novinky z radnice

Inovať obalila konáre stromov na Kapitulskej ulici v Trnave. Toto zákutie je kúzelné počas všetkých štyroch ročných období. Miesto tíško opatruje svoju históriu plnú tajomstiev zo života predošlých generácií. Kedysi sa na nej odohrali stovky príbehov mnohých Trnavčanov, v každom dome iné. Na pozadí života trnavskej meštianky Ilony (Heleny) Rieglerovej, rod. Ujháziovej sa pozrieme bližšie na viac generácií a takmer sto rokov jednej rodiny a domu na Kapitulskej ulici číslo 3.

Celým menom Helena Štefánia Jolana Ujháziová sa narodila 19. januára 1894 v Smoleniciach Jánovi Arpádovi Ujházimu (1861), sekretárovi na pálffiovskom panstve, a Štefánii, rod. Vajmárovej (1871), z Trnavy. Krstnými rodičmi boli trnavský advokát August Očkovský a babička novorodeniatka Helena Vajmárová z Trnavy. Doma volali dievčatko Ilonka a rané detstvo prežila v Smoleniciach s rodičmi a o tri roky mladším bratom Mikulášom.

Prejdeme sa trochu históriou a pozrieme sa na jej rodostrom. Starým otcom z otcovej strany bol trnavský advokát Ľudovít Ujházy (1823) pôvodne z Lučenca a starou mamou Hermína, rodená Vozárová (1825). Aj oni bývali v Trnave, vtedy na adrese Tirnavia 414, dnes Kapitulská 3. Ilonkin otec Ján Arpád (1861) mal ešte dvoch bratov a štyri sestry, medzi nimi aj Jolanu Adelaidu (1862).

Na tomto mieste urobíme malú odbočku od hlavného príbehu, pretože osudy trnavských rodín sú mnohokrát rozlične poprepletané. Jolana Adelaida Ujháziová sa vydala za Teodora Koristku a život ju odvial na istý čas do Čachtíc. Po čase sa zrejme Koristkovci prisťahovali do Trnavy do rodičovského domu, kde sa odvíjal príbeh iného dievčatka – Ludoviky, ktorá dostala možno svoje meno po starom otcovi Ludovikovi (Ľudovítovi) Ujházim – advokátovi v Trnave. V dospelosti sa vydala za Michala Windischa, trnavského mestského zverolekára. Táto rodina bola v prvej polovici 20. storočia jednou zo starosvetských trnavských rodín, kde pulzoval život, kde sa stretávala spoločnosť, kde organizovali spoločenské stretnutia s „rodinným muzicírovaním“. Pani Windischovú osobne poznal aj prvý historik Krajského múzea v Trnave Dr. Ovídius Faust. Kupoval od nej prvé predmety do historickej zbierky múzea, ktorú začal budovať. Tak sa tam dostali aj jej rodinné albumy s fotografiami.

Vráťme sa však späť k Ilonke. Jej starí rodičia z maminej strany bývali tiež v Trnave. Matkiným otcom bol Mikuláš Vajmár (1818), podnikateľ a spolumajiteľ prvého cukrovaru v Trnave. Jeho otec Mikuláš, pôvodným priezviskom Vajmajer, podnikal v Suchej nad Parnou podobne ako jeho predkovia v pivovare. Niekoľko súrodencov sa narodilo mame Cecílii, rod. Červinkovej, ešte v Suchej, ale Mikuláš ml. (1818) a jeho brat Karol Ferdinand (1821) už v Trnave, na adrese Tirnavia 7, extra muros – mimo hradieb, teda na predmestí.

Bratia Mikuláš a Ferdinand Vajmárovci viedli neskôr fabriku na spracovanie cukrovej repy, ktorá stála v priestore majerov pri dnešnej Hlbokej ulici. Približne v rokoch 1840 – 65 to bol jediný väčší podnik v Trnave, zamestnával okolo 30 robotníkov. Cukrovú repu zvážali z neďalekých Bučian od grófa Zaya. Cukrovar produkoval 350 – 450 q cukru ročne a k jeho úpadku prispelo aj to, že majitelia neinvestovali peniaze na modernizáciu či rozšírenie podniku. Výroba časom stagnovala a cukrovar postupne v rokoch 1863 – 65 

zanikol.[1] Tradícia tohto podniku doznievala dlho v povedomí Trnavčanov, ešte na mape z roku 1895 sa polia na tomto mieste označovali miestnym názvom „Nad starú fabriku“.

