kultový podnik s kaviarňou, kde hrávala hudba, s letnou záhradou a v tej dobe s modernými hotelovými službami. Totiž, Polnitzkého i Hladilov podnik – dva známe trnavské zájazdové hostince na trase od stanice do centra v dvadsiatych rokoch 20. storočia svoju éru skončili a Imperial tú svoju začal.

Hladilov zájazdový hostinec bol zbúraný asi v polovici dvadsiatych rokov 20. storočia pre výstavbu Okresného domu v Trnave, Zdroj: album Ivety Veselej

← Na ulici SNP stál dom bývalého Grünsteinovho hostinca a vedľa bol od roku 1926 hotel Imperial (Park), fotografia cca 1980, archív autorky

 Reklama Grünsteinovho hostinca z roku 1926, archív autorky ↓

Aj roh ulíc Kollárova / Emmerova patril pôvodne hostincu, hovorilo sa mu U Kostolného. Pracovníci z neďalekej Okresnej odborovej rady ho volali ROH (Revolučné odborové hnutie) – „išli sme na ROH“. O kúsok ďalej na Emmerovej ulici stojí ešte jeden známy hostinec. František Fišera, ktorý začínal ako krčmár v hostinci u Svatého, sa v polovici 20. rokov 20. storočia osamostatnil a otvoril si vlastný podnik s letnou záhradou práve oproti továrni na čokoládu Fischer / Figaro. Od druhej polovice 20. storočia je podnik medzi Trnavčanmi známy ako Pezinská vináreň.

Reklama hotela Imperial z decembra 1926, ponuka z roku 1930 a reklama z roku 1939 prvý raz ako hotel Park s novým majiteľom

Oproti Seredskému mýtu – dnes na rohu Sladovníckej a Bernolákovej ulice bol postavený na začiatku 30. rokov 20. storočia Hotel Kriváň. Moderná, no neveľká budova lákala zákazníkov aj na dobrú kuchyňu v rámci svojej reštaurácie a na hudobný program cez rádiogramofón.

Záhrada vinárne Františka Fišeru – Pezinskej, pohľadnica, zdroj: ZsM ↓

←  U Kostelného na rohu Kollárovej a Leninovej ulice (Žarnova)

Za prvej republiky vítala cestujúcich a turistov na trnavskej stanici Nádražná reštaurácia, ktorú viedol dlhé roky Ján Karý. Musel byť veľmi známou osobou, pretože v roku 1935 vyšiel v novinách Nové Slovensko stĺpček k jeho päťdesiatke. Ján Karý (5. 4. 1885) prišiel do Trnavy z Čiech v roku 1919 ako tridsaťštyriročný muž údajne s bohatou praxou z rôznych štátov Európy i so skúsenosťou talianskeho legionára počas svetovej vojny. Nádražnú reštauráciu v Trnave viedol v čase svojej päťdesiatky už 16. rok. V tlači vyšlo viacero reklám na jeho podnik s tým, že obsluha je schopná s návštevníkmi komunikovať taliansky, francúzsky a anglicky.

Nádražná reštaurácia Ján Karý, reklama 1925, zdroj: ZsM →

Pre Trnavčanov – pamätníkov treba ešte spomenúť niekoľko kultových krčiem: U Tibenského na konci Moyzesovej ulice, Gulomet na Špačinskej, Saigon na Študentskej, U Krištofíka na rohu Tamaškovičovej a Zelenečskej, Koruna pri stanici... Všetky mali vo svojej dobe svojich štamgastov a tradícia nezanikla, okrem Koruny, ktorú zbúrali spolu s celou zástavbou pre stavbu novej stanice, existujú na svojom mieste aj dnes.

