novinky z radnice

Maďarsko s nami susedí, ale o jeho súčasnej výtvarnej kultúre vieme sprostredkovane asi menej ako o iných krajinách. Pritom aj tvorba Maďarov na Slovensku akoby patrila viac Maďarsku ako nám. V Galérii Jána Koniarka sa budeme môcť oboznámiť s obomi. V Kopplovej vile budú od 16. februára 2017 osobne dve národn(ostn)é polohy u nás málo známej maďarskej kultúry reprezentovať maďarský sochár Attila Diénes z Magyarpolányu a slovensko-maďarský umelec Ottó Szabó, ktorý žije v Hosťovciach neďaleko Košíc a ktorý sa venuje sakrálnej a monumentálnej tvorbe, voľnej maľbe, grafike, sochárstvu, počítačovému a interiérovému dizajnu. Kurátorom projektu je Miroslav Procházka. Na spoločnej výstave sa tak stretne sochárstvo a plošné výtvarné techniky, maľba a grafika. A. Diénes o svojej tvorbe a jej koreňoch hovorí: „Socha je metamorfovaný materiál, životom okúzlená neživá hmota, kladivom pretransformovaná a potom leštená extáza, vykryštalizované emócie, ktorej materiálová skutočnosť je predsa iba povrch.“ Pre O. Szabóa je v diele zase dôležitá komunikácia s divákom, zreteľné pretlmočenie výtvarnej myšlienky (napr. čiara priestorovo vyjadrená drôtom obklopujúcim diváka v inštalácii Ráčte vstúpiť). Na výstave v GJK v Trnave, Kopplovej vile, predvedie svoje výtvarné majstrovstvo okrem iného v maľbách s námetom ľudskej tváre ako vyjadrením ľudského údelu.

Attila Diénes sa narodil v roku 1942 v Targu Mures (Transylvánia). V roku 1968 absolvoval v Cluji na výtvarnej akadémii Jon Adreescu sochárstvo. V roku 1970 sa stal členom rumunskej asociácie výtvarného a úžitkového umenia. Od roku 1980 je členom Tvorivej dielne výtvarníkov Targu Mures. Od roku 1988 žije v Maďarsku. V roku 1989 sa stal členom Združenia maďarských výtvarných umelcov, v roku 1990 Asociácie maďarských umelcov, v roku 1994 Združenia umelcov Veszprému, od roku 2004 je členom spoločnosti sochárov.

Jeho najznámejšie samostatné výstavy sa konali v Targu Mures, v Bukurešti, v Budapešti, vo Veszpréme, v Szentendre, v Norimbergu, vo Washingtone, v New Yorku a na mnohých iných mestách sveta. Početných skupinových výstav sa zúčastnil v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Holandsku, vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku a USA. Jeho pedagógmi boli Márton Izsák a András Koos. V roku 2011 mu bola udelená Munkácsyho cena, najvýznamnejšie ocenenie maďarských výtvarníkov. Jeho diela možno nájsť v rôznych múzeách, v zbierkach a na verejných priestranstvách. Jeho významné umelecké diela sú v Arkuse (Transylvánia), v Magyarpolány, v Szentkirályszabadja, v Kráľovej nad Váhom (SK), v Sâncraiu (Transylvánia), v Balatonszárszó, v Ópusztaszer, Kráľových Kračanoch (SK), Porrogu, Sâncraiu (Transylvánia), Targu Mures (Transylvánia), Veszpréme a Ajke.

Mgr. art. Ottó Szabó sa narodil v roku 1965 v Rožňave. V rokoch 1988 – 1994 študoval na VŠVU v Bratislave na Katedre grafiky, odbor Voľná grafika u Igora Rumanského, Vojtecha Kolenčíka a Róberta Jančoviča. V roku 2010 získal za kvalitu tvorby cenu Pro Cultura Hungarica. V roku 2014 získal za vynikajúce výsledky v oblasti výtvarného umenia Ocenenie Maďarskej republiky Kríž rytierskeho rádu. Zúčastnil sa na mnohých samostatných i skupinových výstavných podujatiach v krajinách V4 a v Rumunsku, jeho monumentálne a sakrálne realizácie zdobia mnohé interiéry budov aj krajinné exteriéry na Slovensku aj v Maďarsku. Okrem iného spolupracuje aj na ilustrovaní kníh.

Učí na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Zároveň vydáva Virtuálny časopis RovArt (www.rovart.sk), ktorý sa zaoberá aktuálnymi problémami súčasného kultúrneho a spoločenského diania. Založil Slobodnú akadémiu voľného umenia Rovás v Košiciach, taktiež sa stal predsedom združenia nezávislých umelcov a mladej inteligencie Rovás (1994), ktoré sa zaoberá organizovaním pravidelných výstav súčasných výtvarných umelcov, letnými workshopmi pre profesionálnych výtvarníkov a rozvojom talentov mladých umelcov. Tiež organizujú rôzne druhy tvorivých táborov, festivaly, domáce a medzinárodné sympóziá, workshopy, vzdelávacie prednášky a pod.

Výstava vytvorená v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom potrvá do 26. 3. 2017.

Foto:
Atilla-Dienes: Parky - pradiarky osudu

(mkv)

 

Zatiaľ nehodnotené