Mikuláš Vajmár ako zrelý muž a súkromný podnikateľ (adresa Trnava 134) stretol v Trnave mladú ženu, a napriek vekovému rozdielu 23 rokov si ju vzal za manželku. Helena, rod. Matušková, pochádzala z rodiny skalických súkenníkov, jej otcom bol František Matuška a matkou Viktória, rod. Pokorná (1808). Celým menom Emma Julianna Helena Victoria Matušková (1841) sa dostala do Trnavy zrejme s otcom, ktorý pravidelne navštevoval sklady súkna, ktoré mal Skalický cech súkenníkov v Trnave. Musela to byť skutočne veľmi pekná mladá žena, lebo rodinná tradícia podnes zachováva informáciu, že ju volali „Schöne Heléne – pekná Helena“. Údajne, keď ju Mikuláš cez okno kaviarne prvý raz uvidel ísť po trnavskej ulici, hneď si povedal, že musí byť jeho manželkou. Prvý syn Mikuláš sa im narodil vo februári 1859 (zomrel však ako päťročný), takže svadba bola ešte v roku 1858 a nevesta mala len sedemnásť. Nasledovali ďalšie deti: syn Koloman (1860), neskôr bankový úradník vo Viedni, syn Mikuláš (1865), neskôr lekár v nemocnici v Bratislave, dcéra Štefánia (1871) a syn Adalbert / Béla (1874), neskôr tragicky zahynul (vraj sa utopil z nešťastnej lásky). V matrikách pri narodení detí je uvedená opäť adresa Tirnavia 7, za hradbami.

Albumy s fotografiami od Ilony Ujháziovej aj Ľudoviky Windischovej sú uložené v zbierke Západoslovenského múzea v Trnave. Mnohé fotografie sa v nich opakovali, a tak sme zistili, že obe dámy mali spoločných starých rodičov – boli sesternice. Fotografie v albumoch približujú podoby členov široko rozvetvenej rodiny. Podľa nich vieme, ako vyzerala pekná Helena ako mladé dievča i ako matka už dospievajúcej dcéry Štefánie. Z rozprávania príbuzných to bola energická, rozšafná žena, rada sa zabávala a tancovala na plesoch a báloch až v Budapešti či Viedni. Jej dcéra Štefánia Cecília Vajmárová (1871 –1951) si vzala za manžela Dr. Jána Arpáda Ujháziho, sekretára na pálffiovskom panstve v Smoleniciach, kam nasledovala manžela. Práve tam sa im narodila Ilonka (1894 – 1984) a jej brat Mikuláš (1897 – 1934). Cez genealógiu rodu sme sa dostali na začiatok príbehu – teda k Ilonke, ktorá sa okolo roku 1900 s rodinou presťahovala do Trnavy, do domu starých rodičov na Kapitulskej ulici.

Dom bol dvojpodlažný v tvare písmena L, čiastočne podpivničený. Uličná časť bola obytná a poschodová, dvorové krídlo prízemné a tvorilo hospodársku časť – chlievy, maštale, šopy. Zadná časť dvora bola uzatvorená mestskými hradbami s bránkou do „Všivavého hájička“. Bol to veľkorysý dom, dnes by sme povedali viacgeneračný.

Manželia Ujháziovci udržiavali kontakt s rodinnými príslušníkmi, navštevovali sa navzájom, cestovali do kúpeľov, k príbuzným a priateľom do Budapešti i Viedne. Aj v Trnave žili bohatým spoločenským životom, prijímali návštevy a usporadúvali hostiny. Milovali hudbu, operu, koncerty, ich častým návštevníkom bol Mikuláš Schneider Trnavský s rodinou. Ilonka sa od detstva zúčastňovala príprav hostín a napríklad už ako osemročná „planírovala šnicle“. Doma sa hovorilo bežne po maďarsky, nemecky aj slovensky.

Ilonka navštevovala v Trnave ľudovú školu a meštianku (1900 – 1908) a zároveň študovala hru na klavír na trnavskom konzervatóriu, kde v rokoch 1905 a 1906 dostala ocenenie za usilovnosť. V rokoch 1915 – 19 pokračovala ako súkromná žiačka v štúdiu na učiteľskom ústave v Trnave a vo voľnom čase bola nadšenou divadelnou ochotníčkou. Fotografie v starých albumoch sú obrazovým dokumentom jej doby a života, zachytávajú detstvo s bratom Mikulášom v Smoleniciach, mladosť, školu a divadlo, letá u strýka Feri báčiho Vajmára vo Vígľaši, vilu v Suchej i majer na trnavskom predmestí.

Pri rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku I. ČSR prišli do Trnavy českí žandári a zatkli Ilonkinho otca Arpáda aj brata Mikuláša ako príslušníkov maďarskej národnosti. Oboch odviedli do Brna na Špilberg, ale aj vďaka Ilonkinej intervencii ich po mesiaci prepustili domov. Ujháziovci sa politicky neangažovali.