Hotel Kriváň, reklama z roku 1932, zdroj: ZsM

Koruna, hostinec pri stanici na Kollárovej ulici, okolo 1975, zdroj: Bohuš Kráľovič ↓

 

V Trnave nájdeme aj v súčasnosti klasické krčmy a pivárne, aj podniky s posedením pri hudbe – podnikatelia využívajú aj tie najmenšie dvory, záhrady a záhradky patriace k podnikom, alebo pivnice, ktoré vznikli rekonštrukciou podzemných priestorov. Dobré víno si chodia zákazníci vychutnať do vínoték. Súčasná Trnava sa hlási stále viac k svojim vinohradníckym tradíciám, ktoré propaguje aj prostredníctvom tradičných podujatí. V Trnave plynie vinársky rok od posvätenia mladých vín začiatkom roka, cez súťažnú prehliadku Víno Tirnavia po Deň vínnych pivníc v novembri. Bez burčiaku by nebol pravý trnavský jarmok. Trnavskí vinári zaznamenali úspechy dokonca aj v zahraničí a ich značky sú zárukou kvality, na ktorú si zvykli aj domáci fajnšmekri.

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

 

 

Zdroje:

Schneider Trnavský, Mikuláš: Úsmevy a slzy. Trnava – Bratislava 2015. Vydali Spoločnosť Mikuláša Schneidera Trnavského a Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum. ISBN 978-80-972146-0-9, s.49-50

Schiffer Wiliam: Tak sa to stalo, nič som nepridal. 1989. Vydavateľstvo Obzor Bratislava. ISBN 80-215-0047-6, s.23

Ladislav Urban, spomienkový text na stránke Edah.sk, dostupné na internete: http://edah.sk/family/ladislav-urban/50/

Informácie od Evy Hermanskej, vnučky majiteľov hostinca U kominára

Informácie od Trnavčanov z diskusie na stránke „Všetci, čo sme chodili na korzo“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.6 (11x hodnotené)

Hello

Trnavske Krcmy

Podla mna velmi dobre. Problem je iba s tym, ze ne-trnavcan alebo ja co nebyvam v Trnave od roku 1972 ... si nazvy ulic uz nepamatam. Niektore nazvy sa zmenili ... atd. Chcelo by to pridat aj nejake mapy. S podakovanim.

Trnavské krčmy

Vážený čitateľ, ďakujeme Vám za podnet, budeme ho tlmočiť autorke. Redakcia do jej autorskej práce nemôže zasahovať, ale je možné, že Simona Jurčová na základe Vášho podnetu uváži doplnenie názvov ulíc v 70. rokoch 20. storočia. Názvy mnohých ulíc sa však v minulosti viackrát menili a uviesť všetky by bolo dosť aj na samostatný článok Embarassed 
Dúfame, že nám zachováte priazeň aj v budúcnosti.

