novinky z radnice

Mestská samospráva chce postaviť celkom novú lávku ponad Trnávku z Ulice Fraňa Kráľa na Šípovú. Proces výstavby od idey až po realizáciu sa má uskutočniť v rekordnom čase. Ak všetko dopadne podľa predpokladov, most by mal byť hotový už na jeseň tohto roka. V rozpočte mesta je na tento účel vyčlenených stotisíc eur.
Lávka dlhé roky slúžila chodcom a cyklistom ako prepojenie medzi Vajslovou dolinou a Tulipánom. Pred zimnou sezónou však odbor dopravy a komunálnych služieb mestského úradu osadil na ňu značku, ktorá oznamuje, že lávka je v havarijnom stave. Zo statického posudku, ktorý mesto dalo vypracovať, vyplýva, že základové železobetónové piliere mosta už nie sú dostatočne súdržné a betón sa rozpadáva.

Pre odbor investičnej výstavby mestského úradu to bol signál, že treba okamžite konať. „Vlani v októbri sme v rámci 4. aktualizácie doplnili do rozpočtu mesta prípravu projektovej dokumentácie novej lávky na Ulici Fraňa Kráľa a Šípovej ulice. Hneď sme začali pripravovať aj súťaž na výber projektanta. To sa nám koncom roka podarilo, a keď budú mať čitatelia v rukách toto vydanie Noviniek z radnice, by už mala byť projektová dokumentácia hotová,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby mestského úradu Dušan Béreš.

Podľa jeho slov bola príprava projektu mostnej konštrukcie zložitejšia ako projektovanie komunikácie a vyžadovala špecifický prístup. Okrem podrobného geodetického zamerania bol potrebný aj geologický prieskum, aby projektant vedel, do akého prostredia lávku ukotví. V porovnaní so starou lávkou, po ktorej nemohli oproti sebe pohodlne prejsť chodec a cyklista bez rizika, že jeden z nich pri kolízii čľupne do Trnávky, nová bude tri metre široká a bezpečne po nej prejdú oproti sebe nielen chodci, ale aj dvaja cyklisti. Okrem toho dôjde k dispozičnej zmene, vďaka ktorej zmizne nepríjemná zákruta chodníka smerom k lávke. Nová konštrukcia lávky pri kvalitnej údržbe vydrží minimálne sto rokov.

„Hneď ako dostaneme projektovú dokumentáciu, začneme vybavovať administratívnu legalizáciu stavby. Okrem vyjadrení správcov sietí a iných dotknutých inštitúcií musíme získať súhlas Slovenského vodohospodárskeho podniku, pretože lávka vedie nad vodným tokom a musí byť dimenzovaná minimálne na storočnú vodu. Odborní pracovníci SVP sa zúčastnili konzultácií počas projektovania, preto predpokladáme, že ich stanovisko bude kladné a rýchle. Ak nevznikne žiadny iný neočakávaný problém, o dva – tri mesiace budeme mať aj stavebné povolenie, a keď úspešne vo verejnej súťaži vyberieme dodávateľa, v tomto roku lávku naozaj postavíme,“ hovorí Dušan Béreš a hneď dodáva, že proces výstavby má urýchliť ďalšia vychytávka: „Oceľovo-drevená konštrukcia lávky bude vyrobená v dielni a na miesto ju osadíme žeriavom. Postupné montovanie konštrukcie na mieste by trvalo celé týždne, s pomocou žeriava budeme s osadením novej konštrukcie hotoví za jeden deň. Súčasne s výrobou mostnej konštrukcie môže prebiehať betónovanie mostných pilierov, čím sa tiež ušetrí približne 28 dní.“

 Vizualizácia: Valbek, s. r. o., foto: Monika Heregová

 

 

Zatiaľ nehodnotené