Ilonke v tom čase dvoril pekný mladý dôstojník. Bola zamilovaná a šťastná, keď prišiel na návštevu so svojím otcom, aby sa predstavil jej rodičom. Návštevu prijali aj pohostili, no pri rozlúčke ich už na ďalšie stretnutie nepozvali. Podľa dobových zvyklostí to pre mladého muža znamenalo, že sa viac nemôže uchádzať o Ilonkinu ruku. Obaja boli sklamaní a Ilonka sa s ním viac nesmela stretávať a dokonca ani pristúpiť k oknu, aby ho videla. Dôstojníka prevelili do Šopronu a Ilonka odišla študovať do Budapešti na Erzsébeth – Nőiskola (1919 – 1922). Získala tam vyššie vzdelanie a diplom učiteľky na meštianskej škole.

So svojim budúcim manželom, lesným inžinierom Adalbertom Rieglerom (1891 –1926) zo Záhoria sa zoznámila, keď prišiel s matkou navštíviť Ilonkinu starú mamu Helenu Vajmárovú, rod. Matuškovú, pôvodom Skaličanku. Béla bol vysoký mladý muž, čerstvý vdovec. Padli si navzájom do oka a on jej o dva týždne po prvej návšteve poslal pár prepelíc, bol totiž lesným správcom v Niklasove (dnes Lakšárska Nová Ves). Vydávala sa ako 27-ročná v lete (27. 7. 1922) a presťahovala sa za manželom a jeho malou dcérkou do horárne. Stala sa totiž nevlastnou matkou Edity Rieglerovej, ktorej mama, Bélova prvá manželka, zomrela po pôrode (1921). Ilonku však nečakali šťastné roky mladej vydatej ženy, osud všetko zariadil inak. Zo spoločného syna Egona (1924) sa manželia dlho netešili, zomrel začiatkom roku 1925 ani nie ročný. V roku 1926 zomrel aj jej manžel Adalbert (Béla) a Ilonka sa stala štyri roky po svadbe vdovou.

V roku 1927 odišla mladá vdova študovať do Švajčiarska na univerzitu v Lausanne francúzsky jazyk. Potom robila v Londýne spoločníčku jednej vzdelanej lady, aby sa zdokonalila v angličtine. Lady bola spoločenská, často navštevovaná osoba. Ilonka sa raz rozhodla, že Angličanom predstaví slovenskú kuchyňu, a pre hostí navarila veľký hrniec makových slížov. Ako naberala pochúťku na taniere, jeden mladý gentleman vyskočil od stola a utiekol von. Keď za ním vyšla zistiť, čo sa stalo, on – bledý, opretý o stenu sa spýtal: „Ako môžete jesť tie húsenice?“

Po návrate domov žila so svojou matkou Štefániou a starou matkou Helenou Vajmarovou v Trnave a tešila sa z návštev svojej nevlastnej dcéry Editky (1921), ktorá po otcovej smrti vyrastala u starých rodičov z maminej strany v Skalici. S Ilonkou mali pekný vzťah, pravidelne u nej trávila voľný čas ako dieťa a navštevovala ju aj ako dospelá žena.

Ilonkin brat Mikuláš si vzal za manželku Magdu Prugerovú z Karlovej Vsi v Bratislave, z rodiny majiteľov hotela Carlton. Spočiatku pracoval ako hospodársky správca v Kráľovej pri Senci, no prepukla uňho tuberkulóza, následok z vojny. Na liečenie v Tatrách i vo Švajčiarsku ho sprevádzala manželka. Liečenie nebolo úspešné a keď sa choroba naplno prejavila, presťahovali sa k matke Štefánii na Kapitulskú ulicu do Trnavy, kde v roku 1934 Mikuláš zomrel. Magda sa neskôr vydala za Pavla Vladimíra Szomoraya a odišla do Rožňavy.


Počas druhej svetovej vojny, v dobe deportácií našli niektorí trnavskí židia u Ilonky a jej matky na Kapitulskej ulici viac ráz úkryt. Ľudia k nim chodili počúvať rádio, hlavne zahraničné správy z Londýna a Moskvy, a preto boli obe ženy vypočúvané a šikanované gardistami (židia museli odovzdať rádiá). Vo svojom byte prichýlili načas Zlaticu Grossovú, rodinu Ernesta Rosenberga a jeho svokru pani Eferovú. Rosenbergovcov napokon gardisti dostihli a deportovali, ale podarilo sa zachrániť aspoň ich syna, vtedy asi 11 ročného chlapca Janka. O chlapca sa starali a skrývali ho do konca vojny vo svojom dome na Kapitulskej ulici, až kým sa oňho neprihlásil jeho tútor Arpád Efer z Londýna. Po vojne mu pomohli vycestovať 23. 11. 1945 do Veľkej Británie. Na požiadanie Štefánie Chiappori, rod. Vyskočilovej, poskytli nocľah francúzskym utečencom z nemeckého zajateckého tábora, ktorí prišli do Trnavy. Pomohli im ilegálne prejsť do Maďarska, dali im šaty, potraviny, mapy, kompas a určili spoľahlivú osobu na podávanie správ.