Sp srdečným pozdravom redakcia NzR

hxy3.20

hxy3.20

michael kors outlet


cartier watches


michael kors outlet online


hollister clothing


kobe shoes


louis vuitton handbags


pandora charms sale clearance


louis vuitton outlet


michael kors wallets for women


dior sunglasses


lebron shoes


tory burch outlet


burberry outlet


coach outlet online


oakley sunglasses wholesale


michael kors handbags


swarovski outlet


cheap oakley sunglasses


christian louboutin outlet


michael kors outlet online


oakley sunglasses


coach outlet


nike outlet


ecco shoes


nike soccer shoes


louis vuitton outlet clearance


juicy couture outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet stores


cheap jordan shoes


hollister clothing


coach outlet online


cheap oakley sunglasses


tory burch outlet


air max 90


michael kors handbags


michael kors outlet online


christian louboutin


longchamp handbags


louis vuitton outlet


lebron james shoes


michael kors


coach factory outlet


true religion outlet


michael kors outlet


burberry outlet store


cheap nfl jerseys


ralph lauren shirts


christian louboutin


louis vuitton outlet


nike air max uk


coach outlet online


cheap mlb jerseys


cheap nfl jersey


converse shoes


michael kors outlet


coach outlet online coach factory outlet


fitflops sale clearance


air max 90


rolex watches


louis vuitton handbags


adidas uk store


camisetas futbol baratas


michael kors canada


ferragamo outlet


pandora jewelry


louis vuitton outlet


nike huarache


beats by dre


ferragamo outlet


mlb jerseys


oakley sunglasses wholesale


hollister shirts


tory burch outlet


oakley sunglasses wholesale


ray ban sunglasses uk


hollister


coach factory outlet


cartier watches for sale


michael kors handbags


hollister clothing


air max 90


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


mont blanc pens


tory burch outlet stores


louis vuitton outlet


supra shoes sale


swarovski crystal


mulberry handbags sale


swarovski uk


cheap snapbacks


ray ban sunglasses


ferragamo shoes


ferragamo outlet


michael kors outlet clearance


kate spade handbags


cheap oakley sunglasses


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


rolex watches


ralph lauren polo


michael kors factory outlet


air force 1 shoes


mulberry handbags


kate spade uk


christian louboutin shoes


coach outlet online


gucci outlet


oakley sunglasses


gucci handbags


cheap oakley sunglasses


cheap ray ban sunglasses


coach outlet


true religion jeans outlet


new balance outlet


louis vuitton outlet


oakley sunglasses wholesale


michael kors outlet


louis vuitton handbags


ugg boots


cheap jordans


mlb jerseys


polo ralph lauren


coach outlet online


swarovski jewellery


longchamp handbag


tory burch outlet online


ralph lauren uk


oakley sunglasses


michael kors outlet


louis vuitton outlet


ray ban sunglasses uk


mac cosmetics


ralph lauren outlet


swarovski crystal


true religion canada


air max uk


gucci borse


nike outlet store


instyler


ralph lauren outlet


ferragamo outlet


iphone case uk


polo outlet stores


salomon outlet


michael kors outlet clearance


lebron james shoes


ralph lauren polo


coach outlet online


soccer jerseys wholesale


cheap ray ban sunglasses


cheap oakley sunglasses


oakley sunglasses wholesale


ralph lauren uk


michael kors handbags


kate spade handbags


nike air max 2015


pandora jewellery


links of london


polo ralph lauren


louis vuitton bags


cartier watches


louis vuitton


coach outlet store


louis vuitton outlet


kd shoes


michael kors outlet


kate spade outlet


louis vuitton outlet


kobe 9


rolex watches


nike mercurial


fitflops


fitflops shoes


adidas outlet


coach outlet


ralph lauren


nike roshe run shoes


ray ban sunglasses


rolex watches


nfl jerseys


cartier watches for women


hermes outlet


louis vuitton outlet stores


ray ban sunglasses


nike free running


nike roshe run


ferragamo shoes


michael kors outlet clearance


mbt shoes


louis vuitton borse


nike outlet store


sac louis vuitton pas cher


nike foamposite


uggs outlet


prada outlet


true religion jeans


cheap ray ban sunglasses


cazal outlet


swarovski outlet


louis vuitton outlet store


ferragamo shoes


fitflops sale clearance


louis vuitton


louis vuitton outlet


longchamp bag


hollister clothing


coach outlet online


oakley sunglasses wholesale


tods outlet online


