novinky z radnice

1. 3. 1817 – V Litomyšli sa narodil český sochár, reštaurátor a rezbár ANTON NORMAN BRANDL, ktorý v rokoch 1737 – 44 pôsobil v Trnave ako profesor kreslenia (200. výročie).

5. 3. 1882 – V Budapešti umrel cirkevný hodnostár, mecén a záchranca umeleckých pamiatok JOZEF BERZÁK, trnavský rodák, organizátor sociálnej a zdravotníckej služby počas cholerovej epidémie v Trnave (135. výročie).

5. 3. 1887 – V dnešnom Rumunsku sa narodil chirurg KAROL KRČMÉRY, ktorý dlhé roky pôsobil ako hlavný lekár a riaditeľ Župnej nemocnice v Trnave (130. výročie).

6. 3. 1777 – Cisárovná MÁRIA TERÉZIA vydala dekrét o presťahovaní Trnavskej univerzity do Budína (240. výročie).

6. 3. 1967 – V Budapešti umrel maďarský hudobný skladateľ, muzikológ a pedagóg ZOLTÁN KODÁLY, ktorý detstvo prežil v Galante a v Trnave, kde študoval na gymnáziu (50. výročie).

7. 3. 1922 – V Leopoldove sa narodil akademický maliar EMIL PAULOVIČ, v rokoch 1960 – 65 scénický výtvarník v Krajovom divadle v Trnave (95. výročie).

9. 3. 1947 – V Martine sa narodil kulturista PETER URÍČEK, majster Európy v kulturistike za rok 1980 a 10-násobný majster ČSSR, ktorý od roku 1972 pôsobí v Trnave ako architekt a projektant (70. narodeniny).

11. 3. 1932 – V Novej Vieske sa narodil básnik a prekladateľ JÁN ONDRUŠ, člen trnavskej literárnej skupiny konkretistov, ktorý vyrastal v Trnave a študoval na trnavskom gymnáziu. V r. 1994, 1999 a 2000 bol opakovane navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru. Jeho pamiatku v Trnave pripomína pamätná tabuľa na Pekárskej ulici (85. výročie).

11. 3. 1947 – V Trnave sa narodil spevák populárnych piesní a pedagóg ĽUBOŠ NOVOTNÝ (70. narodeniny).

13. 3. 1917 – V Trnave umrel národovec, poslanec uhorského snemu a advokát FRANKO VESELOVSKÝ, riaditeľ Ľudovej banky v Trnave a funkcionár Spolku sv. Vojtecha (100. výročie).

16. 3. 1717 – V Trnave sa narodil astronóm, matematik a univerzitný profesor FRANTIŠEK WEISS, riaditeľ univerzitnej hvezdárne a prvý volený rektor Trnavskej univerzity (300. výročie).

16. 3. 1932 – V Trnave bol založený Klub turistov (85. výročie).

16. 3. 1982 – V USA umrel básnik, prekladateľ, lekár a vysokoškolský profesor ANDREJ ŽARNOV, vl. menom František Šubík, rodák z Kuklova, absolvent gymnázia v Trnave, kde neskôr pôsobil ako patológ. V Trnave je po ňom pomenovaná ulica, pamiatku pripomína pamätná tabuľa a mesto mu roku 2009 udelilo za celoživotné literárne dielo a osobnú statočnosť Čestné občianstvo in memoriam (35. výročie).

18. 3. 1712 – V Dolných Lovčiciach sa narodil historik, filozof a univerzitný profesor VALENTÍN KÉRI, v rokoch 1763 – 64 rektor Trnavskej univerzity (305. výročie).

19. 3. 1637 – V Bratislave umrel kardinál PETER PÁZMAŇ, zakladateľ Trnavskej univerzity, ktorého pamiatku v Trnave pripomína ulica a socha v budove novodobej Trnavskej univerzity (380. výročie).

25. 3. 1917 – V Handlovej sa narodil lekár IMRICH NYIULAS, primár chirurgie v Trnavskej nemocnici (100. výročie).

25. 3. 1992 – Slovenská národná rada zriadila novodobú Trnavskú univerzitu v Trnave (25. výročie).

27. 3. 1942 – V Trnave umrel bibliograf, literárny historik a cirkevný hodnostár ALOJZ ZELLIGER, profesor Učiteľského ústavu, člen výboru Spolku sv. Vojtecha a zostaviteľ súpisu trnavských tlačí, ktorého pamiatku v Trnave pripomína pamätná tabuľa (75. výročie).

28. 3. 1932 – V Hornej Krupej sa narodil učiteľ, spisovateľ a básnik JÁN ČÁPKA, autor publikácií pre deti, ktorý žije v Trnave (85. narodeniny).

29. 3. 1932 – V Trnave sa narodil vysokoškolský pedagóg, významný predstaviteľ manažérstva kvality na Slovensku, odborný publicista a autor učebníc ALEXANDER LINCZÉNYI, spoluzakladateľ Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave a jej dlhoročný profesor (85. narodeniny).

29. 3. 1947 – V Trnave sa narodil scenárista, dramaturg, publicista a vysokoškolský pedagóg LEO ŠTEFANKOVIČ, v rokoch 2006 – 2010 dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave (70. narodeniny).

P.R.

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)