Keď prišiel do Trnavy ruský front, do domu na Kapitulskej ubytovali vojakov s kapitánom, ktorí zabrali izby na prvom poschodí. Na ich správanie si nikto nespomínal v dobrom... „Kapitán hral na klavíri a so spoločníkmi pili až do nemoty, pokiaľ neodpadli. Keď mu niečo nebolo po vôli, vytiahol pištoľ, mával ňou a v hneve a strieľal do stropu. Vtedy sa mu pratali všetci z cesty. Inokedy zas prišli Ilonku a jej matku Štefániu navštíviť staré dámy – priateľky. Jedna bola tenučká, mala umelý chrup a na hlave parochňu. Kapitán hral, spievali sa ruské pesničky, popíjali a kuchár Aľjoša za všeobecnej veselosti schytil starú dámu okolo pása, obrátil hore nohami, sukne jej spadli a točil, točil ju dokola. Ona, chudera, kričala, jednou rukou si pridŕžala protézu a druhou parochňu.“

Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 odobrali Ilonke a jej matke československé štátne občianstvo a skonfiškovali im všetok nehnuteľný majetok, pretože sa hlásili k maďarskej národnosti. Na množstvo odvolaní im napokon občianstvo vrátili, ale majetok nie. Do ich domu nasťahovali ďalších nájomníkov, obom starnúcim ženám nechali kuchyňu a dve izby na poschodí. Za užívanie bytu museli platiť nájomné. Ilonka začala učiť hru na klavír a jazyky – nemčinu, angličtinu, francúzštinu i maďarčinu, aby zarobila nejaké peniaze. Vystriedalo sa u nej veľa žiakov, napríklad aj neskôr známa herečka Soňa Valentová. Dom na Kapitulskej bol aj vtedy plný ľudí, ktorí sa chceli naučiť čosi viac, ako im ponúkala doba.

Ilonku néni poznala celá Kapitulská ulica a veľa starých aj mladších Trnavčanov, mala priateľov zo starosvetských rodín, často sa vzájomne navštevovali. Keď už sama nevládala udržiavať domácnosť, pomáhala jej suseda, pani Gizela Palčíková s celou rodinou, pán Šani Jagoš, na ktorého sa často obracala s prosbou o pomoc, pani Klára Koššovičová, pani Brestovanská z Kopánky, fotograf pán Riška, rodina Slnčíková a rad ďalších dobrých ľudí.


Jej nevlastná dcéra Edita Rieglerová sa vydala v Skalici za Františka Tychlera a svoju nevlastnú mamu neprestala navštevovať ani ako dospelá žena s vlastnými deťmi, ktorým bola Ilonka láskavou babičkou. Štefánia Ujháziová, dcéra „peknej Heleny“, zomrela v Trnave v roku 1951 a Ilonka v roku 1984. Hrobky oboch rodín Ujháziovcov aj Vajmárovcov boli na starom cintoríne za trnavským cukrovarom. Na žulovom náhrobnom kameni Vajmárovcov boli mená Mikuláš – statkár (1818 – 1900), Helena, rod. Matuška (1841 – 1924), Mikuláš ml. – lekár (1865 – 1894), Béla (1874 – 1886) a Egon Riegler (1924 – 1925). Ujháziovská hrobka strážila pamiatku Arpáda Ujháziho, manželky Štefánie, rod. Vajmárovej (1871 –1951) a ich syna Mikuláša (1897 – 1934).

Po likvidácii starého cintorína pripomína pamiatku oboch rodín na Novom cintoríne jednoduchý čierny žulový náhrobný kameň s nápisom: Hrobka rodiny Vaymár – Ujházy. Čitateľ tohto príbehu sa možno niekedy pristaví pri hrobe, jednoduchom i vznešenom zároveň. Tam, bez mena a dát, odpočívajú členovia dvoch známych trnavských rodín. Ilona Rieglerová, rod. Ujháziová z domu na Kapitulskej ulici odpočíva v Skalici pri svojom manželovi Bélovi.

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave


[1] Vadkertyová K.: Dejiny cukrovarníckeho priemyslu a pestovania repy na Slovensku v r. 1800 – 1918. Bratislava 1972, s.16

Zdroje:
Rodinné príbehy sú vyznačené v texte kurzívou, zverejnené sú s láskavým dovolením pani Edity Tychlerovej a autorke ich poskytol jej syn František Tychler s manželkou Elenou zo Skalice.