nfl jerseys wholesale


coach factory outlet


oakley sunglasses


ray ban sunglasses


michael kors outlet clearance


mbt shoes outlet


christian louboutin uk


oakley sunglasses sale


coach factory outlet online


nike store uk


michael kors handbags outlet


rolex watches outlet


mulberry handbags


pandora outlet


polo ralph lauren


michael kors uk


coach outlet online


coach outlet


vans outlet


coach factory outlet


coach outlet


cheap ray bans


polo outlet


nike roshe run


cheap soccer jerseys


true religion jeans


yeezy boost


louis vuitton outlet online


cheap ray ban sunglasses


burberry outlet


mulberry outlet


michael kors outlet online


rolex orologi


tory burch outlet online


cartier watches


louis vuitton


true religion uk


adidas wings


tory burch outlet


coach factory outlet


oakley sunglasses


chrome hearts outlet


louis vuitton outlet


ralph lauren pas cher


replica watches


beats headphones


mcm outlet


gucci outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton uk


tory burch outlet online


coach outlet online


mulberry handbags


christian louboutin shoes


coach outlet clearance


true religion jeans


oakley sunglasses wholesale


chrome hearts


louis vuitton uk


ray-ban sunglasses


michael kors handbags


swarovski jewelry


nike outlet online


nike roshe run shoes


louis vuitton outlet store


louis vuitton


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


michael kors


ray ban sunglasses


montblanc pens


christian louboutin shoes


louis vuitton outlet


cheap nfl jerseys


hollister clothing


swarovski jewelry


polo ralph lauren outlet


true religion jeans


rolex watches for sale


prada shoes


ralph lauren polo


michael kors uk


valentino outlet


michael kors outlet


mizuno running shoes


michael kors outlet online


ray ban wayfarer


rolex outlet


instyler ionic styler


coach outlet online


true religion jeans sale


mulberry bags


air jordan 4


christian louboutin outlet


louis vuitton handbags


ugg uk


coach outlet online coach factory outlet


true religion jeans


ferragamo shoes


rolex outlet


cheap nba jerseys


reebok outlet store


ray-ban sunglasses


prada outlet online


rolex watches


ray ban sunglasses


michael kors handbags


swarovski jewelry


bottega veneta outlet


michael kors outlet clearance


ferragamo outlet


polo outlet


fitflops sale


cheap oakley sunglasses


lacoste polo shirts


hermes birkin


christian louboutin outlet


ray ban sunglasses


hollister sale


louis vuitton outlet


kobe 9 elite


ferragamo outlet


michael kors handbags sale


coach outlet


football shirts


burberry outlet sale


louis vuitton


coach factory outlet


air max 90


gucci outlet online


hermes belt


omega watches


jordan 4


christian louboutin outlet


hollister


hollister clothing


nike blazer pas cher


ralph lauren outlet


michael kors handbags outlet


thomas sabo


nike free 5


kevin durant shoes


nike roshe one


ferragamo shoes


air max uk


oakley sunglasses wholesale


michael kors outlet clearance


nike roshe run


michael kors outlet online


pandora jewelry


reebok shoes


fitflops uk


iphone case


coach factory outlet


oakley sunglasses


nba jerseys


polo outlet online


coach outlet online


thomas sabo charms


longchamp handbags


rolex watches for sale


michael kors handbags


lacoste pas cher


louis vuitton outlet clearance


michael kors factory outlet


polo ralph lauren


nike shoes for women


gucci outlet


salomon shoes


michael kors outlet clearance


cheap nhl jerseys


coach outlet clearance


polo outlet store


michael kors outlet


polo ralph lauren


ed hardy tshirts


lebron shoes


cheap ray bans


true religion jeans


jordan shoes


michael kors outlet online


true religion jeans


cheap ray ban sunglasses


yeezy boost


cheap jordans


michael kors handbags


valentino shoes


polo ralph lauren


nike air max


coach factory outlet


coach factory outlet


ralph lauren polo


ray ban sunglasses


mulberry bags


cheap jordans


tory burch outlet


ray bans


true religion outlet


christian louboutin outlet


louis vuitton


pandora charms


reebok shoes


tory burch outlet online


oakley sunglasses


michael kors outlet


rolex uk


new balance shoes


vans shoes


louis vuitton outlet


ray ban sunglasses


cheap oakley sunglasses


cheap jerseys wholesale


mizuno shoes


oakley sunglasses sale


cleveland cavaliers jerseys


ray bans


hollister shirts


ray ban sunglasses wholesale


