novinky z radnice

Skladba č. 34, Ján Kozinka, Pravda 8. 3. 1974, mat 5. ťahom (5 – 8). S najväčšou pravdepodobnosťou je druhým najvýznamnejším šachovým skladateľom v kráľovskom meste Trnava po Arnoldovi Pongráczovi (* 1810 – † 1890) Ján Kozinka (* 8. 2. 1937) z Modranky, ktorý o sebe prezradil: „Šach som sa naučil hrať od otca. Praktické skúsenosti som získal hraním s katolíckymi kňazmi v Modranke a Mederi. V rokoch 1952 – 53 som sa stal majstrom Gymnázia v Nových Zámkoch, Topoľčanoch (1953 – 54) a Trnave (1954 – 55). Bol som dorasteneckým majstrom kraja Nitra (1953 – 54) a účastníkom majstrovstiev ČSR v Ostrave. Som majster okresu Trnavy (1956 – 57) a okresu Pezinok (1957 – 58) v kategórii dospelých. Ďalej majstrom TJ Žabokreky, TJ Veľké Ostratice a Modranka. Okrem aktívnej šachovej činnosti som bol dlhoročným funkcionárom v Telovýchovnej jednote Modranke, okresnom i krajskom šachovom zväze. Ako tréner som šach naučil hrať takmer 150 záujemcov o „kráľovskú hru“ a z nich bolo osemnásť dievčat. Taktiež som robil rozhodcu v nižších súťažiach. Hral som korešpondenčný šach, pokiaľ som nedospel k presvedčeniu, že v tejto oblasti šachu vyhráva ten, kto má kvalitnejší šachový program.“

Vráťme sa k jeho šachovej kompozičnej tvorbe. Svoju prvú skladbu uverejnil ešte ako 17-ročný v r. 1954. K šachovej skladbe viedol aj svojho syna Romana, ktorý však viacej inklinuje k praktickému šachu. Zložil okolo sto šachových skladieb. Väčšinou sú to trojťažky, mnohoťažky a pomocné maty, kde začína čierny a pomáha bielemu dať čiernemu mat. Viacero jeho skladieb bolo niekoľkokrát reprodukovaných v šachových rubrikách novín i časopisov, a preto sme vybrali na ukážku jednu menej známu mnohoťažku uverejnenú v známom denníku na Slovensku ešte r. 1974. Začína v nej biely a dá čiernemu mat najneskôr piatym ťahom. V zdanlivej hre, ak by bol na ťahu čierny, je na šach bielemu kráľovi pripravený variant: 1. - Va2+ 2.S:a2+ Kh7 3.S:b1+ c2 4.S:c2+ d3 5.S:d3 mat. Ako sa zmení riešenie po správnom úvodníku (prvom ťahu bieleho)? Zodpovedanie tejto otázky ponechávame pre našich čitateľov – riešiteľov.

Janko žije ako dôchodca, ale ešte skladá šachové skladby. Občas ho môžeme stretnúť za šachovnicou svojho klubu v Trnave – Modranke. Bol vášnivým hubárom, ale teraz si skôr zájde namočiť svoje ubolené telo do termálnej vody v Podhájskej. Zorganizoval niekoľko riešiteľských súťaží a viedol šachové rubriky, napr. aj v Trnavskom hlase (1975 – 78). Rád sa kriticky vyjadruje k šachovému dianiu okolo seba, ale šachová rubrika v NzR sa mu páči, je s ňou spokojný a odporúča v nej ďalej pokračovať.

Pri príležitosti významného životného jubilea želáme Jánovi Kozinkovi do ďalších rokov života pevné zdravie primerane jeho veku, veľa príjemných chvíľ strávených nad šachovnicou, nech zloží veľa zaujímavých skladieb pre šachových riešiteľov a zostane ešte dlho medzi nami.

Riešenie skladby č. 33 (Kollárik): 1.gxh3? De1+ 2.Kg2 (2.Kg4? Dh4 mat) 2. - De2+ 3.Kg1 De1+ s remízou večným šachom. 1.Dh7! De1+ 2.Kh2 (2.K×h3? Dh4 mat) 2. - Sf5 (2. - S×g2 3.D×h6+ Kf7 4.Dh7+ Kf6 5.Dh8+ Kf7 6.Je5+ Ke7 7.Dg7+ Kd6 8.Dd7+ Kc5 9.Jd3+, 8. - K×e5 9.De8+ +-; 2. - Dh4 3.De7+ Kg6 4.g3 Da4 5.Je5+ Kf5 6.Jd7 Dd4 7.Df7+ Df6 8.D×f6 mat, 6. - Dc2+ 7.K×h3 g4+ 8.f×g4+ Kg6 9.Jf8 mat, 6. - Kg6 7.Jf8+ Kh5 8.Df7 mat, 7. - Kf5 8.De6 mat) 3.D×h6+ Sg6 4.Dh8+ Ke6 (4. - Kf7 5.Je5+ Ke6 6.Jxg6 Dd2 7.De5+ +-) 5.Dg8+ (5.Dc8+? Kd6 6.Ja7 De5+ 7.g3 De2+ 8.Kh3 Sh5 9.Dc6+ Ke5 10.Db5+ D×b5 11.J×b5 S×f3 =, 10.f4+ g×f4 11.Dc7+ Ke6 12.D×f4 Sf3 13.g4 S×g4+ 14.D×g4+ D×g4+ 15.K×g4 =) 5. - Kf6 (5. - Kd7 6.Jb8+ Kc7 7.Ja6+ Kb7 8.Jc5+ Kb6 9.D×g6+ K×c5 10.D×g5+ +-) 6.Dd8+ (6.Df8+? Sf7 7.Dh8+ Df5 8.Dh6 Dh4+ 9.D×h4 g×h4 10.Kh3 Kg5 =) 6. - Kf5 (6. - Kf7 7.D×g5 Sb1 8.Je5+ Kf8 9.Df6+ Kg8 10.f4 +-) 7.Df8+ Ke6 8.De7+ Kd5 9.D×e1 K×c6 10.De6+ a biely vyhrá. Biely musí byť pri šachovaní čierneho kráľa dámou opatrný, aby sa nedostal do remízového variantu.

(GK)

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 1.4 (7x hodnotené)