Zdroje fotografií:

Zbierkový fond Západoslovenského múzea v Trnave
Rodinný archív Tychlerovcov

Fotografie:

01 – Helena Vajmárová, rod. Matušková, „pekná Helena“, zbierkový fond ZsM

02 – Mikuláš Vajmár, zbierkový fond ZsM

03 – Helena Vajmárová s dcérou Štefániou, zbierkový fond ZsM

04 – Štefánia Ujháziová s dcérou Ilonkou, zbierkový fond ZsM

05 – Ilonka a Mikuláš Ujháziovci, archív rodiny Tychlerovej

06 - Ilonka a Mikuláš v Smoleniciach, archív rodiny Tychlerovej

07 – Detstvo v Smoleniciach, archív rodiny Tychlerovej

08 – Fotograf Gyula Schmidt fotí rodinu Ujháziovcov v Smoleniciach na dvore, 1902, archív rodiny Tychlerovej

09 – Fotografia rodiny Ujháziovcov, Gyula Schmidt, 18. 5. 1902, archív rodiny Tychlerovej

10 – Ilonka na školskej fotografii v strednom rade prvá zľava, okolo roku 1900, archív rodiny Tychlerovej

11 – Portrét Ilonky od fotografa Kabátha z roku 1917, archív rodiny Tychlerovej

12 – Ilonka v divadelnom kostýme, archív rodiny Tychlerovej

13 – V triede so spolužiačkami, archív rodiny Tychlerovej

14 – Ilonka s priateľkou Belou v Opatiji,1913, archív rodiny Tychlerovej

15 – Svadobná fotografia Ilonky a Bélu Rieglera, 27. 7. 1922, archív rodiny Tychlerovej

16 – Ilonka s nevlastnou dcérou Editkou po prvýkrát spolu v Niklasove, 16. 4. 1922, archív rodiny Tychlerovej

17 – Portrét z roku 1923, Kabáth, archív rodiny Tychlerovej

18 – Ilona so synom Egonom, Kabáth 1925, archív rodiny Tychlerovej

19 – Dom na Kapitulskej ulici,1903, zbierkový fond ZsM

20 – Ilonka doma na Kapitulskej ulici, archív rodiny Tychlerovej

21 – Vila s vinicou v Suchej nad Parnou, archív rodiny Tychlerovej

22 – Dom Ujháziovcov, asi v Smoleniciach, 27. 5. 1901, archív rodiny Tychlerovej

23 – Majer Ujháziovcov na obraze maľovanom Ilonkou, archív rodiny Tychlerovej

24 - Mikuláš Ujházi ako vojak v prvej svetovej vojne, odkiaľ prišiel s tuberkulózou, Kabáth 1917, archív rodiny Tychlerovej

25 – Svadba Ilonkinho brata Mikuláša s Magdou Prugerovou, archív rodiny Tychlerovej

26 – Ilonka s vnučkou Editkou Tychlerovou ml., archív rodiny Tychlerovej

27 – Hrobka Vajmárovcov na starom cintoríne, archív rodiny Tychlerovej

28 – Hrobka Ujháziovcov na starom cintoríne, archív rodiny Tychlerovej

29 – Adela Ujháziová a Teodor Koristka, Gustáv Löger – Nitra, zbierkový fond ZsM

30 – Dr. Michal Windisch, neskôr trnavský mestský zverolekár, Rivoli – Budapešť, zbierkový fond ZsM

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.9 (15x hodnotené)