oakley sunglasses


links of london jewellery


coach outlet store online


rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches


beats by dr dre


oakley sunglasses


fitflops sale clearance


oakley sunglasses wholesale


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren


nike air force 1


gucci outlet


ferragamo shoes sale


burberry outlet


cheap jordan shoes


michael kors outlet


louis vuitton outlet


michael kors outlet


polo ralph lauren


polo ralph lauren


herve leger dresses


louis vuitton outlet stores


coach outlet online coach factory outlet


pandora outlet


kate spade


beats headphones


adidas shoes


true religion jeans


coach factory outlet


ferragamo shoes


pandora jewelry


cheap football shirts


oakley sunglasses


louis vuitton outlet


louis vuitton


herve leger outlet


nike free running


michael kors outlet


oakley sunglasses


air max 90


coach outlet canada


fitflops shoes


adidas trainers


cartier watches


louis vuitton


prada handbags


michael kors outlet


ecco outlet


polo ralph lauren outlet


louis vuitton outlet stores


cheap jordan shoes


louis vuitton


true religion uk outlet


michael kors outlet online


asics


louis vuitton handbags


michael kors


ray ban sunglasses


ugg boots


oakley sunglasses sale


longchamp bags


louis vuitton pas cher


air max 90


ralph lauren polo


michael kors handbags clearance


ray ban sunglasses


polo ralph lauren


cheap jordans


true religion outlet


louis vuitton


cheap nba jerseys


adidas nmd runner


hermes bags


hermes belts


michael kors outlet online


ysl outlet online


coach outlet


true religion outlet


oakley sunglasses wholesale


gucci outlet online


christian louboutin sale


christian louboutin online


fred perry polo shirts


adidas uk


longchamp


omega outlet


polo ralph lauren


versace sunglasses on sale


coach handbags


oakley sunglasses


christian louboutin sale


soccer jerseys


coach outlet online


cheap ray ban sunglasses


foamposite shoes


coach outlet clearance


puma shoes


ralph lauren polo shirts


louis vuitton outlet


michael kors handbags outlet


michael kors factory outlet


yeezy boost 350


christian louboutin


marc jacobs outlet


longchamp handbags


coach outlet


polo ralph lauren outlet


cheap oakley sunglasses


michael kors wallets


chrome hearts


michael kors handbags


nike air max 90


true religion outlet


ralph lauren outlet


true religion jeans


kobe bryants shoes


nike outlet store online


nike air huarache


coach factory outlet


longchamp outlet online


cheap oakley sunglasses


cheap ray bans


mulberry bags


longchamp handbags


cazal sunglasses


louis vuitton


nba jerseys wholesale


fitflops sale clearance


mac cosmetics sale


michael kors outlet


adidas nmd runner


coach outlet


fitflops


oakley sunglasses


cheap ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


borse louis vuitton


pandora outlet


polo outlet


ray bans


coach factory outlet


hollister clothing


michael kors handbags clearance


coach outlet


michael kors bags


polo outlet


michael kors outlet online


kobe bryant shoes


coach outlet online


michael kors outlet


ray-ban sunglasses


coach outlet


oakley sunglasses


coach outlet store


michael kors outlet


ugg outlet


jerseys wholesale


fitflops


oakley sunglasses wholesale


polo ralph lauren


rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex


louis vuitton handbags


coach outlet


cheap oakley sunglasses


hollister uk


oakley sunglasses sale


nike trainers


los angeles lakers jerseys


coach factory outlet


los angeles lakers


christian louboutin shoes


nba jerseys


ralph lauren uk


polo outlet stores


cheap mlb jerseys


swarovski outlet


air max 90


hermes birkin bag


coach outlet store online


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton outlet


michael kors handbags


ray-ban sunglasses


true religion jeans


cartier outlet


kate spade uk


rolex watches


tory burch shoes


michael kors outlet


fred perry polo


ralph lauren uk


louis vuitton outlet online


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


longchamp outlet


polo outlet


louis vuitton outlet


borse gucci


cheap nfl jerseys


gucci handbags


ralph lauren outlet


cheap oakley sunglasses


louis vuitton


ray ban sunglasses


hollister clothing store


coach outlet online


fitflops outlet


fitflops sale clearance


converse shoes sale


beats by dr dre


asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano


mulberry sale


cheap jordans


louis vuitton handbags


cheap oakley sunglasses


coach outlet


oakley sunglasses


nhl jerseys


michael kors handbags


christian louboutin outlet


coach outlet


michael kors handbags


hollister


louis vuitton


burberry outlet store


ralph lauren outlet


ray ban sunglasses


michael kors outlet clearance


tory burch outlet online store


louis vuitton


michael kors outlet clearance


nike shoes


coach outlet


nike blazer pas cher


true religion jeans


oakley sunglasses


gucci outlet online


pandora outlet


oakley sunglasses


coach outlet online


mulberry outlet,mulberry handbags outlet


kobe shoes


cleveland cavaliers jersey


giuseppe zanotti outlet


cheap jordans free shipping


michael kors outlet


basketball shoes


michael kors


nike free run


rolex watches


versace sunglasses


true religion outlet


polo outlet


oakley sunglasses


burberry canada


nike roshe run


michael kors outlet clearance


reebok trainers


tory burch outlet online


true religion outlet


coach outlet online coach factory outlet


true religion outlet


polo ralph lauren


coach outlet


ugg uk


true religion sale


nike outlet store


ferragamo shoes


true religion jeans


coach outlet clearance


ralph lauren outlet stores


ray ban sunglasses


cheap nike shoes


coach outlet online coach factory outlet


oakley sunglasses


ralph lauren outlet


futbol baratas


longchamp handbags


christian louboutin


nike huarache


adidas nmd


coach outlet store online


longchamp outlet


lacoste shirts


fitflops sale clearance


puma outlet


coach outlet online


coach outlet online


beats by dre


coach outlet


rolex watches


nfl jersey wholesale


polo ralph lauren


coach handbags outlet


michael kors


adidas wings shoes


polo pas cher


michael kors uk


michael kors uk


cartier watches for sale


longchamp handbags


michael kors outlet clearance


beats headphones


air max uk


giuseppe zanotti shoes


mont blanc pens


louis vuitton handbags


coach outlet online


ray ban sunglasses


hermes outlet store


christian louboutin outlet


air max uk


louis vuitton


tory burch outlet


prada sneakers


basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes


gucci outlet


louis vuitton online


bottega veneta outlet online


coach outlet


cheap oakley sunglasses


longchamp outlet


christian louboutin shoes


swarovski crystal


polo outlet


burberry outlet


chrome hearts outlet


prada sunglasses for women


cheap oakley sunglasses


christian louboutin uk


fitflops


michael kors outlet


ed hardy clothing


marc jacobs sale


adidas nmd


michael kors outlet stores


coach outlet online


coach outlet online coach factory outlet


gucci bags


cheap jordans for sale


louis vuitton outlet


oakley sunglasses wholesale


michael kors canada


gucci site ufficiale


mulberry handbags


coach outlet store online


oakley sunglasses wholesale


fitflops


louis vuitton outlet


nike uk store


cartier watches


ralph lauren polo


louis vuitton outlet online


michael kors outlet clearance


ysl outlet


true religion outlet uk


michael kors outlet online


coach outlet clearance


jordan shoes


nike air huarache


supra shoes


juicy couture tracksuit


mcm backpack


mulberry handbags


mulberry handbags sale


cheap oakley sunglasses


soccer jerseys


coach factory outlet


coach outlet


longchamp outlet


fitflops sale clearance


christian louboutin outlet


tods outlet


louis vuitton outlet stores


swarovski crystal


nike free 5.0


ralph lauren


coach outlet online


nike trainers uk


ralph lauren


true religion jeans


gucci outlet online


mulberry outlet


adidas outlet store


nike free run


prada sunglasses


ralph lauren uk


louis vuitton outlet


coach outlet online


oakley sunglasses wholesale


prada outlet


ray ban sunglasses


polo ralph lauren outlet


hermes outlet


michael kors outlet clearance


ray ban sunglasses


fitflops uk


swarovski crystal


mulberry handbags


ralph lauren


coach outlet


louis vuitton outlet clearance


cartier outlet


longchamp outlet


polo shirts


air max 2015


cheap ray bans


michael kors handbags


nike roshe


michael kors outlet store


yeezy boost 350


christian louboutin shoes


oakley sunglasses


cheap oakley sunglasses


hollister canada


replica watches


mont blanc outlet


mulberry uk


michael kors outlet


beats by dre


swarovski crystal