jual baja murah

? Kemampuan mengelasnya sedikit? Kemampuan membentuknya tidak sebagus austeniticJual besi hollow
Jual besi hollow
Toko besi siku
Jual pipa besi
Toko pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan bentuk tas
Supplier Besi H beam
Agen Wiremesh Besi baja
Jual plat kapal besi baja
Pabrik besi beton master steel ms jual hp asus murah jual hp asus murah
undangan pernikahan simple
Supplier besi hollow
Supplier besi hollow
Toko pipa besi baja sch 40 sch 80
Supplier pipa besi
Toko besi hollow
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan ada fotonya
Supplier Besi Beton
Toko Wiremesh Besi baja
Supplier plat kapal besi baja
Pabrik besi beton ksty
Toko besi hollow
Toko besi hollow
Toko Plat besi
Toko pipa besi
Toko besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan aneh
www.sentrabesibaja.com
Jual Wiremesh Besi baja
Toko plat kapal besi baja
Pabrik besi beton krakatau steel
Agen besi hollow
Agen besi hollow
Toko besi h beam
Agen pipa besi
Toko besi wf baja
undangan pernikahan amplop
Pabrik Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Harga Wiremesh Besi baja
Agen plat kapal besi baja
Pabrik besi beton jcac
Pabrik besi hollow
Pabrik besi hollow
Toko besi wf
Pabrik pipa besi
Toko besi unp
undangan pernikahan batik
Pabrik Bondek Cor
Pabrik Wiremesh Besi baja
Pabrik plat kapal besi baja
Pabrik besi beton interworld steel is
Distributor pipa besi
Distributor pipa besi
Toko wiremesh
Distributor sch 40
Toko besi siku
undangan pernikahan murah
Pabrik Atap Spandek Sni
jual laptop asus jual laptop asus
jual laptop asus murah jual laptop asus murah
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
Distributor Besi Siku Baja
Distributor besi siku baja
Pabrik besi beton gunung garuda
Harga pipa besi
Harga pipa besi
Toko besi unp
Harga sch 40
Toko Plat besi plat kapal
undangan pernikahan online
Pabrik Plat Bordes Kembang
Supplier Besi Siku Baja
Harga besi siku baja
Pabrik besi beton delcoprima
Jual pipa besi
Jual pipa besi
Toko besi cnp
Jual sch 40
Toko besi h beam baja
undangan pernikahan anti mainstream
Pabrik Plat Besi Hitam
Agen Besi Siku Baja
Jual besi siku baja
Pabrik besi beton cakra steel cs
Supplier pipa besi
Supplier pipa besi
Toko besi hollow
Supplier sch 40
Toko besi cnp
undangan pernikahan cantik dan murah
Pabrik Plat Kapal Bki Krakatau Steel
Toko Besi Siku Baja
Supplier besi siku baja
Pabrik besi beton bjku
Toko pipa besi
Toko pipa besi
Toko besi beton Sni Ulir Polos
Toko sch 40
www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan unik
Pabrik Jual Besi Siku Baja
Jual Besi Siku Baja
Toko besi siku baja
Pabrik besi beton Sni Ulir Polos
Agen pipa besi
Agen pipa besi
ironsteelcenter.com
Agen sch 40
Supplier besi Wf Baja
undangan pernikahan yang unik
Pabrik Besi Unp Baja Profil Kanal
Harga Besi Siku Baja
Agen besi siku baja
Pabrik besi beton ais
Pabrik pipa besi
Pabrik pipa besi
Supplier stainless steel
Pabrik sch 40
Supplier bondek
undangan pernikahan lucu
Pabrik Besi Cnp Profil Baja Gording
Pabrik Besi Siku Baja
Pabrik besi siku baja
Pabrik besi beton
Distributor sch 40
Distributor sch 40
Supplier atap spandek
Distributor besi Pipa sch 80 baja
Supplier wiremesh
undangan pernikahan bunga
Pabrik Besi Hollow
Distributor Besi Unp Baja
Distributor besi wf
jasa konstruksi baja
Harga sch 40
Harga sch 40
Supplier baja ringan
Harga besi Pipa sch 80 baja
Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan islami
Pabrik Wiremesh
Supplier Besi Unp Baja
Harga besi wf
www.pusatbesibaja.co.id
Jual sch 40
Jual sch 40
Supplier bondek
Jual besi Pipa sch 80 baja
Supplier besi hollow
undangan pernikahan ada foto
Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 80
Agen Besi Unp Baja
Jual besi wf
www.pusatbesibaja.com

link7

zzzzz

michael kors


ray ban sunglasses


cardinals jersey


cheap uggs


ray ban sunglasses outlet


denver broncos jerseys


detroit lions jerseys


oakley sunglasses


hugo boss sale


nike blazer pas cher


ugg boots


true religion jeans


hermes belts


christian louboutin shoes


oakley sunglasses


ecco shoes


michael kors outlet


new england patriots jerseys


coach factory outlet


coach outlet online


true religion outlet


jaguars jersey


cheap uggs


fitflops sale clearance


coach outlet


chicago bulls


ugg boots


new balance shoes


ugg outlet


oklahoma city thunder


cheap jordan shoes


boston celtics


michael kors handbags


nike blazer


nike tn


cheap ray bans


cheap michael kors handbags


coach outlet


michael kors


ugg boots


sac longchamp


longchamp


atlanta falcons jersey


coach outlet


ralph lauren outlet


ravens jerseys


michael kors outlet store


polo ralph lauren


nike blazer pas cher


coach outlet online


air jordan 8


louboutin shoes


ugg boots


oakley sunglasses


houston texans jerseys


red valentino


bengals jersey


nike outlet store


fitflops sale clearance


coach factory outlet


yeezy shoes


oakley sunglasses wholesale


nike tn pas cher


gucci borse


ray ban sunglasses


louis vuitton sacs


nike shoes


bears jerseys


kate spade


michael kors handbags


chicago bulls jersey


ray ban sunglasses outlet


ugg outlet


omega watches for sale


fitflops shoes


adidas nmd


ugg outlet


nike outlet


oakley sunglasses wholesale


polo ralph lauren


yeezy boost 350 black


green bay packers jerseys


rolex watches


ugg boots


rolex replica


nike factory outlet


michael kors handbags


ray ban sunglasses outlet


jordan shoes


michael kors handbags wholesale


christian louboutin shoes


nike factory store


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet


michael kors uk


longchamp handbags


valentino shoes


golden state warriors


ugg outlet


coach outlet


new york giants jerseys


nike store


nike outlet


ugg outlet


fitflops sale


ralph lauren outlet


michael kors handbags outlet


oakley sunglasses wholesale


cheap jordan shoes


salvatore ferragamo


coach outlet online


ugg boots


minnesota vikings jerseys


ugg boots


nike shoes


ugg outlet


ralph lauren


michael kors handbags sale


ralph lauren


michael kors handbags


ugg boots


nike outlet


ed hardy outlet


philadelphia eagles jerseys


ugg boots


ralph lauren outlet


nike roshe run


falcons jersey


indianapolis colts jerseys


oakley sunglasses


mlb jerseys


cheap jerseys


reebok shoes


nike air force 1


new balance outlet


dolce and gabbana


michael kors handbags


coach handbags


christian louboutin outlet


oakley sunglasses


ugg outlet


instyler max 2


carolina panthers jersey


ugg boots


cheap nike shoes


coach outlet


new orleans saints jerseys


ralph lauren outlet online


coach outlet


nike huarache


saints jerseys


boston celtics jersey


steelers jerseys


saics running shoes


nike trainers


michael kors uk


ralph lauren polo


asics shoes


kate spade outlet


michael kors handbags


christian louboutin


true religion outlet


nike outlet


san diego chargers jerseys


reebok outlet


ray ban sunglasses outlet


ugg boots


cheap ray bans


jordan 4


kate spade handbags


pandora jewelry


montblanc pens


los angeles clippers


michael kors handbags


miami heat jersey


christian louboutin outlet


michael kors handbags


supra shoes


ugg boots


replica watches


converse shoes


jimmy choo


coach outlet online


replica watches


ugg boots


ugg boots


adidas yeezy


michael kors outlet


ed hardy clothing


jordan shoes


nike blazer


san antonio spurs


coach


cheap snapbacks


cheap jordan shoes


seahawks jersey


ed hardy


christian louboutin outlet


ugg boots


ralph lauren outlet


ugg boots


nike outlet


nike free 5


michael kors outlet


converse trainers


polo ralph lauren


coach outlet


ecco shoes outlet


ugg outlet


pittsburgh steelers jersey


ugg outlet


jordan 4


eagles jerseys


gucci sito ufficiale


omega watches


moncler outlet


coach outlet online


ugg outlet


adidas nmd runner


coach outlet


kobe 9 elite


carolina jerseys


chicago bears jerseys


ed hardy uk


ugg outlet


arizona cardinals jerseys


michael kors outlet


dolce and gabbana outlet


michael kors outlet


nike huarache trainers


kate spade


cheap ray bans


nike shoes


louis vuitton pas cher


ugg boots


ray ban sunglasses


ugg boots


jordan shoes


ugg boots


ralph lauren pas cher


nhl jerseys


cheap ray ban sunglasses


ugg outlet


los angeles clippers jerseys


san antonio spurs jerseys


ralph lauren


miami heat


ugg boots


ugg outlet


redskins jerseys


hugo boss sale


christian louboutin shoes


michael kors outlet


nike shoes


cowboys jerseys


jordan shoes


cheap basketball shoes


fitflops sale clearance


versace shoes


vikings jerseys


polo outlet


oklahoma city thunder jerseys


tennessee titans jersey


ugg boots


michael kors outlet online


mont blanc pens


nike free


jerseys wholesale