oakley sunglasses


michael kors outlet


louis vuitton


snapbacks wholesale


cheap replica watches

chenlixiang

air max 2017


pandora charms outlet


yeezy boost 350 v2


ray ban sunglasses sale


michael kors outlet clearance


coach outlet


kate spade purses


moncler jacke outlet


cheap ray ban sunglasses


polo ralph lauren


louboutin pas cher


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


air jordan shoes


mcm bags


christian louboutin sneakers


michael kors handbags outlet


ralph lauren shirts


kd 9 shoes


michael kors outlet online


michael kors outlet


michael kors outlet clearance


birkenstock clogs


ralph lauren outlet


ray ban solbriller online


adidas yeezy boost 350


adidas ultra boost uncaged


rolex online store


canada goose jackets


ralph lauren shirts


kate spade sale


kate spade handbags


fitflop outlet


yeezy 350 v2


oakley sunglasses cheap


michael kors handbags clearance


michael kors


nba jerseys wholesale


gafas de sol ray ban 2017


new balance outlet


michael kors bags


ralph lauren outlet


polo ralph lauren shirts


adidas outlet store


ray ban zonnebril sale


jordan shoes


tory burch flip flops


vans outlet


cheap oakley sunglasses


kobe 12 shoes


cheap oakley sunglasses


oakley sunglasses outlet


cheap nfl jerseys wholesale


nfl jerseys wholesale


supra footwear


kobe 9 shoes


adidas outlet


nike shoes uk


rolex replica watches


coach outlet store online clearances


adidas neo sneakers


nike air max 2017


ugg boots outlet


coach factory online


coach outlet store online


levis outlet


cheap jordan sneakers


ralph lauren outlet


adidas originals tubular


nike soccer cleats


air jordan shoes


michael kors handbags clearance


nike free run


christian louboutin shoes


nike air max 90


ed hardy shirts


michael kors bags


burberry sale


christian louboutin sneakers


christian louboutin sneakers


louis vuitton outlet online


ralph lauren polo


coach factory online


ugg outelt


clarks outlet


burberry sale


louis vuitton


christian louboutin outlet


saint laurent handbags


oakley sunglasses outlet


oakley outlet


true religion outlet


mont blanc mountain pen


polo ralph lauren shirts


converse outlet


coach factory outlet


prada outlet


nike air max thea


birkenstock shoes


vibram fivefingers hurt


kobe 12 shoes


reebok classics


adidas nmd xr1


nike running uk


lebron 14 shoes


converse outlet store


oakley sunglasses wholesale


ralph lauren polo


ralph lauren outlet


coach purses


fitflops shoes


columbia outlet store


adidas originals uk


nike air max online


christian louboutin boots


michael kors handbags outlet


tory burch shoes


ray ban outlet


retro jordans


ralph lauren soldes


north face rain jackets


salomon boots


mlb jerseys cheap


adidas nmd xr1


coach outlet


ralph lauren outlet


ysl bags


fitflop sandals


sac longchamp


diego costa jersey


vans store


coach outlet store online clearances


the north face sale


adidas yeezy boost 350 v2


ray ban wayfarer


vans store


christian louboutin shoes


burberry outlet


ray ban online


adidas trainers uk


ecco boots


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


vans outlet store


fitflops sandals


michael kors outlet online sale


rolex datejust 2


longchamp bags


oakley outlet


adidas yeezy 350 boost v2


adidas predator


ralph lauren outlet


polo ralph lauren


coach outlet store online clearances


nike outlet online


nike air force 1 high


michael kors handbags


christian louboutin shoes


adidas trainers shoes


hermes bags


michael kors outlet clearance


supra outlet


coach outlet store online


nike roshe flyknit


asics outlet


christian louboutin sale


ray ban sunglasses


nike roshe run flyknit


michael kors purses


mcm belt


longchamp outlet


true religion outlet


nike cortez ultra


coach handbags


michael kors väska rea


louboutin heels


coach factory outlet online


valentino sandals


nfl jerseys


longchamp sale


coach factory outlet


fitflops sale


nike huarache women


nike huarache black


lebron 13 shoes


adidas yeezy


ray ban sunglasses sale


christian louboutin


cheap ray ban sunglasses


prada bags


clarks outlet


hermes birkin bag


tory burch sale


under armour shoes


adidas trainers


polo shirts wholesale


michael kors geldbeutel


coach outlet


yeezy boost


coach factory online


hermes handbags


oakley sunglasses discount


michael kors geldbeutel


lebron 11 shoes