toms shoes


new york knicks jersey


ugg outlet


michael kors handbags


ugg outlet


nike shoes


coach outlet online


pandora charms


giants jersey


nba jerseys


longchamp outlet


fitflops sale clearance


ralph lauren outlet


titans jersey


ugg outlet


mbt shoes


baltimore ravens jerseys


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


coach factory outlet


michael kors outlet clearance


jordan shoes


golden state warriors jerseys


texans jerseys


ugg boots


true religion outlet


supra shoes sale


oakland raiders jerseys


christian louboutin shoes


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ralph lauren


michael kors handbags


mont blanc pens


cleveland cavaliers


patriots jerseys


cheap nba jerseys


ugg outlet


toms outlet


ugg boots


fitflops sale clearance


colts jerseys


washington redskins jerseys


michael kors handbags outlet


nike outlet


michael kors handbags


ugg boots


basketball shoes


michael kors handbags


michael kors handbags


ugg outlet


ralph lauren


cheap ugg


ugg outlet


nike air huarache


ugg outlet


adidas nmd r1


air max 90


miami dolphins jerseys


coach outlet


pandora jewelry


fitflops


prada shoes


yeezy boost 350 white


michael kors handbags


nike blazer low


michael kors handbags


michael kors uk


oakley sunglasses


michael kors handbags


skechers outlet


jacksonville jaguars jersey


ugg boots


cheap oakley sunglasses


cleveland browns jerseys


lions jerseys


ugg outlet


ugg boots


michael kors handbags


nike outlet


nike roshe


ray ban sunglasses


ugg boots


montblanc pens


coach outlet


coach outlet


coach outlet


ugg boots


chargers jerseys


nike shoes


yeezy boost 350


pandora jewelry


49ers jersey


michael kors outlet online


raiders jerseys


cheap oakley sunglasses


nike factory outlet


ferragamo shoes


ugg outlet


polo ralph lauren


replica rolex


ralph lauren outlet


coach outlet


ralph lauren


rolex replica watches


air force 1 shoes


broncos jerseys


ugg outlet


michael kors outlet


fitflops sale


replica watches


ugg outlet


seattle seahawks jerseys


packers jerseys


ray ban sunglasses


ralph lauren


fitflops


cheap mlb jerseys


coach handbags


longchamp le pliage


ugg boots


nike trainers


ugg boots


ugg boots


oakley sunglasses


cheap ugg


ugg boots


hugo boss outlet


ugg outlet


nike outlet store


ugg boots


ugg outlet


air jordan 4


ugg boots


christian louboutin outlet


snapbacks wholesale


oakley vault


hermes belt


instyler max


versace


nike huarache


polo ralph lauren outlet


chaussure louboutin pas cher


true religion jeans


pandora outlet


ray ban sunglasses outlet


cheap ray bans


michael kors uk


cleveland cavaliers jersey


coach handbags


hugo boss


kate spade outlet


michael kors handbags sale


mont blanc pens


nike air huarache


michael kors outlet


cheap jordans


dolphins jerseys


chaussure louboutin


nike factory store


buffalo bills jerseys


coach outlet store


coach outlet


nike huarache


michael kors handbags


true religion outlet


kobe 9


polo outlet


los angeles lakers


kate spade outlet


ugg boots


michael kors handbags


mont blanc pens outlet


dallas cowboys jersey


nike air max 90


ugg boots


longchamp outlet


jordan 8


ugg outlet


ugg outlet


michael kors outlet


true religion jeans


nike trainers


ray ban sunglasses


michael kors handbags wholesale


los angeles lakers jerseys


jets jersey


jimmy choo shoes


dolce and gabbana shoes


gucci outlet


cheap nike shoes


ugg outlet


kansas city chiefs jerseys


browns jerseys


new york jets jerseys


cheap michael kors handbags


michael kors outlet


ugg boots


nike air huarache


replica rolex


ugg boots


pandora charms


michael kors uk


coach outlet online


coach factory outlet


gucci sale


ugg boots


cheap jordans


cheap oakley sunglasses


cincinnati bengals jerseys


coach outlet


true religion jeans


ray ban sunglasses


skechers shoes


coach outlet


air jordan 4


chiefs jersey


cheap nfl jerseys wholesale


prada shoes outlet


moncler jackets


mbt shoes online


coach handbags


bills jerseys


nike trainers uk


san francisco 49ers jerseys


michael kors outlet online


cheap nfl jerseys


ugg outlet


new york knicks


adidas nmd


cheap nhl jerseys


nike huarache


coach factory outlet

Odpoved

Dakujem autorke p. Jurcovej za zaujimavy clanok z historie Trnavy... dufam , ze budu nasledovat dalsie.
Anita V.

odpoveď

Krásny článok . Ja som s mojou babičkou chodila k pani Ujháziovej.Bola to veľmi pekná a milá pani, veľmi vzdelaná , tiež som k nej chodila jeden čas na nemčinu.Adela

úžasné čítanie

Ďakujem za pripomienku. K Ilonkanéni som ako chlapec chodieval. Mali sme to takmer "cez plot" a rád som počúval príbehy starých časov. Starých rodičov z otcovej strany som nepoznal - skonali skôr než som prišiel na svet - a tak mi tieto staré dámy veľakrát prezradili o mojej rodine veci, ktoré mi dedko s babkou nestihli tlmočiť.

Je to úžasné keď ožíva

Je to úžasné keď ožíva história...ďakujem za zaujímavé čítanie