montre rolex


michael kors outlet online


michael kors bags


adidas originals shoes


michael kors bags


adidas soccer cleats


michael kors outlet


adidas yeezy boost 350


prada handbags


michael kors bags


north face jackets


michael kors handbags


pandora outlet store


adidas nmd white


michael kors handbags


prada handbags


oakley sunglasses


fitflops clearance


polo outlet


coach bags


ralph lauren outlet


nike blazer sneakers


nfl jersey


true religion jeans


louboutin sale


mbt clearance


tory burch handbags


mbt outlet


coach outlet store online


adidas nmd


ray ban sunglasses cheap


coach outlet store online clearances


adidas outlet store


calvin klein jeans


new balance 990


ralph lauren outlet


cheap jordan shoes


tory burch flats


adidas nmd


polo ralph lauren shirts


true religion jeans


burberry sale


true religion sale


oakley vault


the north face jackets


nike sb stefan janoski


pandora jewelry outlet


coach purses


coach outlet store online


michael kors handbags


polo shirts


nike free run flyknit


adidas outlet


nhl jerseys


ferragamo outlet


ralph lauren


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350 v2 white


burberry scarf


kate spade outlet


reebok sneakers


cheap nfl jerseys wholesale


fitflops sandals


michael kors outlet online sale


longchamp les pliages


mlb jerseys wholesale


michael kors outlet


michael kors outlet online


coach outlet store online clearances


coach factory online


cheap mlb jerseys


air jordan


columbia sportswear


jordan shoes


ray ban eyeglasses


michael kors väska rea


ferragamo outlet


caterpillar work boots


birkenstock shoes


ray ban eyeglasses


true religion outlet


michael kors veske


ferragamo outlet


gucci outlet online


true religion outlet online


fitflops sale


michael jordan shoes


true religion jeans outlet


cheap jordan shoes


rolex oyster perpetual


hermes bags


ralph lauren italia


fitflops sale clearance


coach outlet online


michael kors tote bags


christian louboutin shoes


nhl jerseys wholesale


manolo blahnik outlet


polo outlet


nike air max shoes


michael kors handbags


kd 7 shoes


christian louboutin shoes


yeezy boost 350 v2


louboutin pas cher


adidas stan smith trainers


prada bags


oakley sunglasses sale


ray ban eyeglasses


michael kors outlet clearance


ralph lauren polo outlet


christian louboutin sneakers


nike trainers uk


coach outlet online


michael kors handbags


cheap snapbacks wholesale


michael kors handbags


chaussures le coq sportif


coach outlet


adidas yeezy boost 350


yeezy boost 350 pirate black


coach factory outlet online


pandora charms


hermes outlet


michael kors outlet clearance


new balance 999


rolex daytona


oakley sunglasses sale


pandora rings clearance


true religion outlet


adidas yeezy boost 350


salvatore ferragamo belt


montblanc pen


columbia outlet store


cheap jordans


the north face


henrikh mkhitaryan jersey


pandora jewelry outlet


mizuno sneakers


polo shirts


mac cosmetics outlet


salvatore ferragamo shoes


pandora rings


prada outlet


cheap oakley sunglasses


nike air max 90


birkenstock shoes


kate spade purses


coach outlet online


michael kors outlet online


converse shoes outlet


stan smith shoes


occhiali da sole ray ban


louboutin outlet


canada goose


oakley sunglasses outlet


adidas outlet


michael kors outlet


under armour shoes


coach outlet


michael kors outlet online sale


michael kors handtaschen


michael kors outlet online


nfl jerseys


jordan retro 13


valentino outlet


columbia shoes women


nike mercurial vapor


nike air max 2017


pandora bracelet


fred perry polo shirts


le coq sportif usa


michael kors geldbörse


adidas yeezy 350 boost


michael kors canada outlet


ed hardy jeans


roshe run shoes


air jordan shoes


louboutin outlet


ugg boots outlet


nike factory store


air jordan shoes


michael kors handbags clearance


nfl jerseys


converse sneakers


christian louboutin sale


clarks sandals


oakley vault


michael kors handbags


adidas yeezy


kate spade purses


nike factory store


cheap jordans


cheap mlb jerseys


coach outlet store online


nike air max


michael kors damenuhr


nike roshe 1


pandora bracelet


ray ban uk


michael kors outlet


coach outlet store online


adidas yeezy boost 350 v2


coach outlet store online clearances


ralph lauren t shirt


ralph lauren españa


adidas zx 750


2017.6.15chenlixiang